ADHK 27. Kongresi başarıyla sonuçlandı

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), 27’nci Kongresini “Emperyalist-Kapitalist Saldırganlığa ve Sömürüye Karşı, Sosyalizm için Örgütlenelim, Mücadele Edelim, Kazanalım!” şiarıyla 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Frankfur’ta başarıyla  gerçekleştirdi

ADHK (23-10-2019) Devrim ve Sosyalizm davasında şehit düşenler için yapılan saygı duruşuyla 27. Kongremiz başlamış oldu.

Divan seçimi akibinde, siyasi taslak okunarak, tartışılmasına başlandı. Emperyalist sistemin kendi özünü koruduğunu, ancak azami kar için üretici güçlerdeki gelişlişmişlik boyutunun bugün aldığı biçim, yapay zeka araçları, toplumsal üretim ve yaşamın içine girilmesiyle, Emperyalist sömürü ve işçi sınıfının üretim içindeki rolü üzerine geniş tartışmalara sahne oldu kongremiz.

Üretimi yeni teknikle ve yapay zeka robotlarla donatan kapitalistler, aynı zamanda içine düştükleri ekonomik ve siyasi krizin sonucu olarak on binlerce işçiyi sokak ortasına koymuştur.  Bu durum, ezilen hakların burjuvaziye karşı mücadelesinin daha da radikal biçimde vermesini sağlayacaktır. Avrupa burjuvazisi ise bu hareketi bastırmasi için polisin yetkilerini genişletmiş, iç faşitleşmeyi yükseltmiştir.

Türk devleti, Kürt ulusuna karşı başlattığı soykırım, Kürt ulusunun Kendi kader tayin hakkını zorla bastırma emellerini aralıksız sürdürmektedir. Kürt ulusunun  kazandığı hakları geri almaları için Emperyalist devletler,Türk devletinin  yanında her zaman olduğu gibi yer  almaktadır. Kürt ulusuna karşı uzun  zamandır yürütülen kirli ve haksız savaş devam etmektedir.  Kongremiz bu meseleye ilişkin şu vurguyu yapmıştır.  Emperyalist barbarlık, dünya gerçeği olmaya devam ediyorsa, bu gerçeği değiştirecek olan tek sılahımızın örgüt  ve örgütlemenin olduğunu asla unutmamalıyız.

Kongremizin ikinci oturumunda, Örgütlemede yoğunlaş çalışma tarzını düzelt, siyasal taslak tartışıldı. Avrupa da kurumumuzun örgütsel yapısı ve kurumlaşma bilinci, kitleselleşmek için politik tesbitler, dernek, federasyon ve  komitelerimizin durumunu içeren siyasi taslak sunuldu, geniş tartışmlar oldu.

Sonuç olarak; örgütsel alandaki dağınık, yetinmeci, kendiliḡindenciliğin tüketen sınırlarını aşamayan, gelişmeyen, tabanıyla buluşmayan, onun tarafından denetlenip onu denetlemeyen, kendi gündem ve ona bağlı pratigini örgütleyen perspektif ve yönelimden uzak durumumuzu, kongreden aldığımız ortak irade ve güçle așacağımıza, bu gündem eksenli canlı ve verimli tartışmalardan istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyoruz. Bu başta kendi ilkelerimize, sonrasında varlığımızı adadıḡımız emekçi halklara ve nihayetinde çocuklarımız için istediğimiz özgür yarınlara karşı bağlı olduğumuz temel sorumluluğumuzdur belirlemesi  yapıldı.

Kongremize, MLPD, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu, Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu, ADEF, SMY mesajlarını sundular.

Kongremiz yeni yönetici organlarını seçerek,  Emperyalist-Kapitalist Saldırganlığa ve Sömürüye Karşı, Sosyalizm için Örgütlenelim, Mücadele Edelim, Kazanalım perspektifiyle başarıyla tamamlanmış oldu.

Yaşasın halkların birliği ve kardeşliği

Birlik, Mücadele, Zafer

Şan olsun 27. Kongremizde

ADHK 27. Dönem

Genel Konseyi

Ekim 2019