Dersim; Gezi’den Rojava’ya Kadınlar İktidara!

0 1Dersim-Merkez (09-03-2014) Dersim Demokratik Kadın Hareketi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Gezi’den Rojava’ya Kadınlar İktidara” şiarıyla Dersimde binlerce kadın alanları doldurdu.

Dersim Demokratik Kadın Hareketi (DDKH) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Gezi’den, Rojava’ya Kadınlar İktidara” şiarıyla DDKH bütün kadınları cinsel, sınıfsal ve ulusal sömürüye karşı alanlara akın ettiler. Saat 12.00 da sanat sokağında bir araya gelen kitle sık sık 8 mart kızıldır kızıl kalacak, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Önderimiz İbrahim Kaypakkaya sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtiler yürüyüş kitleselliği ile dikkat çekerken okullar caddesinden kışla meydanına doğru yürüyüşe geçti. Kışla meydanından tekrar sanat sokağına dönülerek 8 mart etkinlik proğramı başlatıldı. Saygı duruşuyla başlanan etkinlikte konuşmacılar tarafından kadın mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Demokratik Kadın Hareketi adına yapılan konuşmada;

Kadın Katliamları, Trans Cinayetleri ve Cinsel Şiddet Erkek Egemen Sistemin Politikasıdır!

Fabrikaya kapatılıp yakılarak kurtuluş mücadelesine bayrak olan işçi kadınlardan bugüne güvencesiz ve esnek çalışma her dönemde adı değişerek ancak sömürüyü katmerleştirerek kadınların yaşam hakkını gasp etmeye devam ediyor.   AKP iktidarının ileri demokrasi söylemleri her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkını elinden alırken ağır tahrik ve iyi hal indirimiyle devlet erk-egemen sistem kadın katliamını, kadına şiddeti taciz ve tecavüzü meşrulaştırmaya ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Polis, asker, korucu imam devletin kendi eliyle sığınma evlerinde koruma altına aldığı kadınları kendi Ülkemizdeki yasalarla kadın katliamlarına her gün onlarcası ekleniyor. Kendi çıkarttıkları yasalarla kadının haklarını iyileştirme bir yana, onlarca kadının katliamına zemin hazırlarken LGBTİ bireylere yönelik nefret cinayetleri devlet-polis-yargı-burjuva medya eliyle erkek egemen ‘ahlakla’ egemenlerce açıkça teşvik edilmeye devam ediliyor .

Cinsel Ulusal Sınıfsal Sömürü Kadınların Örgütlü Mücadelesiyle Yıkılacaktır!

Emperyalist-kapitalist gerici dünyada egemenler, kadını emek, beden ve kimlik sömürüsüyle toplumsal konumuyla, cinsel kimliği ve yönelimiyle, sınıfsal, etnik konumu üzerinden parçalayıp boyutlandırarak evden fabrikaya okuldan atölyeye kadının köleleşmesini ipotek altına almaya çalışıyor. Bugün Ortadoğu halkları üzerinde oynanan kanlı savaş imha inkar politikalarıyla, savaş ganimeti gözüyle, din kisvesi adı altında gecelik nikahla, haksız savaşlarda kadını yok etmeye, katletmeye devam ediyor. Geçmişten bugüne mücadele ve örgütlenme aydınlığı ve mirası ile kadınlar bu saldırıları, görünmez kılınmak istenen her saldırıyı örgütlü mücadele ve örgütlü bilinçle reddetmeye halkların kurtuluşu yolunda iktidar programını inşa etmeye devam ediyor.

 Gezi’den Rojava’ya Kadınlar İktidara!

Tarihimizi yaratan Clara Zetkinlerden, Rosa Lüksemburglardan, Alexander Kollantailerden Barbaralardan, Bernalardan, Beşlerden, Sakine Cansızlardan ve ismini sayamadığımız mücadelede yitirdiğimiz nicelerinden aldığımız bilinçle bugün haziran ayaklanmasıyla barikatlarda öncüleşen kadınlar Rojava’da savaşan kadınlar, kadının kurtuluş mücadelesinde, iktidarlaşma yolunda örgütlü mücadeleyle önderleşiyor! 8 Mart sınıf bilincimizi kuşanıp özgürlük yürüyüşünde yerimizi daha da sağlamlaştırmanın zamanıdır! 8 Mart dünya halklarına azgınca saldıran emperyalist düzene karşı kavgayı büyütmenin zamanıdır! İkinci sınıf olarak görülmemizin karşısında bilinçli, kararlı ve cüretkâr mücadelemizi örgütlemenin günüdür 8 Mart!8 Mart’ın kızıllığı bugün sömürüye karşı her yerde Emperyalizme-kapitalizme, şovenizme, işsizliğe, yoksulluğa, cinsel ayrımcılığa, cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye, tacize ve tecavüze karşı mücadelemizi haykıralım! Denildi.

Dersim bağımsız belediye başkan adayı Ali Tacar’in konuşmasının ardından, Tutsaklardan gelen mektuplar okunarak  Dersim Kültür Derneği bünyesinde faaliyet yürüten Tiyatro Umut sahne aldı. Grup Ala Mor ezgileriyle devam eden etkinlik son olarak Grup Munzur’un sahneye çıkmasıyla  Grup Munzur ezgilerini hep birlikte haykıran kitle halaylar ve sloganlar eşliğinde etkınlık sonlandırıldı.

0 20 3