ADHK-Britanya’nın Bir süredir Yürüttüğü Etkinlikler Dizisi Başarıyla Sonuçlandı!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) Britanya örgütlülüğü tarafından 15 Ocak Pazar günü Londra’da “Özgürlük İçin Dayanışma Gecesi” düzenlendi. Gecenin startını aylar önce veren ADHK-Britanya örgütlülüğü kitlesel bir etkinlik gerçekleştirdi. Dünya ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Devrim,Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için saygı duruşuyla başlayan etkinliğin ardından ADHK-Britanya adına  “Dünya’da yaşanan kriz, olası sonuçları, bugün ve önümüzde ki döneme ilişkin devrimci görevlerimiz” başlıklı açılış konuşması yapıldı.

SMF HEYETİNDEN GECEYE KATILIM !

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) sözcülerinden Erdal Ataş ve Hüseyin Şimşek’te geceye katılım gösterdi. ADHK Britanya’nın yürüttüğü kampanyanın bir parçası olan gece etkinliğinde Erdal Ataş konuşma yaptı. Ataş konuşmasında “Faşizme karşı ittifakın/ cephe siyasetinin bugün her dönemden daha da elzem olduğuna vurgu yaptı. Kazanma siyasetiyle konumlanmış ve geleceği inşa etme çalışmalarına devam eden SMF ile örgütsel dayanışmanın önemine vurgu yaptı.”

Dersim belediye başkanı Fatih Mehmet MAÇOĞLU gece etkinliğinde bir konuşma yaptı!

SMF’li Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu dünden bugüne belediyenin tecrübe ve deneyimleri ve kazanımlarını aktardı. Devrimci,Halkçı yerel yönetimler programının ileriye taşınarak devam edeceğine vurgu yaparak “Sözün, yetkinin ve kararın tam olarak halka verileceği günler geline kadar biz çalışmalarımıza yoğunlaşacağız. Yerel yönetimlerle devrim yapılmayacağının bilincinde olduklarını ama sosyalist alternatifin geneş halk kitlelerine anlatmak ve neler yapılabileceğine iyi örnek olduğunu” vurguladı.

Ayrıca “kayıp” olan Gülistan Doku’nun akibetini bir kez daha sorgulayan Maçoğlu, 24 saat ileri teknolojiyle donatılmış kameralarla izlenen Dersim’de aylardır “kayıp” Gülistan Doku nerede olduğunu sordu..  Doku’yu bulana kadar susmayacağız dedi!

Geceye Yılmaz Çelik ve Nilüfer Akbal güzel türküleriyle katılım gösterdiler!

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi ile Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) Britanya’nın ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Politik Durum Üzerine” başlıklı panel 16 Ocak 2023 tarihinde Londra Cemevinde gerçekleştirildi..

Panel’de Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) sözcüsü Hüseyin Şimşek, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Macoğlu ve Kayseri Hacıbektas Veli Vakfı ve Cemevi Başkanı Abbas Tan konuşmacı olarak yer aldılar.

Konuşmacılar geçmişi, bugünü ve geleceğiyle Türkiye’deki politik durum üzerinde durdular. Özelikle de şimdiki politik durum üzerine yoğunlaşan konuşmacılar, AKP iktidarının önümüzdeki  seçimleri kaybedeceği noktasında ortak görüşte birleştikleri görüldü. Abbas Tan Alevi hareketinin durumu ve yapması gerekenler konusunda görüş belirtirken, SMF sözcüsü Hüseyin Şimşek, AKP iktidarının ve 6’lı masanın programına ilişkin eleştirilerde bulundu. Mevcut AKP iktidarının mutlaka gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, 6’lı masa konusunda ise 6’lı masa halka kesinlikle demokratik bir programa sahip olmadığını belirtti. Demokratik ve ilerici bir oluşum olarak Emek ve Özgürlük ittifakın bu açıdan önemli olduğunu ve bu önemin nedenlerini açıklayarak halkı ittifakı destekleme çağrısında bulundu.

Dersim belediyesi başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise hem ülkemizde hem de dünyada artık emperyalist-kapitalist sistemin insanlığa bir şey veremediğini ve yönetemediğini aktararak, yerel yönetimler aracılığıyla geniş halk kitlelerini sosyalist alternatife ikna etmek bakımından küçümsenemez bir yol olduğunu vurgulayarak, Dersim yerel yönetim programının tüm ülke çapında gördüğü ilgiye dikkat çekti. Tek alternatifin sosyalist program olduğunu ileri süren Maçoğlu, yerel yönetimlerle devrim yapılamayacağını ancak halkı devrime ikna etmenin küçümsenemez bir yolu okuduğunu ve tam da bu nedenle kendilerine karşı bir kampanya sürdürülerek sosyalist halkçı programı gözden düşürmek istendiği vurgusunda bulundu.

Soru-cevap ile süren panel olumlu bir atmosferde sonuçlandırıldı..

Yine SMF heyeti çeşitli kurumları ziyaret ederek yararlı görüşmelerde bulundu.