ADHK; 25. Kongresini, 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde Frankfurt’da topluyor

25. Kongre AfişiADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), bileşenleri ile birlikte, geride bıraktığı bır yıllık faaliyetinin her yönlü degerlendirilmesi, yeni dönemin görevlerini belirlemek için 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde Frankfurt’da 25. Kongresini gereçekleştirecek

24 NİSAN ÖĞRETİSİ BİLİMİMİZ, GEZİ’DE Kİ BARİKAT,

KÜRDİSTAN’DAKİ HENDEK DİRENİŞİMİZDİR!

Dünya’nın gerçeğini, sömürü,  talan, yıkım, Suriye örneğinde ki “vekalet savaşları” üzerinden, halkları göç yollarına düşürerek, AB nin sınır boylarında “toplama kamplarında” aç ve sefil bekleyişle potansiyel suçlular haline getiren; DAİŞ tarzı islamcı faşist yapıları halkların başına bela eden, tekelci Diktatörlüğünde adı olan emperyalizm belirlemeye devam ediyor.

Bu gerçeği görmeyen, ya da görmek istemeyenler, emperyalizm yokmuş gibi tatlı rüyalar görenler, Orta-Doğu’dan Avrupa’ya, Ankara’dan Paris’e, kulakları sağır eden, vijdanlara birer kırbaç gibi çarpan, bombalarla, ezilenlerin parçalanmış ceset parçalarından sıçrayan kanlarla, kendilerine gelmeye davet edilmektedir (!) Bu gerçekten kaçamayız, ancak mücadele direncimizi bileyen, haklı bir öfkenin biley taşı olarak görüp, bu temelde karşı karşıya geliriz.

Dolayısıyla bu gerçeğe gözleri kapamak, birlikte yaşama teorilerinin reformcu esrarıyla kendini morfinlemek, ya da yanından geçip, sıvışmaya çalışmak nafile! Gözlerimizi daha net açarak, başta yaşadığımız AB coğrafyası olmak üzere, Dünya’nın dört bir yanında emperyalizmin ahtopot kollarının, Dünya Halklarının boğazını her geçen gün daha çok sıkıp, karşı saldırısını, AB yerli halklarından, göçmen halklara kadar uzanan geniş bir cephede yükselterek devam ettiğini görmeliyiz. Bu temelde, tepeden tırnağa bu ciddiyete uygun bir devrimci zeminde konumlanmalıyız.

Suriye’de ki milyonlarca insanı evinden eden, onları Akdenizin sularında trajik bir ölüme itende, sağ kurtulup AB ülkelerine gelenleri, toplandıkları kamplarda barakaları başlarına yıkarak, onları kriminal suçlular olarak görüp, hedef haline getirende emperyalizmdir. Yine, Orta-Doğu başta olmak üzere, Dünya’nın bir çok ülkesini kan gölüne çevirip, “demokrasi getiriyorum” diyerek, DAIŞ tarzı, şeriatçı faşist katilleri ezilen halkarın başına bela edende emperyalizm gerçekliğinden başkası değildir.

Diğer yandan, Türkiye Kuzey-Kürdistan’da, deyim yerindeyse Dünya’da ezilenlerle, ezenler arasındaki keskin sınıf mücadelesi, mikro düzeyde, en net, en billur ifadesini bulmaktadır. Emperyalizm destekli AKP Devlet blokuyla, ezilenlerin, Gezi’de ki barikatı ve Kürdistan’da ki hendeği birleşik bir çizgide karşı karşıya gelmekte, bu iki cephe arasında, keskin bir mücadele yükselerek devam etmektedir.

Bu temelde mart ayı içinde 10 devrimci parti ve örgütün bir araya gelerek oluşturdukları HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ’ni, bu mücadelenin ezilenler ayağını güçlendiren, doğru stratejik bir hamle olarak, yerinde atılmış bir adım olarak görüyor, devrimci coşkumuzla selamlıyoruz!

AKP Devleti, tüm abdestine rağmen temize çıkaramadığı yalanlarıyla, “gavur” emperyalizmin tüm sömürü ve talan politikalarını icra etmekte, halklara sermaye diktatörlüğünün açık faşist şiddetiyle teslim almayı dayatmakta, top yekün, tam saha pres işgal ve ablukayla Kuzey Kürdistanı teslim alıp, diz çökertmek istemektedir. Ama nafile, yoldaş kurumsal örgütümüz DHF’nin sürecin ruhuna uygun  bir temelde, formülasyonunda ifade ettiği gibi, “Gezi’de ki barikat, Kürdistan’da ki Hendek” olarak, AKP Devlet faşizminin karşısına çıkarak, onları tatlı uykularından uyandırmaktadır.

Bu temelde bugün ki Dünya gerçekliğini belirleyen emperyalist Dünya gericiliğidir. Bunun karşısında yine emperyalizme karşı her yerde ortaya çıkan direniş bölükleride, ilerde oluşacak büyük bir Devrimci Cephe’nin ilk adımları olarak, umudumuzu diri tutan, bir başka Dünya gerçekliğidir. İki gerçek karşı karşıyadır ve daha önceki kongrelerimizde başlığa çıkartıldığı gibi; Emperyalizm Yenilecek, Er Ve Ya Geç Dünya Halklarının Direniş Gerçeği Kazanacaktır.!

Emperyalizm ile Dünya Halklarının arasında her gün dahada belirginleşerek devam eden, bu özgün süreçte bizler safımızı Dünya Halklarının Sosyalist perspektifi tek seçenek olarak işaretleyen, direniş cephesi olarak görüyor, faşist diktatörlüğe karşı, bu direniş cephesinde sosyalizm bayrağını, daha daha yukarılara çekmeye kararlı  irademizi bir kez daha beyan ediyor, bu temelde  sizleri 25. Kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Gezi’de ki Barikat, Kuzey Kürdistan’da ki Hendektir!

Kahrolsun Emperyalizm Ve Dünya Gericiliği !

Yaşasın Dünya Halklarının Direnişi Ve Sosyalist Geleceği !

ADHK 25. Kongresi

Tarih: 16-17 Nisan 2016 / Saat: 12.00 (Cumartesi)

Yer: Haus der Jugend /  Frankfurt

Deutschherrnufer 12 / 60594 Frankfurt/M. / Almanya

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu