ADHK; Fransız Demiryolu İşçilerinin Genel Grevini Selamlıyoruz!

Fransız Demiryolu işçileri, kazanılmış haklarını, kapitalizmin özelleştirme saldırısı olan, Macron yasalarına karşı genel grevle savunuyor! Selamlıyoruz!

ADHK (05-04-2018) Fransa işçi sınıfı tarihte 3 ay süren ilk işçi devletini, Paris Komünü deneyimiyle gerçekleştirdi. İlk işçi devleti, birleşen Fransız ve Alman burjuva devlet saldırısına karşı 30 bin can vererek, bugün Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın da sonsuz uykusunda aralarında bulunduğu Pére Lachaise mezarlığında, akan oluk oluk kan pahasına onurlu bir yenilgi aldı. Ardında yaralı kurtulan bir işçi devrimci olan Eguen Potıer’ın Marks’ında isteği üzerine Enternasyonel Marşı olarak kabul edilen, görkemli bir uluslararasi en sonuncu kavga çağrısı bırakarak.!

Bu görkemli devrimci sosyalıst tarihe yaslanan Fransız proletaryası, her türlü düzen içi, reformist, sarı/ beyaz sendikal ihanetin “kapitalist terbiyesine” karşı, sokakları, meydanları kendi öfke seliyle kuşatma, sırasında “ben burdayım, beni yok sayamazsınız” sınıf inadından asla taviz vermedi. Vermiyor.

Bir önceki F. Hollande hükümetinin El Khomri yasaları olarak bilinen özelleştirme saldırısından, geriye kalanı bugün Macron Hükümeti tamamlamak istiyor.

El Khomri yasalarının hedefe koyduğu ve belirli ölçüde başarı elde ettiği sosyal sigorta alanında ki saldırılara, bugün Macron Hükümeti büyük kapitalist efendilerinin isteği ve ricası üzerine, Fransa çapında en örgütlü olan demiryolu işçilerinin kazanılmış statülerine özelleştirme saldırısıyla hücum etmekte, devamında sağlık ve eğitim emekçilerini hedefe koyduğunu açıktan ılan etmektedir.

Özelleştirme eliyle gerçekleştirilecek, demiryolu işçilerinin bu kapitalist saldırı ve hak gasplarına karşı bugün Fransanın en büyük 5 sendikası, hazıran ayı sonuna kadar sürecek olan, 5 iş gününden 2 si için genel grev kararı alarak hayata geçirdi.

En örgütlü, en karalı demiryolu işçilerinin bu duruşu, devamında saldırının hedefi durumundaki sağlık ve eğitim emekçilerinin dayanışmasıyla kucaklandı.Ve giderek tüm halkın büyük bir desteğini alarak hayatı kilitledi, sokakları pretosto eylemleriyle ısıtarak Macron Hükümetiyle halkı daha ilk düdük çalındığında karşı karşıya getirdi.

Biz kapitalist tekellerin sermaye birliği olarak oluşturulmuş bulunan AB’nin hangi parçasında işçi ve emekçilere dönük gerçekleştirilen saldırılarına karşı, orada sosyalizm bayrağını yükselten söz ve eylemimizle hazır bulunup, gücümüz ölçüsünde saf tutucağımızı, kurumsal varlık gerekçemiz olarak görüyoruz.

Bu bilinç temelinde Fransa da ki genel greve sözümüzü duyan, çağrımıza kulak veren tüm dost ve yoldaşlarımızı katılmaya, bu temelde gözaltına alınan ve sorguları uzatılan yoldaşlarımızı savunmaya davet ediyoruz.

– Kahrolsun ücretli kölelik düzeni kapitalizm!

– Yaşasın Fransız Demiryolu İşçilerinin Genel Grevi !

– Yaşasın Dünya İşçi Sınıfı Ve Ezılen Halklarının Sosyalist Geleceği !

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)