ADHK; Yaşasın proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 MAYIS!

1 mayıs 2014’’YAŞASIN PROLETERYANIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMASI’’ ŞİARIYLA

HALK İSYANLARININ BAYRAĞINI MEYDANLARDA DALGALANDIRMAYA !

ADHK (14-04-2014) Emperyalist-kapitalistler, bir yandan doymak bilmeyen kar hırslarıyla yarattıkları ekonomik yıkımı, dünya emekçi halklarının alın terleri, canları ve kanları üzerinden onarmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da, en son Ukrayna’da yaşandığı gibi, birbirlerinin pazarlarını çeşitli yollarla ele geçirme dalaşları ile sermayelerine yeni sömürü alanları bulma uğraşındalar.

Alman tekelci sermayesinin koçbaşı rolünü üstlendiği emperyalist blok, Prusya’yı yeniden canlandırma hayalleriyle yanıp tutuşmaktadır. Bu hayallerini gerçekleştirmek arzusuyla, Yugoslavya’daki soykırımlara varan kışkırtmalarını, bugün Ukrayna’da tekrarlamaktadır. Bunun için Alman kontrgerilla servisinin yetiştirmesi ve örgütlemesi olan ırkçı çeteler aracılığıyla, Ukrayna emekçi halklarını birbirlerine karşı kışkırtmakta ve kanların akmasında başrolü oynamaktadır. Banka kasalarının dolması için emekçi halkların katliamının senaryolarını yazmaktadırlar. Yeni Çar olan Rus emperyalistleri ise, arka bahçelerini rakiplerine kaptırmamak için kendi denetimindeki çetelerini ve askerlerini Ukrayna halkının üzerine sürmekte katletmekte tereddüt etmedi.

Tarihin her döneminde olduğu gibi emperyalistler çıkarları için kendi aralarında kapışırken; emekçi halkların payına hep ölüm, kan ve gözyaşı düşmektedir. Suriye’de olduğu gibi, Mali ve Orta Afrika’da olduğu gibi.

Kendi ülkelerinde işsizlik, yoksulluk, vurgun-talan, polis ve gizli servis bağlantılı ırkçı terörü giderek yükselirken, rakiplerinin egemenlik alanlarındaki zulmü bahane edip, oralara müdahale etmeleri tümüyle ikiyüzlülüktür, kandırmacadır, emekçi halkların manipülasyonudur. Bu kandırmaca ve manipülasyonlara karşı sessiz kalınamaz ve peşinden koşulamaz. Nitekim İspanya’da, Yunanistan’da, Brezilya’da, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da ve dünyanın birçok bölgesinde emekçi halklar buna izin vermiyorlar. Sermayenin sömürü, hak gaspı ve saldırılarına karşı, Madrid’de, Atina’da, Brezilya’da, İstanbul ve Kiev’de halklar sokakları ve meydanları doldurmakta ve egemenlerin iktidarlarıyla tutuştukları savaş alanına çevirmektedirler.

‘’Yeni bir dünya mümkündür’’ sloganıyla sömürü ve zulme karşı başkaldıran emekçi halklara bin selam.

Uluslararası sermaye, dünyanın her hangi bir yerinde çıkarlarını tehdit eden bir gelişme olduğunda nasıl ortak hareket ediyorlarsa, biz emekçi halklar da, sermayenin egemenliğine karşı dünyanın en ücra köşesinde gelişen halk ayaklanmalarını sınıf dayanışması bilinciyle sahiplenmek zorundayız. Çünkü, emperyalist sermayenin egemenliğine karşı gerçekleşen her emekçi halk isyanı, bizim isyanımızdır. Sömürü dünyasına darbeler vuran ve kurtuluşumuzu sağlayacak olan büyük sınıf kapışmasının göndere çekilmiş mütevazi birer bayraklarıdırlar. Bu bayrak, üzerinde ‘’HERKESE YETENEGİNE VE İHTİYACINA GÖRE’’ yazan enternasyonal proletaryanın bayrağıdır.

Yüz elli yıla aşkındır sürdürülen sınıf mücadeleleri ve ödediğimiz bedeller sonucu kazanmış olduğumuz ekonomik ve siyasal haklarımız, bugün parça parça gasp edilmekte ve geleceğimiz karartılmaktadır. Bu, sermayenin kavgaya davetidir. Sınıf olarak bu kavga davetine sessiz kalınamaz. Sessizliğimiz, egemenlerin daha da pervasızlaşmasına yol açmaktadır. Ya ‘’üreten biziz, yöneten de biz olacağız’’ deyip, ayaklanan emekçi halkların meydanlarda dalgalandırdığı bayrakları buralara taşıyarak, bu gidişata dur diyeceğiz; ya da bu sömürü çarkının posamızı çıkarmasına razı olacağız. Bu iki seçenekten birisini tercih etmekten başka hiç bir şansımız yok.

-YAŞASIN PROLETERYANIN BİRLİK VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS !..

-YAŞASIN PROLETERYANIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMASI !..

-EMPERYALİST-KAPİTALİST SÖMÜRÜYE SON !..

-YAŞASIN SOSYALİZM !..   

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Nisan 2014