ADKH 8. Eğitim Kampını Fransa’da Gerçekleştirdi

ADKH’nin düzenlemiş olduğu 8’inci Eğitim kampı 24 Şubat Cumartesi Fransa’nın Mulhouse şehrinde Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen 50 kadının katılımıyla gerçekleşti 2 gün süren kamp yapılan açılış konuşması ve saygı duruşu ile başladı Mücadelede yaşamlarını yitirenlerin anılmasıyla başlayıp, Efrin’e yönelik gerçekleştirilen işgal ve talan saldırıları kınanarak “Efrin direnişi direnişimizdir  Efrin’e dayanışma selamı gönderiyoruz” denildi

Moulhuse/Fransa- (27-02-2018) Kamp ilk sunum olan Öz Savunma konusuyla başladı. Öz Savunmaya dair yapılan sunumda cinsiyet rolleri, tarihsel koşullar açıklanararak sonrasında Öz savunma nedir, bunu diğer kadın hareketleri nasıl açıklıyor ve dünyada buna dair örnekler verilerek öz savunmanın yanlızca düşmana karşı fiziki savunma olmadığı, sağlam bir yaşam felsefesi anlayışıyla kadın özgürlüğünün esas alındığı politik bir bakış açısıyla bakılması gerektiği  ve ancak bu şekilde kadın, özgür iradesini gerçekleştirdiği örgütüyle hem erkekleri hemde tüm toplumu yeniden değiştirme sürecine girebilir. Direnişte kadının durduğu yerdir öz savunma denilerek katılımcıların görüşleri ve sorular üzerinde tartışma genişletilerek devam edildi.

Verilen ara vesilesiyle  kamp bölgesinin gezilmesinin ardından  2. konu olan Kadın Beyanı Esastır anlayışı tartışmaya açıldı. Kadın hareketinin yaptığı sunumda konu toplumsal cinsiyet, Kadın beyanımı, ‘mağdur’ beyanımı? Beyan hüküm anlamına gelmez, Masumiyet Karinesi, gibi başlıklar ile açıklandı. Yapılan sunumun sonunda ” Tarih boyunca insan toplumlarının iç yaşamını düzenlemeye çalışan din, ahlak, hukuk gibi kurallar toplamı cinsler arası sorunlar hakkında da değişik kültür ve coğrafyalarda farklı ‘çözüm’ yaklaşımları geliştirmiştir. Ancak bu ‘çözüm’ girişimleri içinde özel mülkiyetin, erkek, tanrı ve peygamberlerin, erkek egemen formlarının, bunlara ait din, ahlak, şerri ve modern hukuk sorunun köklü çözümü bir yana, zaman zaman daha da ağırlaştırarak bugüne taşınmıştır. Çok boyutlu bir suç ortaklığının evrimi içinde oluşan böylesi kompleks bir sorunun yanlızca ceza hukuku kapsamında çözüme kavuşmasını beklemek elbetteki naif, tarih bilmez, yüzeysel bir yaklaşım olur. Bununla birlikte hukuk cephesindeki mücadele ve kazanımlarda asla hafife alınamaz” denilerek devamında ” Kadın sorunu kökten çözmesi beklenen/arzulanan devrimler belki yeryüzünün her coğrafi parçasında yaşanamayacak, ancak kadın hareketleri ve diğer toplumsal dinamikler evrimsel, sıçramalı kavga ve dalgalanmalarla da ilerleyişini sürdürecektir” denilerek noktalandı. Sunumun ikinci bölümünde katılımcı kadınların kadın beyanı esastır noktasındaki soru ve görüşleri alınarak devam edildi.

  1. sunum sonrasında akşam yemeği ve ardından kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Kampın kültür bölümü şiir dinletisi ile başladı ve ardından kadınlar guruplara ayrılarak kendilerine verilen tema ile 5 dakikalık doğaçlama gerçekleştirdi. Kültür bölümü söylenen türküler ve çekilen halaylarla son buldu.

Kampın 2. günü kahvaltı ile başladı ve ardından Avrupa Demokratik Kadın Hareketince  ” Irkçılığa, Emperyalist Saldırganlığa ve Yaşamlarımızın Tektipleştirilmesine Karşı Örgütlü Gücümüzle Direneceğiz” sloganıyla kararlaştırılan siyasal kampanyanın açıklaması yapılarak startı verildi. Kampanyaya dair yapılan açıklamada bir bütün olarak dünyamızda yükselen ırkçılık, hergün daha da vahşileşen emperyalist saldırganlık ve tektipleştirilmeye çalışılan yaşamın ileriki süreçlerde tüm insanlığı etkilemesi ve bir avuç emperyalist saldırganın ezilen halklar üzerindeki talan ve işgal politikalarına kısaca değinilerek, Türkiye Kuzey Kürdistan’da duruma değinilerek, Akp/Erdoğan hükümetinin biat eden bir toplum yaratma adına tüm erki kendisinde topladığı, tek adam anlayışının aslında toplumu tektipleştirmek olduğu ve tüm aykırı ve alternatif seslere yaşam hakkı tanımayacağı bir sürece evrildiğine dikkat çekildi. Kampanya kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağı ve yine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün de bu temayla işleneceği açıklandı. Kampanyaya dair duyuruların kadın hareketinin web sitesinden takip edilebileceği belirtilerek gerçekleştirilen eğitim kampına dair katılımcıların fikir ve önerileri alındı. Yapılan konuşmalarda kadınlar bu tür kampların eğitim anlamında kendilerine çok şey kattığını, bilinç anlamında geliştiklerini ve bu tür çalışmaların daha sıklıkla yapılması gerektiğini söylediler. Katılan kadınlardan bazıları şu cümlelerle duygu ve fikirlerini dile getirdiler;

-“Kendimi çok daha güçlü hissediyorum”

-” Kadın gücü nerede varsa orda güzellikte vardır”

-” Bize yüklenen ‘kadınlık rollerinin’ hayatımızdan çok şeyler götürdüğünün farkında değiliz çünkü çok alışmışız bu duruma”

-” Buradan giderken umarım bir sorumlulukla gideriz”

-” Genç bir kadın olarak konulara değişik perspektiflerden bakmayı öğrendim”

-“Kadının bilgiye ulaşması ve o bilgiyi paylaşması önemlidir”

  1. ADKH Eğitim Kampı dilek ve temennilerle sona erdi.