ADHK, 26. Kongresini Frankfurt’ta gerçekleştiriyor

Emperyalist-Kapitalist Sömürüye Karşı, Sosyalizm Yolunda; “Kudretli Olalım, Cüret Edelim, İleri Çıkalım!” şiarıyla, 26’ncı Kongremizi 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştiriyoruz

ADHK (06-04-2018) Tarih’de sınıfların ortaya çıkmasıyla sınıflar arasında süren mücadele karmaşık süreçlerde geçerek bugünlere geldi, Kahramanlık destanları, direniş ve yenilgiler tarihimizin birer kesitini oluşturdu. Ezilen halkların tarihsel geçmişin bir parçasını oluşturan gelecek dönemde de, Avrupada  sınıf mucadelesi içinde, Emperyalist ve Kapitalist sisteme karşı Sosyalist perspektifle mücadele eden Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu,  federasyon, dernek, komite ve birleşenleriyle ezilenlerin haklı davasını sürdürerek, 26. kongrede  kendi muhasebesini yaparak sınıf mucadelesinin politik görevleri tesbit ederek tarihin derinlerine uzanacaktır.

ADHK’nın 26. Kongre sürecine denk gelen çok önemli sorunların olduğunu biliyoruz. Ezilen halkların lehine ve alehine gelişmelere tanık olmaktayız.  Emperyalist sistemin, baskı ve katliamlarına rağmen ezilen halkların mücadelesi gelişmektedir, Ulusal kurtuluş savaşları ve Sosyalist sınıf mücadelesi yeni boyutlar alarak Emperyalist sistemin en zayıf halkasında devam etmektedir, edecektirde. Başta Orta doğu olmak üzere, Dünyanın  farklı ülkelerinde, Emperyalist ve Kapitalist sömürüye karşı gelişen  mücadeleyi görebilmekteyiz, Emperyalistlerin tüm saldırı, baskı, katliamlarına karşı, ezilen uluslar ve emekçilerin haklı mücadelesi yükselmektedir.

Emperyalist sistemin Türkiye, K. Kürdistan ve Orta doğudaki temsilcisi olan AKP iktidarı, son çırpınışı sonucu en ağır teknik silahları kullanarak kırda, şehirde, batı Kürdistan’da v.b coğrafyada devrimcilere saldırması, sivil halkı katletmesi  tekçi, ırkçı, faşizmin kendi iktidarını koruması ve ömrünü uzatmasıdır. İşgalcı faşist  Türk devleti Rus Emperyalizm başta olmak üzere ABD ve Avrupa birliğin desteğini alarak, Kürt Ulusun kendi kaderini tayın hakkını bastırma, Kürt Ulusunu haritada silme sinsi planları içindedir. Faşist çetenin bir iki gün içinde Arfine hakim olacağı hayalleri gerçekleşmemiş, Nato’nun en güçlü ordusu sert kayalığa çarpmıştır. 26. Kongremizi yaparken Kürt ulusun haklı mücadelesi yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

  1. Kongremiz, Dünyamızın yer küresinde, Emparyalistler arasındaki çelişkinin keskinleşerek devam ettiği, Kapitalist bloklar arasındaki silahlanmanın en yüksek seviyeye ulaştığı, bölgesel savaşların sürdüğü,doğanın tahrip olduğu, mali sermayenin dünyanın her tarafında kan dökerek azami kar elde etiği, açlık sefaletin büyüdüğü, kadınların cins baskısından dolayı ikinci sınıf olarak yerini koruduğu, savaşın faturası özelike kadın ve çocuklara çıkarıldığı, azınlık inançların sürgün ve soy kırıma uğradığı, Afrin işgaline karşı kahramanca mücadele edildiği, her yer Afrin her yer direniş sloganların dünyanın değişik kıtalarda yankılandığı süreçte olmaktadır.

Kongremiz  bu  siyasal gelişmeleri değerlendirerek, sınıf mucadelesinin görevlerini bir kez daha tartışacak politik sonuçlar ortaya koyacaktır.

Başta ADHK kitlesi olmak üzere tüm devrimci, demokrat, yurtsever, sanatcı, yazar v.b kişi ve kuruluşların kongremize katılmaya davet ediyoruz.

ADHK 26. Kongresi

Tarih: 28-29 Nisan 2018 / Saat: 12.00 (Cumartesi)

Yer: Haus der Jugend /  Frankfurt

Deutschherrnufer 12 /

60594 Frankfurt/M. / Almanya

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)