Komünizm savaşçıları Avrupa’da devrimci coşkuyla anıldı!

Dersim/Ovacık’ta ölümsüzleşen 3 Sosyalist Halk Savaşçısı Avrupa’da gerçekleştirilen kitlesel ve coşkulu anma etkinlikleri ile anıldılar Devrimci coşku, kararlılık ve siper yoldaşlığının önde olduğu anma etkinliklerinde devrim ve komünizm yürüyüşüne bugün her zamankinden daha fazla sarılması gerektiğinin altı çizildi

HABER MERKEZİ(14.08.2017)-Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Kızık köyü bölgesindeki ormanlık alanda, 1 Ağustos günü, faşist “TC” ordusu ile yaşanan muharebede, devrim, sosyalizm ve yüce komünizm davası için Sosyalist Halk Savaşının siperlerinde ölümsüzleşen, Maoist Komünist Partisi MK-SB ve Parti sekretaryası, Halk Kurtuluş Ordusu-Partizan Halk Güçleri genel komuta ve Dersim Bölge Karargah Komutanlığı üyesi Yılmaz KES (Şahin), yine Maoist Komünist Partisi ve Dersim Bölge Karargah Komutanlığı Üyeleri, Mahir Özgül (Doktor), Sevda Serinyel (Mercan) yoldaşlar, Avrupa’nın, Almanya Frankfurt, Fransa Paris, Kuzey Fransa Mulhaus, Avusturya Viyana, İngiltere Londra  ve İsviçre Basel kentlerinde, kitlesel bir sahiplenme ile gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.

Sınıflar Mücadelesiyle İlerleyen devrimci tarihten geldik; Emperyalist Dünya Gericiliğine meydan okuyarak buradayız; bilumum gericiliği tarihin karanlık Dehlizlerine gömmek Üzere komünizm rehberliğinde verdiğimiz sınıf savaşıyla geleceğe yürüyoruz! Yürüyeceğiz O büyük ütopyamızı gerçekleştirene dek!

Şahin, Mercan ve Doktor yoldaşların Komünist devrimci hatırasıyla siyasi iktidar için yürüyoruz! Durmak yok kavgada, soluksuz yürüyeceğiz, savaşarak ilerleyecek karanlığı yarıp yırtacağız… Güneşin alnına düşenlerimizin bayraklarını burçlara dikene dek, ‘‘yüzümüz düşmana dönük ayakta öleceğiz‘‘.  Şahinimiz gibi, Mercanımız gibi, Doktorumuz gibi.  Sosyalist Halk Savaşının stratejik içeriğinin ana tema olarak ele alındığı ve Komünizm yürüyüşünde ateşten, baruttan, kandan döşeli patikalarda, devrimci ısrarı, kararlılığı, cüreti kuşanarak ölümsüzleşenlerin anılarının, biz ardıllarına devrettiği kavga bayraklarını, muharebe muharebe daha yükseklere çekmenin bilinciyle kuşanmak olduğu vurgusu ile Üç’ler şahsında tüm devrim, bağımsızlık, sosyalizm ve yüce komünizm davası uğruna, toprağa tohum olarak düşenler, anma faaliyetlerinde yaşatıldı. Avrupa’da merkezi olarak planlanan, kavga türküleri ve devrimci savaşın sloganlarıyla, Şahin, Mercan, Doktor yoldaşların devrimci savaş yaşamları, devrimci savaş çizgileri, kararlılıkları, halka ve devrime bağlılıkları, en zor koşullarda geleceği özgürleştirme bilinciyle, daha namlusu soğumamış silahlarının kabzalarını kavrayışları, komünist kavrayışla, sorgulayan, ilerleyen ve hep yeniyi yaratan devrimci savaş çizgileri ve bunun savaş kurmayı MKP’de billurlaşan nitelikleri, paylaşıldı ve kavranması gereken çizgi olarak sunuldu.

