ADHF’den Devrimci, Demokrat Kamuoyuna!

Köln (26 Mart 2013) Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF) olarak 30 yılı aşkındır sürdürdüğümüz demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde Halk saflarında gördügümüz güçlerle bir araya gelme ve birlikte mücadeleyi geliştirme perspektifi siyasal mücadelemizin olmazsa olmazlarından olmuştur. Önümüzdeki dönemde de ADHF nin siyasal perspektifi ve yönelimi bu doğrultuda olacaktır.ADHF sıradan bir demokratik kitle örgütü degildir. Anti Emperyalist, Anti Kapitalist ve Anti Faşist bir karektere sahip olan devrimci nitelikli bir demokratik kitle örgütüdür. Siyasal mücadelesinin bütününe olduğu gibi birliklere yaklaşımınıda bu perspektifle ele almaktadır.

Ekim 2012 de kurulan ve Federasyonumuzunda bileşeni olduğu Almanya Demokratik Güç Birligi Platformu yaptığı 3.toplantısında Almanya Başbakanı Merkel’e çeşitli talepler öne süren ve AKP hükümetini şikayet eden içerikli bir mektup yazmayı gündemleştirerek tartışmıştır. Platformu oluşturan bileşenlerin esası mektubun içerigine yönelik çeşitli tartışmalar yürütselerde mektubun yollanması noktasında hemfikir olmuşlardır. Bu tartışmalarda Merkel’in Emperyalist-Kapitalist gerici dünyanın önemli temsilcilerinden biri olduğunu dolayısı ile dünya gericiligini temsil eden kurum ve bireylere mektup vs yazmanın yanlış olduğunu vurgulayarak tartışan ADHF bu meseleye ilkesel yaklaştığını ve kesinlikle böylesi bir mektuba imza atmayacağını belirtmiştir. Fakat kamuoyunada yansıyan mektupta bu net ve ilkesel tavrımıza rağmen irademiz dışında kurum olarak bizimde imzamız kullanılmıştır.

3 Mart 2013 tarihinde yapılan Almanya Demokratik Güç Birligi Platformu 4.toplantısında bu durum Federasyonumuz tarafından ciddi olarak tartışılarak eleştirilmiştir. Güç Birligi Platformuda başta yürütme kurulu olmak üzere tüm bileşenleri ile eleştirilerimizi haklı bularak özeleştirel yaklaşmışlardır. Bununla birlikte imzaların kesinlikle bilinçli olarak degil tamamen teknik eksiklik ve dikkatsizliklerden kaynaklı kullanıldığı anlaşılmıştır. Federasyonumuz zaten toplantıda bu durumu eleştirirken kesinlikle bilinçli bir yaklaşım olarak degerlendirmedigini ve dikkatsizliklerden kaynaklı kullanıldığını belirterek eleştirilerini bu minvalde ele almıştır. Mektubun kamuoyuna yansıması boyutu ile başta kurumlarımız ve kitlemiz olmak üzere devrimci demokratik kamuoyu tarafından ciddi tartışmalara ve eleştirilere yol açmasından ve bizler açısında ilkesel bir mesele olmasından kaynaklı böylesi zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduk.

Bununla birlikte yaşanan bu vb gibi eksikliklerden kaynaklı platformu ve birlikte mücadeleyi zayıflatan ve sıradanlaştıran anlayışlarla aramızda kalın ayrım çizgilerinin olduğunun altını çizmek isteriz. ADHF bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Demokratik Güç Birligi Platformunun bir bileşeni olarak ve kendi bağımsız siyasal çizgisini koruyarak dostlarıyla birlikte demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini yükseltmeye devam edecektir.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu