ADHK; Viyana’da kitlesiyle denetim toplantısı gerçekleştirdi

Kolektif Aklın Rehberliğinde Sorunları Aşalım; Sınıf Mücadelesinin İhtiyaçlarına Cevap Olalım!

Viyana (16-01-2019) Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu 13 – 14 ekimde bileşenler toplantısı örgütleyerek, örgütsel sorunlarını tartışmış ve akabinde yapılan 3’üncü konsey toplantısında,  bu tartışma platformlarının bölgelere taşınarak ortak akıl ve iradenin ilerletilmesi kararını almıştı. Bu toplantıların ilki  Avusturya – Viyana’da yapıldı. Avrupa faaliyetine ve örgütsel işleyişe ilişkin katılımcı yoldaşlar fikirlerini paylaşarak zengin bir tartışmanın yaratılmasına emek sundular.

Sınıf mücadelesi içerisinde aktif bir siyasi pozisyona mensup öznelerin, genel gidişat içinde yaşadığı daralmanın nedenleri ile ilgili farklı fikirler dile getirilerek, mevcut duruma yol açan objektif ve sübjektif nedenlerin altı çizildi. Örgüt bilinci ve ideolojik gelişim seviyesinin geriliğine vurgu yapıldığı gibi toplumsal hareketlerin burjuva sistem limanlarına demir attığı tespiti de dile getirildi.

ADHK’nın kendi politik kitle faaliyetine ağırlık vermesi, kendi öz örgüt çalışmasını derinleştirmesi gerektiğini vurgulayan yoldaşlarda oldu. ADHK’nın örgütsel yöneliminin esasta Türkiye/Kuzey Kürdistan’mı yoksa Avrupa mı olmalı tartışması da toplantı da kendine yer buldu. Bu konuda esas tali ayrımına gidilmesi; hedef kitlesinde yaşanan değişimlerin tespiti; ve bu kitlenin devamı olan yeni genç nesillerin hangi araç ve hedef üzerinden sınıf mücadelesinin özneleri haline getirileceği sohbete konu oldu. Örgütsel şekillenişin ülkeler bazında farklı biçim ve modellere bürünmemesi ve nasıl olması gerektiği dile getirildi.

Türkiye/Kuzey Kürdistan devrimiyle bağlantı ve Avrupa’daki sınıf mücadelesi pratiği bağlamında ADHK’nın ikili niteliği, bunların bir dengede olamayacağı, olsa bile göreceli olacağı, dönem dönem birinin öne çıkıp diğerinin öne çıkana bağlı kalacağı vurgulandı. Mevcut daralmanın esas nedenini ADHK’dan ziyade geleneğin bütünüyle de ilişkilendiren düşünceler ifade edildi. Avusturya-Viyana ile başlayan bu tartışma platformları diğer çalışma alanları ile devam edecektir.

Ortak aklın ve yoldaşlık hukukunun meydana getireceği yol haritası ile yürümeye devam edeceğiz. Tüm yoldaşlarımızı bu toplantılara aktif olarak katılmaya ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.