FDHF Kongresi Başarıyla Sonuçlandı

fransa logoFransa Demokratik Haklar Federasyonu 13 Kongresini, Mulhouse kentinde gerçekleştirdi

Fransa (14-04-2014) Kongre gündemleri üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı kongremiz, daha çok dernek ve komiteler arasındaki koordinasyonun geliştirilip sağlamlaştırılması, alanımızın ekonomik-demokratik hak gasplarına karşı tavır geliştirme ve yükselen ırkçılığın göçmen emekçi kitleler için taşıdığı riskler ve bizlere yüklediği görevler noktalarında yoğun tartışmalara sahne oldu.

Batı Avrupalı emperyalist devletler içinde gerek ekonomik ve gerekse siyasal istikrar olarak en kırılgan durumda olanın Fransız emperyalistleri olduğu tespitine bağlı olarak, önümüzdeki dönemde, hak gasplarının, işsizlik ve yoksullaşmanın ve buna bağlı olarak ırkçı saldırılarında boyutlanarak daha da artacağı ve bununda emekçi kitle ve sınıf hareketinin canlandıracağı tespiti yapıldı. Bütün bunların bizlere büyük görevler yüklediğinin altı konuşmacılar tarafından özellikle çizildi.

Sürecin bizlere yüklediği görevleri yerine getirebilmek için, öncelikle mevcut kurumlarımızın kendi iç problemlerini çözmesi gerektiği, başta kendi kitlemiz olmak üzere, dışımızdaki yerli ve diğer göçmen emekçi kitlelerle ilişkilenmenin zorunluluğu vurgulandı. Dışımızdaki yerli ve göçmen kurumlarıyla var olan ilişkilerin sıkılaştırılması ve gelişmeler karşısında ortak tavır geliştirmenin koşullarının yaratılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Aynı zamanda Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki gelişmelere karşıda görev ve sorumluluklarını ertelemeden yerine getirmesi önemle belirtildi. Özelliklede son yerel seçimlerde kazanılmış olan mevzilerle, koşullar oranında çeşitli dayanışma etkinlikleri gerçekleştirmenin zorunluluğu vurgulandı.

Dernek ve komitelerin yaşamakta olduğu sorun ve sıkıntıların nasıl ve hangi araçlarla aşılacağının tartışmalarının ardından, yönetim organlarının seçimine geçildi.

Yönetimin seçilmesiyle, öneri ve temenni dilekleriyle kongremiz sonuçlandırıldı.

FDHF

FRANSA DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU

13 NİSAN 2014