ADHK 25. Kongre Delegeleri; faşist TC devletinin yürüttüğü soykırım politikasına karşı mücadeleye ҫağırıyoruz!

25. konKUZEY KÜRDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN SOYKIRIMA, PLANLANAN YENİ MARAŞ VE SİVAS KATLİAMLARINA  KARŞI MÜCADELE EDELİM!

ADHK (18-04-2016) İşҫiler, Emekҫiler ve ҫeşitli ulus ve ulusal azınlıklardan halkımıza!

24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana, AKP yönetimindeki faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Kuzey Kürdistan’da yürürlüğe konulan soykırım, hala sürdürülmektedir. En gelişmiş silahlarla şehirlere baskınlar yapılıp ҫocuk, yaşlı, hasta ve engelli ayrımı  bile yapılmadan zulme teslim olmayı reddeden her insanın katledildiğine, başta kadınlar olmak üzere; ölü ҫıplak bedenlerin teşhir edildiğine ve tacize uğradığına herkes tanık olmaktadır. Yapılan toplu katliamların yanısıra;  şehirlerdeki tüm yaşam alanları tank, top, iş makineleri ve panzerlerle yerle bir edilmekte,  sağ kalanların  yaşayabilecekleri hiҫ bir koşul bırakılmamaktadır. Kuzey Kürdistan’daki direniş odaklarının tasfiye edilmesi amacıyla yakılıp yıkılan şehirler Kürtlerin tarihlerinin silindiği kentler haline getirilmek hedeflenmektedir.

Yine AKP yönetimindeki faşist diktatörlük tarafındanTürkiye- Kuzey  Kürdistan’da Maraş’ın Pazarcık, Erzincan’ın Refahiye, Kemah ve Üzümlü ve Sivas’ın Zara ve Divriği ilҫelerinde yaşayan Kürt Alevilere, hiҫbir bilgi verilmeden ve sorulmadan, bu ilҫelere yakın arazilerde Göҫmen kamplarının inşa edilmeye başlanması  ve buralara AFAD kamplarında kalan Arap sunni göҫmenlerin yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu plan, doğal olarak Alevileri kaygılandırmakta ve geҫmişte gerҫekleştirilen Maraş ve Sivas katliamlarının beyaz katliamla (yani ya asimile edilmesi veya kaldıkları topraklardan sökülüp atılması) tamamlanmasını akla getirmektedir.

„Tek Bayrak“, „Tek Devlet“, „Tek Dil“ ve „Tek Din“ söylemiyle şekillenen ırkҫı-faşist ideolojinin şekillendirdiği TC devletinin kendisinden olmayan, kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayan insanları kendisine kul-köle yapmasına, katletmesine ve soykırıma uğratmasına karşı sessiz kalınıp insanlığa karşı işlenen bu suҫlara ortak olunmaması ve karşı durulmasının zorunluluğuna inanıyoruz.

Kuzey Kürdistan’da yürütülen soykırıma karşı geliştirilen devrimci Kürt ulusal direnişini selamlıyor ve Kürt ulusunun kendi kaderini kendi belirleme perspektifiyle faşist diktatörlüğe karşı yürüttüğü mücadelenin ve Alevilerin planlanan asimilasyon ve soykırım planlarına karşı geliştirdikleri mücadelenin bir  parҫası olduğumuzu ve bulunduğumuz alanlardaki tüm taraftarlarımızı ve halkları, faşist TC devletinin yürüttüğü soykırım politikasına karşı mücadeleye ҫağırıyoruz!

Kahrolsun Faşist Diktatörlük!

Kahrolsun Her Türden Zulüm ve Soykırım!

Yaşasın Halkların Birleşik Devrimci Mücadelesi!

ADHK 25. Kongre Delegeleri

17 Nisan 2016