ADHF (Almanya Demokartik Haklar Federasyonu), 41. Kongersini Gerçekleştirdi!

Hem içeride hem dışarıda, Kapitalizmi parçala! Proleterya Önderliğinde Sosyalizmi Kurmaya! Şiarıyla çağrısı yapılan, ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu) 41. kongresi Hamburg’da Alevi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

16 Ekim günü gerçekleştirilen kongre saat 14:00 civarında başladı. Kongreye 21 delege ile birlikte 50 kişi katıldı. Federasyon yönetiminden bir temsilcinin yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan kongre, devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Daha sonra yapılan delege tespitinin ardından, kongreyi yönetecek divan belirlendi. Divan seçiminin ardından, siyasi taslağın tartışılması gündemine geçildi. Federasyon yönetimi tarafından okunan siyasi taslağın ardından, taslak üzerinde verimli tartışmalar yürütüldü. Taslak hakkında sunulan fikirler, eleştiriler ve önerilerle birlikte siyasi taslak oy birliğiyle onaylandı.

Siyasi taslağın onaylanmasından sonra, faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması gündemine geçildi. Bölge faaliyet raporlarının ve federasyonun raporundan sonra, örgütsel durumumuz, sorunlarımız ve neler yapacağımız konusunda çok sayıda kişi fikir belirtti. Tartışmaların sonucunda, rapor oy birliğiyle onaylandı.

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından federasyon denetim kurulu, denetim raporunu sundu. Denetim raporunun sunulmasının ardından, federasyon mali raporu sunuldu ve rapor, oy birliğiyle onaylandı .

Mali raporun onaylanmasından sonra, geçen sene gerçekleşen kongrede sunulan ama yerellerde tartışılmadığı için oylanması bu seneye ertelenen tüzük değişikliğinin oylanmasına geçildi. Fakat tüm yerellerde tartışılmadığı için, oylanması gelecek seneye ertelendi.

Tüm tartışmaların ardından, yeni dönem federasyon yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi gündemine geçildi. Yapılan değerlendirmeler ve öneriler sonucunda, 5 kişi federasyon yönetimine, 3 kişi de denetim kuruluna seçildi. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesinin ardından, dilek ve temenniler bölümündeki konuşmalarla birlikte kongre başarıyla sonuçlandırıldı.