ADHK Nitelik tartışma taslağı Kuzey Almanya kitle toplantısı Hamburg’da gerçekleştirildi

Hamburg (24-04-2017) Hamburg Demokratik Haklar Derneginde, üye, taraftarlarımız ve devrimci-demokrat kamuoyuna yapılan çağrı sonucu, ekim 2016 tarihinde ADHK’nın niteligi, amaç ve hedeflerine ilişkin, ADHK genel konseyinin alanlara sunmuş olduğu taslak ve Avusturya Demokratik Haklar Federasyon’un taslak yazıları tartışıldı. Toplantı sosyalizm ve komünizm mücadelesinde yitirdiklerimizin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı.

Toplantıda ilk önce, ADHK Genel Konsey ve Avusturya Federasyonunun taslakları okundu. İki taslağa ilişkin katılımcıların fikirleri ve önerileri alındı. Toplantıya katılan büyük çoğunluk söz konsu taslaklara ilişkin görüş belirtti. Ayrıca tartışmalara katılmak, görüş ve önerilerini sunmak isteyenlerin https://adhkprogram.blogspot.de/ adlı blog takip edebilecekleri belirtildi.

ADHK’nın nitelik, amaç ve hedeflerine ilişkin toplantımız tartışma, fikir ve önerilerin sunulması ile başarıyla sonuçlandı.