SMF: ‘İsyanı kuşanıyoruz, emeği örgütlüyoruz, sosyalizm mücadelesini büyütüyoruz!’

SMF, 1 Mayıs’ta alanlara çağrı yaptı ve “İsyanı kuşanıyoruz, emeği örgütlüyoruz, sosyalizm mücadelesini büyütüyoruz!“ dedi

SMF (05-04-2018) SMF yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaparak “1 Mayıs’ta alanlara” dedi

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) açıklamasında, “İsyanı kuşanıyoruz, emeği örgütlüyoruz, sosyalizm mücadelesini büyütüyoruz!“ şiarını kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Emperyalist/kapitalist dünyanın ve onun bir parçası olan ‘’TC’’ Erdoğan/AKP iktidarının gerici sınıf çıkarları uğruna insanlığı ve parçası olduğu doğayı savaş, barbarlık ve sömürü cenderesi altında felakete sürüklediği bir tarihsel kesitte 1 Mayıs’ı karşılamaktayız. Burjuva gerici dünyaya karşı mücadelede 1 Mayıs işçi sınıfı ve ezilenler cephesinde tarihsel mahiyette bir anlam ifade etmektedir. 1 Mayıs, emperyalist barbarlığa, kapitalist sömürüye, gerici savaşlara, işgallere, faşizme ve her türden gericiliğe karşı ezilenlerin taleplerini haykırdıkları, öfkesini kuşandıkları ve özgür bir dünya mücadelesini muştuladıkları bir günün adıdır.

Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) olarak, işçi ve emekçiler başta olmak üzere bütün halkımızı faşizme, barbarlığa, savaşa ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlara akmaya, Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF)’nun bilimsel sosyalizm bayrağı altında birleşmeye ve sosyalizm mücadelesini birlikte yükseltmeye çağırıyoruz!”