ADHK; Fransa’da işçi sınıfı ve emekçilerin haklı direnişine katılalım!

Fransa’da Ocak 2023’ten bu yana süren; işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin kent  meydanlarını kuşatarak yükselttikleri grev ve direnişlerden birisi de 6 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan büyük grevle gerçekleşecektir.

Komünarların kapitalist barbarlığa karşı sömürü ve eşitsizliklerin son bulduğu bir dünya yaratma hedefi ile yürüttüğü mücadelenin tarihe bıraktığı direniş ruhu; bugün, yalnız Paris’te değil Fransa’nın hemen hemen bütün kentlerinde, sokaklarında kapitalizme karşı isyana dönüşüyor.

Bu direniş, sadece emeklilik yaşında yapılan değişikliğe karşı değil, aynı zamanda sömürüye, eşitsizliğe, sosyal hak ve özgürlüklerin gaspına karşı bir isyana dönüşmüştür. Kapitalist sistemin insanlığa yaşattığı bütün kötülüklerden zarar gören her çevreden insanlar bu direnişte, yer almaya başlamışlardır. Bu direniş, aynı zamanda bütün Avrupa kentlerinde kapitalizme karşı direnişin, enternasyonalist dayanışmanın geliştirilmesi yönlü bir çağrıyı da içermektedir.

Fransa’da yaşayan biz Göçmen işçi ve emekçiler de; yerli işçi ve emekçilerin, kadınların ve gençlerin, çevrecilerin, anti faşist grupların, mevcut yönetimin politikalarından memnun olmayan insanların da katılarak geliştirdikleri bu direnişi, kendi taleplerimizle katılarak büyütelim. Kazanılan hak ve özgürlüklerin garantisi olacak olan bu güçlü direniş içerisinde yerimizi alalım. Çalıştığımız iş kollarında sendikaların çağrılarını dikkate alarak altı Nisan’da Fransa genelinde gerçekleşecek olan genel greve kitlesel katılım sağlayalım!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)