Basel

İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşen anma etkinliği, Şahin, Sevda, Doktor yoldaşların resimlerinin, “Sosyalist Halk Savaşçıları Ölümsüzdür’”, “ Komünizm Savaşçıları Ölümsüzdür” pankartlarıyla donatılan salonda, halkımızın, devrimci dostlarımızın sahiplenici kitlesel katılımıyla başladı. Yılmaz Kes, Sevda Serinyel, Mahir Özgül şahsında tüm devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşunun ardından, katılımcı kitlenin, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “ Yılmaz, Sevda, Mahir Ölümsüzdür”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “Yaşasın Maoist Komünist Partisi” sloganları eşliğinde, Sosyalist Halk Savaşının siperlerinde gerilla çalışmalarının konu edindiği sinevizyon sunuldu. Ardından Anma Tertip Komitesi adına söz alan konuşmacı, Şahin, Sevda ve Mahir yoldaşlarının, önderlik konumları, siyasal ideolojik askeri duruşları ve son girilen muharebede ölümsüzleşmeleri üzerine yaptığı açıklama ile, “tüm ölümsüzleşenlerimiz gibi, toprağa devrim tohumu olarak düştükleri yer, yeniden ve daha güçlü ayağa kalkışımızın, ideolojik, siyasal, askeri çizgisidir” sözleriyle, Üç’lerin anılarına bağlılığı ifade ederek konuşmasına başladı. “Siyasal iktidar için sürdürdüğümüz devrimci savaş, halkın en yiğit evlatlarının, canları, kanları ve feda bilinçleri ile ödenen bedeller üzerinden inşa olmaktadır. İnsanlığın özgürlüğü için sürdürülen bu zorlu savaşta kayıplar vermek, yengiler ve yenilgiler yaşamak, düşmek ama yeniden devrimin külleri üzerinden doğrulmak, devrimci savaşımızın zorunlu yasasıdır. Her toprağa düşenimizin ardından, toprağa dökülen kanı kurumadan, silahının kızgın namlusu soğumadan, yarası kabuk bağlamadan süren 45 yıllık mücadele tarihimizde, kadro, üye, savaşçı, militan yüzlerce şehit verdik. Acı ve öfkemizin, sınıf kinimizi bilediği bu devrim yürüyüşümüzde, yenilgilere, yeri doldurulamaz kayıplarımıza tanık olduk. Bu karamsarlık ve yılgınlık nedeni değil, hep daha ileriye yürümenin gerekçesidir bizim için. Bugün Sosyalist Halk Savaşının siperlerinde yitirdiğimiz, Yılmaz, Sevda, Mahir yoldaşlarda, savaş tecrübesi ile siyasal-ideolojik duruşlarıyla, önderlik vasıflarıyla, askeri birikim ve çizgileriyle yeri zor doldurulacak önemli kayıplarımızdır. Ama Üç’lerin bize bıraktığı devrimci miras, Sosyalist Halk Savaşı stratejimize göre örgütlediğimiz askeri çizgiye kattıkları muazzam emek, tarihsel köklerimize bağlı kalarak sürece uygun ortaya koyduğumuz siyasal perspektifteki rolleri, yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu yoldan yürüyeceğiz, bu yoldan geleceği zapt edeceğiz”. Üçlerin yoldaşı, TC” nin geliştirdiği topyekün savaş konsepti, açık faşizm koşulları, gerilla alanları, kentler, üretim birimleri, eğitim kurumları ve hapishanelerde boyutlanan saldırılar (TTE saldırısı), tüm bu saldırılara karşı geliştirilecek devrimci savaş çizgisi, ve parti 3. Kongresi ile yakalanan nitel süreç, stratejik ve taktik meselelerde yenilenen savaş çizgisi, bu bağlamda Sosyalist Halk Savaşının siyasal iktidar mücadelesindeki stratejik niteliği, ve bu niteliğin ortaya çıkmasında Önder yoldaşımız Yılmaz Kes başta olmak üzere, ölümsüzleşen Üç’lerin, siyasal, ideolojik ve pratik olarak oynadıkları çok önemli rollerin katılımcı kitleye sunumunun ardından, ölümsüz yoldaşların devrimci-komünist niteliklerinin vurgulandığı tek tek isimlerinin ifade edilişinde, katılımcı kitlenin, slogan ve alkışlarla birleşen konuşmasını bitirdi. Ardından Sevda, Şahin ve Doktor yoldaşların, devrimci yaşamlarının konu edindiği bir sinevizyon sunuldu. Devrimci Komünarlar, TKP/ML partizan taraftarlarının mesajları ile, MLKP, TKP/ML’nin konuşmacı olarak söz alıp, Üç’lerin anısına, sürecin niteliğine, devrimci güçlerin birlikteliğine ilişkin yaptıkları konuşmalar ve gösterdikleri ileri düzeyde dayanışma ile anma etkinliği sona erdi.

