Emeğimizin, yaşamımızın, irademizin gaspına HAYIR! 1 Mayıs’ta Alanlara!

AKP’de cisimleşen faşist-gerici politikalara karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olmak, birleşik bir emek ve demokrasi mücadelesini örmek önemli bir noktada durmaktadır Kurumlarımızın faşist devlet tarafından gasp edilmesine karşı, kurumlarımızı sahiplenerek 1 MAYIS alanlarını kızıllaştıralım  Enternasyonal proletaryanın birlik-dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta emperyalizme, kapitalizme, faşizme, ilhakçılığa ve her türden gericiliğe karşı sosyalizm bayrağını göndere çekelim

HABER MERKEZİ (24.04.2017)-1 Mayıs’a ilişkin elimize e-posta ile ulaşan Demokratik Haklar Federasyonu(DHF)’nun açıklamasını öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’ Emperyalizm/kapitalizm, tüm dünyada eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri derinleştirmeye devam ediyor. İnsanlığı ve evreni geri dönülmez sosyal ve ekolojik felaketlere sürükleyen emperyalist/kapitalist sistem, dünya emekçileri ve ezilenleri üzerinde sömürüsünü her geçen gün arttırıyor. Dünya ezilen halkları ve emekçilerin baş düşmanı ABD’nin başını çektiği blok ile Rusya-Çin emperyalistlerinin başını çektiği blok arasındaki çıkar savaşlarının bedelini dünya yoksulları ödüyor. Dünya halkları arasındaki mücadele birliğini parçalamak için ırkçı, dinci, öğütlenmeler emperyalistler tarafından destekleniyor.

Emperyalizmin yerli işbirlikçisi hükümetler ise bu savaş ve sömürü politikalarının ülkelerindeki uygulayıcıları olarak aldıkları görevleri ‘layıkıyla’ yerine getiriyor. Erdoğan/AKP iktidarı da bunlardan biridir. İktidarda olduğu yıllar boyunca emekçilerin uzun yıllar verdikleri mücadeleler sonucu kazandığı tüm demokratik-sendikal haklarına saldıran AKP iktidarı, 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek,  emekçiler ve ezilen halklar üzerindeki faşist politikalarını artırmış durumda. OHAL süreci boyunca, on binlerce kamu emekçisini keyfi ve kendi burjuva hukukunu dahi hiçe sayarak ihraç etmiş; işçilerin grevlerini ‘milli güvenliği’ tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklamış, işçilerin en makul demokratik-sendikal talebini dahi polis şiddetiyle bastırmaya çalışmıştır. Onlarca devrimci-demokrat akademisyen ve öğrenci üniversitelerden uzaklaştırılmış, yüzlerce öğrenci tutuklanmış v üniversiteler karakollara çevrilmiştir. Patron dostu, işçi-emekçi düşmanı AKP iktidarı, sermaye sahiplerine hizmette sınır tanımamış şimdi de kıdem tazminatı hakkına saldırmayı amaçlamaktadır.

Ortadoğu’da Kürt ulusunun kazanımlarını içine sindiremeyen ‘’TC’’ devleti, uluslararası politikadaki sıkışmışlığını Kuzey Kürdistan’daki Kürt siyasetine saldırmakla aşmak istemektedir. Kürt siyasi mücadelesinin can damarı kentleri savaş suçu sayılacak uygulamalarıyla yok eden, Kürtleri göç ettiren AKP iktidarı, Kürt ulusunun siyasi kazanımlarına saldırmış, Kuzey Kürdistan’daki belediyeleri gasp etmiş, belediye başkanları ve milletvekillerini tutuklamış, topyekûn olarak Kürt ulusunun iradesine saldırmıştır. Yine tüm ülkede devrimci-demokrat yurtsever kurum ve kişilere saldırılarını boyutlandırmış, yüzlerce demokratik kurumu kapatmış ve gasp etmiş, binlerce devrimci, yurtsever ve demokratı tutuklatmıştır. Muhalif hiçbir sese tahammülü kalmayan AKP iktidarı, gazete, TV, radyo ve dergileri kapatmış, onlarca gazeteci ve yazarı tutsak etmiştir.

Erdoğan/AKP iktidarının 15 yıllık kadına yönelik cinsiyetçi ve gerici politikaları daha da artarak pervasız bir şekilde devam etmektedir. Siyasal gerici iktidarın toplumsal muhalefete yönelik kapsamlı saldırılarının ilk hedefi hep kadınlar olmuştur. Yaşanan saldırılar sonucu yüzlerce, binlerce kadın, taciz, tecavüz, gözaltı, tutuklama ve envai çeşit baskılara maruz kalarak sindirilmeye çalışılmıştır. Fakat gerici siyasal iktidarın kadınlara yönelik bütün pervasız saldırganlığı, kadınların mücadele ve dayanışma iradesiyle boşa çıkarılmıştır.

Faşist politikalarını meşrulaştırmayı amaçlayan AKP iktidarı, 16 Nisan referandumunu OHAL şartlarında yapmış ve eşitsiz-adaletsiz bir propaganda süreciyle, referandumu kendi lehine işletmiştir. Referandum günü Kuzey Kürdistan’da polis-asker korucularla Kürt köylerini, mahallelerini ablukaya alan AKP iktidarı, eşitsiz-adaletsiz yapılan seçimler binlerce şaibe ve manipüle edilmiş oyla kendi lehine çevirmiştir. Tüm baskı ve eşitsiz-adaletsiz seçim sürecine rağmen (farklılıkları bünyesinde barındırsa da) HAYIR ciddi bir destek almıştır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan halkları tekçi, sermaye dostu, Politikalara karşı durmuştur.

Kapitalist sömürüye ve faşizme kaşı 1 Mayıs’ta alanlara

AKP’de cisimleşen faşist-gerici politikalara karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olmak, birleşik bir emek ve demokrasi mücadelesini örmek önemli bir noktada durmaktadır. Kurumlarımızın faşist devlet tarafından gasp edilmesine karşı, kurumlarımızı sahiplenerek 1 MAYIS alanlarını kızıllaştıralım.  Enternasyonal proletaryanın birlik-dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta emperyalizme, kapitalizme, faşizme, ilhakçılığa ve her türden gericiliğe karşı sosyalizm bayrağını göndere çekelim.

Faşizmin demokratik ve meşru kurumlarımıza saldırdığı, gasp ettiği bugünlerde demokratik ve meşru mücadele geleneğini kuşanarak başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere, emekçileri Demokratik Haklar Federasyonu saflarında 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz’’..

BİJİ 1 GULAN!

WES BO 1 GULANE!

YAŞASIN 1 MAYIS!

Demokratik Haklar Federasyonu

Nisan 2017