Sosyalizme adanmış iki ömür, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 100 yıl önce bugün katledildiler

Almanya komünist hareketinin büyük devrimci liderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 100 yıl önce bugün (15 Ocak 1919) katledildi

HABER MERKEZİ (15-01-2019) Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht dönemin en büyük işçi sınıfı partisi olan Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) içinde mücadele ettiler. Ancak bu parti Rosa ve Karl’ın büyük çabalarına rağmen 1914’te başlayan Birinci Paylaşım Savaşı’nda işçi sınıfına ve devrime ihanet ederek yurt savunması adı altında kendi burjuvazilerinin kuyruğuna takıldı. SPD ihanetini “Alman Sosyal Demokrasisi, Alman İmparatorluğu’nu saldırgan savaşlara karşı en az diğer partiler kadar savunacaktır.” diye açıkladı. Rosa ve Liebknecht ise emperyalistlerin yağma savaşı olarak niteledikleri bu savaşa karşı işçi sınıfının enternasyonalizmini savundular ve işçilerin silahlarını gerçek düşmanları olan kendi burjuva iktidarlarına karşı yöneltmeleri gerektiğini söylediler. İhanetçi Alman sosyal demokrat parti milletvekilleri parlamentoda emperyalist savaş kredileri için kabul oyu verirken karşı oy kullanan tek milletvekili olan Karl Liebknecht bu devrimci tutumu “Esas düşman kendi ülkemizde” başlığıyla yazdığı bir bildiride ifade edecekti.

Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin ihanetçi sosyal şoven politikası karşısında parti ile yollarını ayıran Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 1 Mayıs 1916’da sonradan Spartaküs Birliği adını alacak Enternasyonal Grup’u kurdular. Alman emperyalizminin hedefi haline geldiler. İkisi de tutuklandı. 8 Kasım 1918’de önce Luxemburg ve ardından Liebknecht hapishaneden çıktı.

Rosa ve Karl’ın hapishaneden çıktıkları yıl olan 1918’in başında Almanya bir devrimin eşiğindeydi. Ülke bir baştan bir başa devrimci sarsıntılar geçiriyordu. Ocak 1918’de Başkent Berlin’de işçi konseyleri kuruldu. Kasım ayında devrimci dalga bütün ülkeyi sardı.

Rosa ve Karl’ın önderliğinde 30 Aralık 1918 tarihinde Alman Komünist Partisi kurdular. Ocak 1919’da Berlin’de Spartakist Ayaklanması gerçekleştirilir. Ancak 13 Ocak’ta Berlin’deki ayaklanma Sosyal Demokrat Parti’nin öncülüğündeki hükümet güçleri ve onların yol verdiği paramiliter faşist güçler tarafından yenilgiye uğratılır. 15 Ocak’ta Liebknecht bayıltıldıktan sonra kurşunlanarak ve ardından Rosa Luxemburg kafatası tüfek dipçiğiyle parçalanarak öldürüldü, cesedi kurşunlandı. Alman proletaryasının bu iki yiğit önderi alçakça katledildiler. Adları dünya devrimci hareketinin tarihine bir onur abidesi olarak kazınır.

Kaynak / Gazete Yolculuk