ADHK; 2020 Yılında, Birlik, Dayanışma ve Mücadeleyi Yükseltelim!

Yeni yılda; daha umutlu, karalı, sabırla  sevinçlerimizi, özlemlerimizi çoğaltacağımız, öfkemizi örgütleyeceğimiz  mücadele yılı olmasını diliyoruz Bütün dostlarımızın yoldaşlarımıza yaşamlarında ve mücadelelerinde başarılar diliyoruz!

Değerli Dostlar, Yoldaşlar

ADHK (17-12-2019) 2019 yılını arkamızda bıraktığımız bu günlerde, insanlığın kurtuluş mücadelesinde    yitirdiklerimizi, saygıyla, özlemle  anıyoruz. Onların ideallerini, özlemlerini, onurlu yaşamlarını  kavgamızda büyüteceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

2019 yılı, sınıf mücadelesinin dünya genelinde keskinleştiği bir tarihsel süreç oldu. Emek ile sermaye arasındaki  çelişkinin pratik sonucu  farklı coğrafyalarda, kitlesel direnişlere alan açtı. Ezilenler; milli baskı altında ki  ulus ve milliyetler, azınlıklar ve değişik  inançlar, farklı kıtalarda  emperyalist devletlere ve onların uşaklarına karşı başkaldırdılar. Ayrı bir yaşam için,  sokaklarda, işgale, şiddete, savaşa, sömürüye, karşı birleştiler. Ayrı coğrafya da aynı sömürü düzenine  öfkelerini haykırdılar.  Zulmün kalesinde günlerce, aylarca taşla, sopayla direndiler. Paris sokaklarında komünün tarihsel rolünü bir kez daha hatırlattılar. İspanya’nın faşizme geçit yok diyen haykırışları  Katalonya sokaklarındaydı. Şili halkı bir kez daha dünya ya ilan etti ‘’halkların birleşik gücü yenilmez’’ diye. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar  emperyalistlerin rahat yüzü görmeyeceklerinin haykırışı 2019’a damgasını vurdu. Dünya halklarının bu direnişini bir kez daha selamlıyoruz.

Kapitalist sistemin sonuçlarına karşı gelişen isyanlar, 2020 yılında da yaygınlaşacaktır.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye de de hepimizin takip ettiği gibi,  hakim sınıflar halkı yönetememekte,  her gün siyasi ekonomik kriz içinde  debelenmekteler. Ekonomik ve siyasi krizin daha da artacağı bir yıla daha giriyoruz.

Bu süreci atlatmak için AKP iktidarı milliyetçi  dalgayı geliştirerek, Kürt ulusun kazanımlarına  Batı Kürdistan’a saldırdı. Hezimetle sonuçlanan  bu saldırıdan hırsını alamayan Türk devleti Kuzey  Kürdistan’da halkın iradesiyle kazanılan belediyelere kayyum atadı.

Alevilerin ibadet alanlarına devşirdiği kişileri atayarak veya devlet denetimi altında yeni alanlar açarak asimilasyona, demografik yapıyı değiştirmeye çalışmaktadır.

Artan işsizlikle emekçileri yoksulluğa mahkum etmiştir. 2018 de üç bin olan intihar  2019 da daha da artarak halkı çaresizliğe, çıkışsızlığa sürükleyerek toplu intiharlara neden olmuştur.

Buna karşı mücadele eden yurtseverler, sosyalistler, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler, milletvekilleri  tutuklanmış, hapishaneler  kapasitesini üzerinde doldurulmuştur. Kadın cinayetlerinin işlenmediği gün yok.

Bütün bunlara rağmen kadınlar sokakları işgal ediyor. Ataerkil kapitalist sisteme ve devletin şiddetine karşı ‘’Varız ve buradayız’ diyorlar. Kürt ulusunun üzerinden eksik etmediği  zulmün sınırsızlığına rağmen, boyun eğdirememiş, teslim alamamıştır.  Biz biliyoruz ki “ gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır” bunun için yeni bir mücadele yılı daha bizi bekliyor.

Daha umutlu, karalı, sabırla  sevinçlerimizi, özlemlerimizi çoğaltacağımız, öfkemizi örgütleyeceğimiz  mücadele yılı olmasını diliyoruz. Bütün dostlarımızın yoldaşlarımıza yaşamlarında ve mücadelelerinde başarılar diliyoruz..

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)