Kolombiya: Silah Bırakmayan FARC-EP Birlikleri Birleşiyor

Gerilla ve taban milislerinden uluslararası kamuoyuna;

Kolombiya (04-04-2018) Bizler eski komutanlarımız ve Kolombiya hükümetinin sözleriyle barışın “iyi bir şey olduğuna” inanmamız beklenen kadın ve erkek gerillaların, taban milislerinin yönettiği Kolombiya’nın tarihsel gerilla örgütüyüz

Bugün imzalanan anlaşmalarda bulunan politik tutsakların serbest bırakılması, ifade özgürlüğü ve toplumsal liderlerin hayatlarına saygı gösterilmesi temel başlıklarına uyulmamaktadır.

Bu nedenlerden dolayı aşağıdaki bilgileri kamuoyuna sunuyoruz.

1- Bizler Kolombiya hükümeti ve eski FARC Sekreteryası’nın iddia ettiği gibi suç örgütü değil bir taban gerilla örgütüyüz. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir örgüt değiliz. Bizler yıllardan beri sosyal adaletsizliğe karşı savaşan halkın bir parçasıyız.

2- Kırsal bölgelerde yada geçiş bölgelerinde bulunan bazı komutanlarımıza rüşvet verilmesi sonucu bu komutanları terk ederek topraklarımıza dönmeye karar verdik. Eski komutanların aldıkları rüşvet karşılığında sorumluluk sahibi gerçek gerillalar uyuşturucu kaçakçısı ve suçlular gibi yansıtılmaktadır.

3- Ulusal topraklarda diğer eski gerillalarla birlikte eleştirel tutumlarımızı birleştirmeye ve operasyonlarımıza devam ediyoruz. Askeri, politik ve sosyal gücümüz halkın içinden doğan gerilla üsleri üzerine inşa edilmektedir.

4- Amacımız kırda ve kente yaşayanların haklarına saygı gösterilmesi, toprağı ve yaşamı savunmayı sürdürmektir.

5- Eylemlerimiz Kolombiyalıların daha iyi bir hayat yaşamasını garanti altına alacak olan bütün sosyal ve politik süreçlerin takip edilmesi üzerine odaklanmıştır.

6- Politikacılar ve rüşvetçi bürokratlar cezalandırmaya karar verdikleri halkı suçlu olarak kovuşturmaya devam edeceklerdir.

7-Bizim için Yerlilerin, Köylü Topluluklarının, Afro-Kolombiyalıların ve Sosyal Örgütlerin egemenliklerine, hukuklarına saygı duymak çok nettir. Hedefimiz bu toplulukların hiçbiriyle çatışmak değil, yaşadıkları toprakları, doğal kaynakları ve yaşamı savunmaktır.

8- Eski Sekreterya’nın kararına saygı duymakta çok netiz. Fakat bizim cephemizde onların eylemlerinden ve sözlerinden etkilenmek askeri bir nesne haline gelmekle eşdeğerdir.

Kolombiya Dağları, 25-02-2018

FARC-EP Batı Ortak Komutanlığı

http://isyandan.org/