ADHK; Dersimde Bağımsız, Devrimci, Sosyalist adayları destekliyoruz.

ADHK_LOGODevrimci, Demokrat Kamuoyuna

Söz,Yetki, Karar Dersim Halkına

Dersimde Bağımsız, Devrimci, Sosyalist adayları destekliyoruz.

ADHK (07-03-2014) Türkiye-Kuzey Kürdistanda önemli siyasal gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Egemen klikler arasındaki kriz ve dalaş keskinleşerek devam ederken, sömürücü, çürümüş yolsuzluk iktidarının karaya oturduğunu vurgulamak abartı olmayacaktır.Türk hakim sınıflarının ilerici toplumsal dinamiklere yönelik pervasız saldırıları ise devam etmektedir.Yukarıda özet olarak vurgulamaya çalıştığımız siyasal gelişmeler konjöktüründe 30 Mart yerel seçimlerine girmekteyiz.

Yerel seçimlerde genel olarak Devrimci, Demokrat ve Yurtsever adayları desteklerken, Dersim özgülünde ise bağımsız, Sosyalist adayları desteklemekteyiz. Burjuva düzen partileri (AKP, CHP, MHP, İP vb) ise tartışmasız olarak hedefimiz ve siyasal çalışmalarımızda teşhir edecegimiz başlıca gerici güçlerdir.

Yarattığı tarihsel devrimci emek ve degerlerle Devrim ve Demokrasi mücadelesinde önemli bir mevzi olan Dersimde bağımsız, Sosyalist adayları desteklemek tarihsel devrimci bir sorumluluktur.

Bu perspektif ile Dersimde Dersim Demokratik Halk Dayanışmasının, Dersim merkez adayı Ali Tacar, Mazgirt adayı Tekin Türkel, Hozat adayı Kahraman Kılıç ve Ovacık adayı Fatih Maçoğlunu destekledigimizi devrimci, demokratik kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Başta Dersimliler olmak üzere,tüm devrimci, demokrat ve ilericileri ”Söz, Yetki, Karar Dersim halkına” şiarı ile, Dersimde bağımsız, sosyalist adayları desteklemeye çağırıyoruz.

Not: İmza kampanyası 15 Mart 2014 tarihinde sonuçlanacak ve kamuoyuna yayınlanacaktır.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)