Frankfurt

1 Ağustos 2017 tarihinde dersim Ovacık’ta ölümsüzler kervanına katılan Yılmaz Kes, Sevda Serinyel ve Mahir Özgül yapılan kitlesel anmayla anıldı. Anma etkinliği Ovacıkta ölümsüzleşen kominizim savaşçıları ve son aylarda Dersim’de şehit düşen 12 TKP/ML, PKK ve DHKP-C gerillaları şahsında tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardında Ovacık şehitleri için hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Devamında tertip komitesi adına yapılan  konuşmada ‘’ Faşist Türk devletinin toplumsal tüm  dinamiklere ve ezile tüm etnik inanç gruplarına yönelik azgınca faşist stratejik saldırıları güncel olarak AKP  ve Erdoğan eliyle devreye açık bir faşizm biçiminde devreye  soktuğunu, bu saldırı konsepti  kapsamında özelikle silahlı komünist ve devrimci güçleri özel hedef olarak seçip tasfiye etmeyi planladığını’’ belirterek, ‘’ komünist ve devrimci güçler AKP ve saray diktasına boyun eğmeyeceğini tıpkı Şahin’nin göğsünü geren cüretiyle, Mecan’nın iki kolunu havada yaptığı zafer işaretiyle, Doktor’un faşizmi yargılayan gülüşüyle meydan okuyacağını, mevzileri asla boş bırakılmayacağının ‘’ vurgusu yapıldı. Konuşmacı konuşmasının devamında  ‘’komünist, sosyalist ve tasfiye ve yok edilmesi planlanan tüm ezilen ulus ve etnik inanç gruplarının ortak mücadele mevzilerinde faşizme karşı güçlerini birleştirmenin tarihsel bir zorunluluk olduğunu’’ ifade etti.

Anma etkinliği daha sonra devrimci kurum ve örgütlere söz hakkı verilerek devam etti. Anmaya katılan devrimci kurumlardan TKP/ML, MLKP, MLPD ve AABF  genel sekreteri  Özgür Öz, Frankfurt AKM başkanı Bülent Alkan,  yaptıkları konuşmalar ve sundukları mesajlarla devrimci dostluk ve dayanışmanın güzel örneklerini sergilediler. Ovacık şehitleri için yapılan anma programı en son olarak Grup Kızıl Anka’nın kitleyle hep birlikte söylediği marş ve türkülerle sonlandırıldı.

Londra

1 Ağustos 2017 tarihinde Dersim Ovacıkta ölümsüzleşen önder kadro ve savaşçılarımızın anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından, Maoist Komünist Partisi- Siyasi Büro açıklaması okundu. Önder Kaypakkaya’dan günümüze parti tarihimizin kısa bir özetine ve mücadele deneylerine değinilerek, “yaşanılan yenilgilere rağmen komünist partimiz kendi köklerine dayanarak devrimci mirası ileri taşımış olan yüzlerce kadro ve savaşçıyla düşmanı şaşkına uğratmasını bilmiştir. Devrimin teorik- pratik görevleri ertelenmeden sürdürülerek temsil edilmiştir. Emperyalist dünya gericiliğine meydan okuyarak, komünist bir dünya için mücadelenin en ileri mevzisinde yer almıştır. Bütün bu şanlı tarihin bir parçası olarak parti önderimiz Yılmaz Kes (Şahin), kadın komutanımız Sevda Serinyel (Mercan) ve Komutanımız Mahir Özgül (Doktor) partimizin 3. Kongresi sonrasında hızla ileri çıkan seçkin yoldaşlarımızdır. Bir bütün parti tarihimizin bilimsel çizgisine dayanarak ilerleyen yoldaşlarımız, 3. Kongre çizgimizin temsilinin doruk noktasıydılar. Yani, “bittiler” denilen yerde kızıl Anka misali partiyi yeniden yarattılar. Tam da bunun için sınıf düşmanlarımız partimiz üzerinde özel plan yaparak özel saldırılar düzenlemektedir. Lakin nafile! Yemin ve and içtik. Kın tanımayacak çekili kılıcımız. Yıkılmadan tahtınız… Alınmadan öcünüz… Susmayacak namlularımız. Bin yılların kavgasıyla.Tarihten geliyoruz yürüyeceğiz geleceğe Şahin’lerimizle, Mercan’larımızla, Doktor’larımızla.. Kabusunuzu büyüten savaş zılgıtlarımızla.. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…”denildi.

Anma etkinliği Sinevizyon gösterimi, okunan marş ve şiirlerin ardından sona erdi. Anma etkinliğine Londra Partizan okurları ve HDK-İngiltere mesaj göndererek devrim şehitlerini andılar.

