ADHK; Devletin Dersim’e olan düşmanlığı sınır tanımıyor

Cumhuriyet tarihi boyunca devletin Dersim’e olan düşmanlığı akıl almaz yol ve yöntemlerle bugüne kadar sürüp geldi Katliamlar, sürgünler, yasak mıntıkalar, köy boşaltmalar, ev yakmalar, milli park masalları, barajlar, HES’ ler derken şimdi de ardı arkası kesilmeyen orman yangınları

ADHK (15-08-2017) On günü aşkın bir süredir Dersim‘de cayır cayır yanan ormanlara devlet, en ufak bir müdahalede bulunmuyor. Tam aksine yangınlara müdahale etmek isteyen halk, askeri güçler tarafından engelleniyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca devletin Dersim’e olan düşmanlığı akıl almaz yol ve yöntemlerle bugüne kadar sürüp geldi. Katliamlar, sürgünler, yasak mıntıkalar, köy boşaltmalar, ev yakmalar, milli park masalları, barajlar, HES’ ler derken şimdi de ardı arkası kesilmeyen orman yangınları… Bütün bunlar, devletin kendisi açısından “çıban başı” olarak gördüğü Dersim’i insansızlaştırma plan ve projelerinden başka bir anlam ifade etmiyor.

Bir devlet düşünün ki; “vatanım” dediği coğrafya üzerindeki milli değerleri, kültürü, ekolojik dengeyi yakıp kül etsin.

Bir devlet düşünün ki; “halkım” dediği halkı katletmeyi, inanç değerlerini yok etmeyi, yaşam alanlarını cayır cayır yakmayı kendisine görev edinsin.

Öyle ise ne bu halk, bu devletin halkıdır, ne de bu coğrafya, bu devletin milli misaki sınırlarının bir parçasıdır.

Ta başından beri Dersim’e olan düşmanlığın altında yatan gerçek de bu değil midir zaten. Ve kuşkusuz Dersim halkının devrimci, demokrat onurlu duruşu bu faşist devletin saldırgan politikalarının nedeni oluyor. Ama unuttukları bir şey var ki, Dersim’e onlarca, yüzlerce sefer olur ama, zafer olmaz. Tarih bunu defalarca ispatlamış, ispatlamaya da devam edecektir. Nasıl ki bir ölüp bin geliyor isek, ormanlarımızda yakıldıkça, daha gür ve sığ yeşermeye, bu faşist devleti kendi derinliklerinde boğmaya devam edeceğiz.

Biz ADHK olarak, ormanlarımızı ve içinde  yaşayan yüzlerce canlı türünün yakılıp kül edilmesine  karşı halkımızı mücadele etmeye, sessiz kalmamaya, bu cani ve faşist devlete karşı örgütlenmeye çağırıyoruz.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)