ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) 28. Kongresi Başarıyla Sonuçlandı!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), 28. Kongresini “Emperyalist Kapitalist Sistemin, Irkçı, Cinsiyetçi, Doğa Düşmanı Siyasetine  Karşı, Sosyalizm İçin Mücadele Edelim, Kazanalım!” şiarı ile 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Frankfurt’ta başarıyla gerçekleştirilerek sonuçlandı.

Dünya çapında yaşanan Covid’19 Pandemi’sinden kaynaklı  yapılması bir yıl ertelenmek zorunda kalınan ADHK 28. Kongresi,  Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Online olarak İngiltere’den  dernek,  komite, bileşen örgütleri ADKH ve SYM den kadın, erkek, genç delegelerin ezici çoğunluğunun  katılımıyla gerçekleştirildi.  Kongre, devrim, sosyalizm ve komünizm kavgasında ölümsüzleşenler için yapılan saygı duruşu ve açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra ADHK nın demokratik işleyiş normları çerçevesinde 27. Genel  Konsey  tarafından delege tespiti  yapılarak, ADHK 28. kongresini yönetmesi  için katılan delegelerden divan seçimi yapıldı.

Divan başkanlığına seçilen kadın yoldaşın, ‘25 Kasım  uluslararası  kadına yönelik  şiddetle mücadele günü’ nün oluşmasında Dominik Cumhuriyetinde  faşist diktatörlük tarafından katledilerek  sembol olan Mirabel Kardeşler şahsında, kadınların ve tüm insanlığın özgürlük mücadelesini dağ başlarında, fabrikalarda, tarlalarda, meydanlarda ve yaşamın tüm alanlarında  omuzlayarak, savaşan, mücadele eden ve direnen tüm kadınları selamlayarak yaptığı açılış konuşmasının ardından,  kongremizin önemli gündem maddelerinden olan  siyasi tartışma taslağı gündemine geçildi.

Siyasal taslağın temel çerçevesini oluşturan  emperyalizm eksenli, kapitalist sömürü dünyasının, bugün ki somut durumunun çözümlemesini içeren teorik, ideolojik ve politik tartışma yazısının  okunmasının ardından canlı tartışmalar için delegelere söz verildi. İlgiyle tartışmaya söz alarak katılan delegeler; emperyalist kapitalist sistemin güncel ekonomik, politik durumu ve toplumsal yaşamda yaratığı sonuçları, yapay zeka ve robotların toplumsal üretimdeki rolleri ve işçi sınıfına yansıması, dünyada baş ve temel çelişki Avrupa’da durum  başlıklarına dair görüş ve eleştirilerini sunduktan sonra ADHK genel konsey  adına  yapılan değerlendirmelere dair  toparlama yapılarak sunulan taslak doğru ve eksik görülen noktalar eklenerek oylamaya sunulup kabul edildi.

Kongremizin önemli gündem maddelerinden biri de faaliyet raporunun değerlendirmesi oldu.  Bu gündem çerçevesinde genel konseyin sunduğu ‘’Çalışma  Tarzı  Ve  Örgütsel  Sorunlarımız, Denetim   ve  Rapor  Sistemi, gönüllü  disiplin  Sorunu, alınmış kararların ve yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve ADKH’nın (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi) faaliyet raporu’’ başlıklı rapora dair canlı tartışmalar yürütülerek rapor oylamaya sunularak onaylandı.

Yoldaş ve devrimci demokrat kurumlar kongremize katılarak ve mesajlarını ileterek kongremizi onurlandırdı.

Yoldaş kurum  SMF: ‘’Şan olsun bilimsel sosyalizm ışığını daha ileri bir düzeyde bayraklaştırma iradesi ortaya koyan 28. Kongre iradesine!’’ Başlığıyla yolladığı  mesajda;

‘Emperyalist Kapitalist Sistemin, Irkçı, Cinsiyetçi, Doğa Düşmanı Siyasetine Karşı, Sosyalizm İçin Mücadele Edelim, Kazanalım!” şiarıyla gerçekleştirilen ADHK 28’inci kongresini ve tüm katılımcıları Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak yoldaşça ve devrimci coşkumuzla selamlıyoruz’’ diye belirterek, devamında ‘’ADHK’nın, gerçekleştirdiği 28. kongre, işçi sınıfı ve ezilenlere karşı yürütülen sömürü ve zorbalığa karşı devrimci cepheden bir cevaptır denilerek 28’inci kongreyi ve tüm katılımcıları devrimci coşkumuzla selamlayarak mücadelenizde başarılar diliyoruz.’’ Diyerek   28. kongremizi onurlandırdı.

Yine dost ve yoldaş kurumlardan ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) eşbaşkanı Süleyman Gürcan, MLPD, AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği) temsilcisi kongremize  katılarak görüşlerini konuşarak iletirken, Avrupa Komün Dergisi ilettiği yazılı mesajla devrimci dayanışmacı duygularla kongremizi selamladı.

Kongremiz, sıralı gündemlerinden mali rapor ve ADHK hapishaneler komisyonu adına yapılan çalışmalar ve maddi sonuçları hakkında bilgilendirme yapılarak onaylanmasının ardından yeni yönetim ve denetim organlarının seçimine geçildi. Tamamının gönüllerden oluşan dokuz asıl iki yedek yönetim kurulu ve üç denetim kurulu üyesinin delegelerce toplu oylamasının ardından, dilek ve temenni gündemi ve divan tarafından yapılan kapanış konuşmasıyla kongremiz,  ‘Birlik, Mücadele, Zafer’ coşkusuyla başarılı bir şekilde sonuçlandı.

KAHROLSUN EMPERYALİZM, KAPİTALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

BİRLİK, MÜCADELE ZAFER!

 ADHK 28. DÖNEM GENEL KONSEYİ

Kasım 2021