Paris

MKP’ nin önder kadro ve komutanları Yılmaz Kes (Şahin), Mahir Özgül (Doktor) ve Sevda Serinyel  (Mercan)  Paris’te düzenlenen anmayla anılarına yakışır bir sahiplenme ve coşkuyla anıldı.

13 Ağustos Pazar günü, Paris Dersim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anmaya, Yılmaz Kes, Mahir Özgül, Sevda Serinyel başta olmak üzere, yine geçtiğimiz günlerde ölümsüzleşen TKP/ML,PKK Ve DHKP-C savaşçıları şahsında, Türkiye Kuzey Kürdistan ve dünya devrimi mücadelesinde ölümsüzleşenler için yapılan  bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Devamında kayıplara ilişkin MKP- SB tarafından yayınlanan açıklamanın okunmasına geçildi. Açıklamanın ardından ölümsuzleşenlerin kendi ses ve görüntülerinin de içinde yer aldığı sinevizyon gösterimine geçildi.Anma programı diğer devrimci kurumlar adına yapılan, birleşik direnişin altının çizildiği, dayanışmacı konuşmaların ardından hepbirlikte söylenen türkü ve marşlarla sonlandırıldı.

Anma, Ovacık Şehitlerinin devrimci anılarına duyulan saygının, bağlı yoldaşlığın ve devrimci kurumlar arası dayanışmanın coşkulu, anlamlı bir pratiği olarak, amacına uygun bir düzeyle başarıyla sonuçlandırıldı.

Kuzey Fransa

Dersim/Ovacık’ta ölümsüzleşen MKP`nin önder kadroları ve Sosyalist Halk Savaşının askeri komuta kademesinde yer alan iktidar yürüyüşümüzün kızıl bayrakları, yoldaşları ve kitlenin katılımı ile Fransa nın Mulhous kentinde 6 Ağustos 2017 tarihinde anıldı. Üç’lerin şahsında parti, devrim, sosyalizm ve yüce komünizm için ölümsüzleşenler için yapılan saygı duruşu çağrısı ile başlayan anmada, Üç’ lerin dava yoldaşları, anmanın içeriğine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Faşist diktatörlüğün topyekün savaş konseptiyle başlattığı süreç, devrimci, Kürt ulusal mücadelesi ve komünist hareket önderliğindeki silahlı devrimci savaşa karşı geliştirdiği imhaya dönük stratejik yönelimi ve buna karşı MKP-HKO önderliğinde sürece denk geliştirilen yenilenmiş savaş çizgisi bağlamında Sosyalist Halk Savaşının stratejik niteliği ve Şahin, Doktor, Mercan yoldaşların bu çizginin siyasal ve askeri olarak örgütlenmesinde aldıkları tarihsel rol içerikli yapılan sunumun ardından,  Devrimci savaşı ilmik ilmik büyüterek devrimci yenilenme çizgisini yaşamında billurlaştıran Yılmaz Kes(Şahin) , Mahir Özgül(Doktor) Sevda Serinyel(Mercan) in devrimci yaşamından belirli kesitler sunan sinevizyonun gösterimi ile Şahin, Sevda ve Mahir yoldaşların mücadele süreçleri, en zor koşullarda devrimde ısrar çizgileri, feda ve cesaretle örülü devrimci savaş pratikleri, katılımcılara sunularak, On’lardan devralınan kavga bayrağının daha da yükseklere çekilmesi çağrısı yapıldı. Devrim uğruna ölenlerin bize bıraktığı miras yas tutmak değil, On’ların devrimci yaşamında özneleşmiş ezilenlerin kurtuluş davasına sahip çıkmaktır vurgusuyla, Üçler için yapılacak anma etkinliklerinin çağrısı yapılarak, Üç’ler Mülhaus’ta kitlesel bir katılımla yaşatıldı.

Viyana

Dersim’de ölümsüzleşen 3 Sosyalist Halk Savaşçısı Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen bir anma etkinliği ile anıldılar. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma etkinliğinde MKP-SB’nin yayınladığı açıklama okundu. Yapılan anma etkinliğinde Avusturya Partizan taraftarları ve MLKP’nin mesajları okunurken, TKP/ML-TİKKO Rojava komutanlığının yapmış olduğu açıklama okundu.

Anma etkinliği atılan sloganlar ve söylenen kavga marşlarıyla sona erdi.

http://www.halkingunlugu.org/