Sınıf Teorisi – Partizan; Katledilişinin 50. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yol Göstermeye Devam Ediyor!

”Türkiye’nin Geleceği Çelikten Yoğruluyor, Belki Biz Olmayacağız Ama,  Bu Çelik Aldığı Suyu Unutmayacak” İbrahim Kaypakkaya

Göçmen emekçiler, devrimciler, yoldaşlar

Türkiye proletaryasının Komünist Önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaş 18 Mayıs 1973 günü Amed hapishanesinde katledildi. Kaypakkaya yoldaş esir alındığı günden itibaren savunduğu görüşlerinden taviz vermedi. Faşist Yaşar Değerli ve Doğan Güneş’in sorgusu sırasında Kemalizm, ulusal sorun, devrimin yolu ve demokratik devrim tezlerini açık bir şekilde cellatların yüzüne vura vura savundu. Faşist diktatörlük o’nu katlederek proletarya partisini ve Kaypakkaya’nın görüşlerini yok edeceğini sandı. Kaypakkaya katledilmiş olsa da, 50 yıldır onun ardılları Kaypakkaya’nın görüşlerini savunmaya devam ediyor, Kaypakkaya’yı yaşatıyorlar.

Emekçiler, yoldaşlar

Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının Kemalistlerce katledilmesinden sonra Türkiye proletaryası uzun yıllar önderliksiz kaldı. Kaypakkaya yoldaş, tarih sahnesine çıktıktan sonra, tüm revizyonist görüşleri yerle bir etti.

Kaypakkaya yoldaş sadece ülkemizdeki revizyonist görüşlere tavır almakla kalmadı. Uluslararası alanda Kuruşçev revizyonistlerine açıktan cephe alan ÇKP ve Mao’nun yanında saf tuttu. İbrahim Kaypakkaya;  1917 Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, Çin Devrimi, 1968 gençlik hareketi, 1966 yılında Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi, ülkemizdeki köylü toprak işgalleri, 15-16 Haziran büyük işçi direnişi, gençliğin gelişen mücadelesi Kaypakkaya’nın MLM görüşlerinin şekillenmesinde belirleyici oldu. Kaypakkaya yoldaş, Türk devletinin niteliğini değerlendirerek mevcut düzeninden köklü bir kopuş sağladı. Kemalizmle ideolojik olarak hesaplaşan Kaypakkaya yoldaş, senteze ulaştığı MLM görüşlerinin ışığında  24 Nisan 1972’de proletarya partisini kurdu.

Göçmen işçiler, yoldaşlar

Ülkemizde faşist diktatörlük ülkeyi açık bir hapishaneye dönüştürmüş bulunuyor. 22 yıllık AKP iktidarı toplumun her kesimini baskı altına alarak eziyor, katlediyor.

AKP-MHP iktidarı kendinden önceki iktidarlardan devir aldıkları Kürt düşmanlığını 22 yıldır sürdürmektedirler. Sınır ötesi operasyonlarda, kimyasal silahlarla onlarca Kürt direnişçisi katledildi. Hapishaneler Kürtlerle dolu. Legal Kürt oluşumlarına dahi tahammülü olmayan AKP-MHP iktidarı saldırılarına devam ediyor.

AKP-MHP iktidarı 2023 Haziran seçimlerini kazanmak için baş vurmadığı yol kalmayacaktır. On yıllardır, Alevileri hatırlamayan iktidar, birden bire Alevileri ‘hatırlar’ oldu. Alevileri bir inanç olarak  kabul etmeyi bir yana bırakarak, sıradan bir kültür derekesine indirgeyerek oy avcılığı yapmaktadır.

2023 Haziran seçimlerine az bir süre  kalmışken, tüm burjuva ve faşist partiler tüm hızlarıyla seçim yarışına girmiş bulunuyorlar. AKP iktidarı 2023 seçimlerini ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyor. ”İslami bir Türkiye” hayali peşinde olan AKP, seçimleri kazanması durumunda bunu ilan etmekten geri kalmayacaktır.

Türkiye büyük bir ekonomik kiriz içinde. İnsanlar karınlarını doyurmak için çöplerden yiyecek toplayarak karınlarını doyurmaya çalışıyor. İşsizlik tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor. Öğrenciler yurt bulamıyor, çocuklar okula aç gidiyor, kadınlar katlediliyor. Gazeteciler tutuklanmak da, örgütlenme ve fikir özgürlüğü rafa kaldırılmış, grev ve gösterilerin yasaklandığı bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Seçim yaklaştıkça tüm burjuva partiler, yüksek perdeden vaatlerde bulunarak oy istiyorlar. AKP-MHP ittifakına karşı, altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı, düzene hiç dokunmadan Kemalizmi yeniden bir kurtuluş olarak topluma sunuyorlar. Kaypakkaya yoldaşın, Kemalizm değerlendirmesinin önemi ve güncelliği bir kez daha önem kazanmış bulunuyor. Kurtuluş seçimde değil, devrimdedir.

Göçmen emekçiler, devrimciler

Emperyalist güçler arası çelişkiler giderek derinleşiyor. Rus emperyalist gücünün Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana çelişkiler daha da derinleşmiş ve üçüncü emperyalist paylaşım savaşı tehlikesi giderek artmaktadır.

ABD ve AB’liği emperyalistleri Rusya’ya aldıkları yaptırım karalarından bu yana tüm dünya  büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmış bulunuyor. Artan enerji ve  gıda giderleri ile insanlar büyük bir yoksullukla karşı karşıya bulunuyorlar. İşsizlik tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış, her ay yüzlerce iş yeri kapanarak kriz daha da derinleşmektedir. Kitle hareketlerinin giderek büyüdüğü bir sürece girilmiş, umut veren bu durum mevcut iktidarları oldukça korkutmaktadır.

Emekçiler, yoldaşlar

Katledilişin 50. yılında Komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı 20  Mayıs 2023 tarihinde düzenlediğimiz bir geceyle anacağız. Tüm göçmen işçileri, devrimci ve ilericileri düzenlediğimiz anma gecesine katılmaya çağırıyoruz.

KATLEDİLİŞİN 50. YILINDA KAYPAKKAYA YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

  1. ÖLÜMSÜZLÜK YILINDA, KOMÜNİST ÖNDER İBRAHİM KAYPAKKAYA, DALGALANAN KOMÜNİST BAYRAK, IŞILDAYAN MEŞALEDİR!

GECE TERTİP KOMİTESİ