SYM; Kongre Sonuç Bildirgesi

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir (Karl Marx)

SYM (05-04-2018) Öncelikle planlanan zaman içerisinde, yaşam bulan SYM’nin 22’nci Kongre’sinin örgütlenmesinde, devrimci irade gösteren, emek harcayan ve sebat gösteren, tüm üye/aktivist ve taraftarımıza yürekten teşekkür etmeyi bir görev olarak görüyoruz

Geçmiş dönem kongreleri çerçevesinde, program ve tüzük üzerinden yapılan değişiklik ile yoluna devam eden, Gençlik örgütümüz, önüne sadece sosyalizm perspektifini almamış. Aynı zamanda tüzüğünü de güncelleyerek daha bağımsız ve Avrupa’daki gençlik sorunlarını çözme, önderlik etme gibi konularda da kendine bir misyon biçmiştir. Enternasyonel kavrayış ile her türden burjuva gericiliğe karşı, içte ve dışta mücadele kararlılığını günümüze kadar taşıyarak gelmiştir.

Bu temel belirlemeler ışığında ‘Emperyalist Kapitalist Sömürü Sistemine Karşı Gençliğin Sosyalizm Mücadelesinin Parçası Ol Direniş Meşrudur’ şiarı ile, örgütlü olduğu bölgeleri kongreye taşımak için hazırlanan, örgütsel perspektif taslağı üzerinden kendini 22. Kongre’ye taşımıştır.

Üye çoğunluğunun sağlanması doğrultusunda başlayan tartışmalara gençlerin aktif katılımı ile ideoljik-politik tartışmalar yürütülmüş ve belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra bitirilmiştir. Bu tartışmalar ışığında, yeni yönetim seçimine gidilmiş. Gidilen seçim sonucu yönetimin salt çoğunluk ile seçilememesi sonucu, kongre üyelerinin onayı ile seçilen KÖK’e (Kongre Örgütleme Komitesi) görev verilerek, en kısa zamanda program-tüzük üzerinden olağanüstü bir kongrenin ADHK’nın aktif desteği ile gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.

Bu komite; ülke ve bölge ziyaretleri, eğitim kampları, örgütlenme kampanyaları, program ve tüzük vb. üzerinden var olan tıkanıklığı aşacağını ve yapılacak olan kongre ile gençliğin aktif politik alanında sosyalizm bayrağını devrimci irade ve ısrarla savunan örgütümüz olan SYM’nin daha güçlü çıkacağına olan bilimsel inancı ile sizleri selamlar iken, Günün ve anın getirdiği, rüzgarın güçlü estiği bu günlerde gençlik hareketini daha güçlü sahiplenmeye ve alttan üste tartışmalara açık bir şekilde yeniden omurgasını üzerinden ayağa dikmeye, tüm Kaypakkaya’cı ihtilal ruhunu benimsemiş, usta Mao’nun öğretilerini yaşamsallaştıran gençliğe açık çağrıda bulunmaktadır.

Kaypakkaya’nın bıraktığı bu tarihsel güç ile Marksizm’in çıkışından bugüne, dünya öğretisi ile dünya gençliğini kasıp kavuran 68’kuşağının direniş geleneğinin 50. Yılında daha güçlü bir gençlik yaratmak için; SYM’de örgütlen, birleş, ileri çık şiarı ile tüm fabrikalarda, okullarda ve sokaklarda gür bir şekilde yeniden kazanılacak bir dünya için mücadele mevzilerine açık davetimizi yineliyoruz.

Yaşasın Bilimsel Sosyalizm Mücadelemiz!

Yaşasın Sosyalist Gençlik Hareketimiz!

KONGRE ÖRGÜTLEME KOMİTESİ