SMF: Devran dönecek, hesap sorulacak!

Roboski’den bugüne faşist diktatörlüğün Kürdistan’da yürüttüğü savaş ve katliam politikası Cizre bodrumlarında diri diri yakılan Mehmet Tunç’larla, Silopi’de Teybet Analarla devam etmiş/etmektedir

HABER MERKEZİ (28-12-2017)- Roboski katliamının 6’ncı yılı dolayısı ile Sosyalist Meclisiler Federasyonu(SMF) yazılı bir açıklama yayımladı. ‘’Roboski: Devran dönecek, hesap sorulacak’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’Geçmişi sömürü ve katliamlarla dolu olan TC devletinin her dönem hükümetleri değişse de katliam ve sömürüye dayanan özü değişmemiştir. Ağrı’da, Zilan’da, Koçgiri’de, Dersim’de, büyük katliamlar gerçekleştiren faşist diktatörlük, katliamcı özünü korumuş Maraş, Çorum, Sivas, Gazi gibi birçok yerde gerçek yüzünü, farklı dönemlerde, açığa çıkarmaktan çekinmemiştir.

Burjuva-faşist diktatörlüğün son 15 yıllık katliam mirasının devamcısı AKP/Erdoğan iktidarı da katliamcı geleneği sürdürmüştür. ‘İleri demokrasi’ maskesiyle tekçi-katliamcı özünü maskelemeye çalışan AKP/Erdoğan iktidarının maskesinin düşmesi çok uzun sürmemiş, 28 Aralık 2011 gecesi 19’u çocuk 34 yoksul Kürt köylüsü savaş uçaklarıyla katledilmiştir. Katliam sonrası göstermelik dahi olsa bir ‘hukuksal’ süreç yürütülmemiş, soruşturmalar kapatılmış, AKP/Erdoğan iktidarı katliamın faili olduğunu gizleme gereği duymamıştır. Roboski’den bugüne faşist diktatörlüğün Kürdistan’da yürüttüğü savaş ve katliam politikası Cizre bodrumlarında diri diri yakılan Mehmet Tunç’larla, Silopi’de Teybet Analarla devam etmiş/etmektedir.

Eşitsiz, adaletsiz, tekçi bu sömürü düzeni sürdükçe halklarımız her dönem katliamlarla karşı karşıya kalacaktır. Yakın tarihte yayınlanan son KHK’lerle ilan edilen, yeni katliam ‘fetvalarıdır’. Katliamlara karşı emekçilerin ve ezilenlerin en önemli ise görevi örgütlü mücadeleyi yükseltmektir.

Roboski katliamının altıncı yılında, hesap sorma bilincimizi yitirmediğimizi belirtiyor, katliamda yaşamını yitiren 34 yoksul Kürt köylüsünü saygıyla anıyoruz.

 Roboski’nin Hesabını Soracağız!’’