Partizan ve Sınıf Teorisi İbrahim Kaypakkaya’yı anma gecesine çağrı yaptı

Avusturya-Viyana’da, Sınıf Teorisi ve Partizan ortak bir açıklama yaparak Kaypakkaya şahsında devrim ve  komünizm davası uğruna ölümsüzleşenleri anacağı etkinlik programına çağrı yaptı

VİYANA (15-01-2019) Sınıf Teorisi ve Partizan ortak bir açıklama yaparak Kaypakkaya şahsında Devrim ve  komünizm davası uğruna ölümsüzleşenleri anacağı etkinlik programına çağrı yaptı.

Yapılan çağrı şu şekilde:

Devrimci -Demokratik  Kamuoyuna!!!

Çeşitli ulus,milliyet ve inançlardan tüm ezilen ve  sömürülen İşçiler, emekçiler

Değerli dostlar

Bizler Komünist Önderimiz Kaypakkaya’nın ardılları olarak Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya şahsında devrim ve  komünizm davası uğruna ölümsüzleşenlerimizi birlikte organize edeceğimiz etkinliklerle anacağız. Dün mücadelemizin Seyri içinde omuz omuza  birlikte yürümenin gururuyken ölümsüzleşenlerimiz, bugün bizlere ileri  atılım kararlılığı ve cüreti ve yeni bilginin sonsuzluğu ve ilerleyişini bilincimize  taşımaktadırlar.

Ölümsüzlüğün pratik karşılığı da budur zaten. Tamda bu gerçeklik üzerinden  daha ileri devrimci mevzilerin kazanımlarına dönüşmesi için günün somut görevleriyle ,ezilen ve sömürülenlerin her kesimine davalarının bilincine varmalarını sağlamayı görev edinelim. İşte ölümsüzleşenlerimizi ,tarihin omuzlarında güne taşımanın yolu buradan geçer.

Bu bilinçle Nisan ve Mayıs aylarında  anma etkinliği ve 24 Nisan parti kuruluş yıl dönümüne istinaden  paneller gerçekleştirilecektir.

Şu an kesinleştirmiş olduğumuz 4 Mayıs Viyana  gecesi ve  1 Mayıs etkinliklerinin hazırlıkları içerisindeyiz. Örs ve çekiç arasında  işlenen çelik, aldığı suyla 24 Nisan güneşinin  doğuşunu müjdelemişti. Bizlerde, önderimiz  İbrahim Kaypakkaya’nın bize bıraktığı  komünist  mirasın takipçileri olarak hepinizi ortak devrimci  coşku ve militan ruhumuzla selamlarken Kaypakkayacı geleneğin devrimci ruhunu kuşanan tüm yoldaşlarımızı ortaklaştırdığımız devrimci faaliyetlerde  görev almaya kolektif özne  olmaya çağırıyoruz.

Partizan ve Sınıf Teorisi olarak ortaklaştırdığımız komünist önderimiz  İbrahim Kaypakkaya’yı anma gecesine  tüm dost  devrimci kurumları davet ediyor devrimci katkılarını bekliyoruz

SINIF TEORİSİ – PARTİZAN