ADHK; Dersimin aydınlık geleceginin umudunu büyütenlere selam olsun

ADHK_LOGODDHD’nın 23 Mart 2014 de gerçekleştirdigi büyük mitinge ADHK’ın gönderdigi mesajı aşağıda siz okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz

ADHK (29-03-2014) Dersimde söz, yetki, karar halka şiarı ile, Devrimci, Halkcı yerel yönetimler programı etrafında kenetlenen emekçi Dersim halkını devrimci coşkumuzla selamlıyoruz. Oğullarını ve Kızlarını halklarımızın kurtuluş mücadelesine adayan emekçi ve fedekar kadınlarımıza selam olsun.

Yeni bir dünya düşüyle dağları ve barikatları mesken eyleyen dersimin yigit gençligine binlerce kez selam olsun.

Dostlar, yoldaşlar.

Dersimin aydınlık gelecegi için, Demokratik halk dayanışmasının devrimci, halkçı yerel yönetimler programı etrafında bir araya gelerek gelecek güzel günlerin umudunu muştuladınız.

Dersimin tarihsel devrimci emek ve birikiminin sarsılmaz savunucusu Kaypakkaya güzergahı etrafında birleşerek geleceginize sahip çıktınız.

Devrimci perspektif ve eyleminizle Gezi halk direnişi ile Rojova arasında sosyalist bir köprü inşa ederek ezilenlerin birleşik mücadele umudunu büyüttünüz.

Tüm bu tarihsel devrimci kazanımları dahada çoğaltmak ve dersimin aydınlık gelecegini dahada büyütmek için hepinizi Dersim demokratik halk dayanışmasının devrimci,halkçı yerel yönetimler programı etrafında birleşmeye ve Bağımsız,devrimci,sosyalist adayları desteklemeye çağırıyoruz.

Emperyalizme, Kapitalizme, Cins ve Ulus baskısına,insan ve doğa katliamına ve her türden gericilige karşı hepinizi Kaypakkaya güzergahının aydınlık yolunda birleşmeye ve yeni bir dünya umudunu dahada büyütmeye çağırıyoruz.

 Yaşasın devrimci, halkçı yerel yönetimler

 Söz,yetki,karar dersim halkına

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu