ADHK; 2018, birlik, mücadele ve zafer yılı olsun!

2018; Emperyalizmin  mezar  kazıcılarının  yılı  olması  umuduyla, tüm  Dünya  halklarını  birlik, mücadele ve  sömürüsüz  bir  dünya  için  örgütlenip  kavgaya  davet  ediyoruz

ADHK (28-12-2017) 2017’den  2018’e tam 365  gün boyunca  yeryüzü  coğrafyası  dünya  halklarına  cehennem  eylendi  emperyalist haydutlar  ve  onların  yerli  uşaklarınca. Bilinir ki  insanlık  tarihi, sınıf  mücadeleleri  tarihidir. Bu  mücadeleler  tarihinde  kan  ve  can  pahasına  halkların  kazandıkları  ekonomik, demokratik, sosyal  ve  siyasal  haklar  bir  bir  yok  edilirken; halklara  dönük  vahşete  bir  gün  olsun  ara  verilmedi. Emperyalist  haydutların  ve  onların  yerli  uşaklarının  bu  vahşeti  kah  kitlesel  katliamlara, zindanlara, işkencelere;  kah ise  kıyımlara – yıkımlara, kitlesel  göçlere  sahne  oldu.

Bütün  bu  zorbalıkların  ucunda  ölüm, açlık, yoksulluk ve  zulüm  kol  gezdi, gezmeye de  devam  ediyor. 2017, Dünyanın  yoksul  ezilen  halkları  için  zulmün, zorbalığın  ve  barbarlığın  yılı  olurken; bir  avuç  emperyalist  tekeller  için  daha  büyük  zenginlikler, daha   büyük  sermayeler edinme  yılı  oldu. Halklarımızın  kanı  ve  canı  pahasına, dünyanın  zenginliklerini  bölüşme  kavgasına  tutuşan  bu  halk  düşmanları  dünyanın  ekolojik  dengesini de  bozarak, yer küreyi  yaşanmaz  hale  sokmaktan da  geri  durmadılar.

Ülkemiz  Türkiye – Kuzey Kürdistan’da  da durum hiç  farklı  değildir. Faşist  AKP  iktidarı,  TC tarihinin  en  karanlık, en  barbar  dönemlerinden  birini  yaşatıyor  halklarımıza. Hiç  bir  dönem,  kırıntılar  bazında da  olsa  var  olan  hukukun, adaletin  ve  insan  haklarının  bu  denli  ayaklar  altına  alındığı, aleni  bir  şekilde  yok  sayıldığı  görülmemiştir. Kürt  ulusu  ve  onların  meşru  yöneticilerine, önderlerine  yönelik  aymazca  saldırılar, tutuklamalar, katliamlar  bütün  şiddetiyle  devam  ediyor. Akademisyenler, gazeteciler, aydınlar, devrimci  ve  komünistlere  yönelik  saldırılar, gözaltılar  aralıksız  sürüyor. On binlerce  kamu  emekçisi  zindanlara  dolduruldu. Sendikalaşma  ve  grev  suç sayılır  noktaya  geldi. İşsizlik  ve  yoksulluk  almış  başını  gidiyor. Şeriat  rejimi  hayranlarının  yaşam  felsefesi  olan  hırsızlık, rüşvet, taciz  ve  tecavüz  olağan  bir  hal  aldı. Halklar  hiç  bir  dönem  birbirlerine  bu  denli  düşman  edilmemişti. Her  dönem  var  olan  azınlık  inançlara  yönelik  saldırılar, bu  süreçte  çok  daha  üst  boyutlarda  asimile  ve  yok  sayma  politikalarıyla  sürüyor. Kısacası  halklarımız  faşist  tek  adam  diktatörlüğünün  iki  dudağı  arasında  koyu  karanlık  bir  çukura doğru  itilmeye  devam  ediliyor.

Dedik ki  insanlık  tarihi, sınıf  mücadeleleri  tarihidir. İnsanlığın  var  oluşundan  bugüne, ezilenler  kuşku  yok ki  çok  daha  koyu  karanlık  süreçler  yaşadılar. Ama  tarihin  tekerini  hep  ileri  doğru  itmeyi  becerdiler. Bugün de  her  türlü  zulme  ve  zorbalığa  rağmen  bedel  ödeyip  direnenler  var.

Bu  sömürü  çarkı  döndüğü  sürece, o çarkı  durdurup, tarihin  çöplüğüne  atacak  olanlar  hep  var  olacaktır. Ve  tarihe  insanlık  adına  not  düşenler  onlar  olacaktır.

Onlar ki, zincirlerinden  başka  kaybedecek  hiç  bir  şeyleri  olmayanlardır.

Onlar ki  sınırsız  ve  sınıfsız  bir  dünyayı  yaratacak  olanlardır.

2018, emperyalizmin  mezar  kazıcılarının  yılı  olması  umuduyla, tüm  Dünya  halklarını  birlik, mücadele  ve  sömürüsüz  bir  dünya  için  örgütlenip  kavgaya  davet  ediyoruz.

2018; birlik, mücadele ve zafer yılı olsun!

AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU

Aralık 2017