ADKH, İsviçre’de Radyo Lora’nın programına katıldı

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)’nin “Cinsel sömürüye sessiz kalma, diren, mücadele et” şiarıyla fuhuşa karşı örgütlediği kampanyanın tanıtım faaliyetleri, İsviçre’de Radyo Lora’nın programına katılım gösterilerek devam ettirildi.  

İSVİÇRE (16.11.2013)- Avrupa Demokratik Kadın Hareketi(ADKH)’nin, “Cinsel sömürüye sessiz kalma, diren, mücadele et” şiarıyla fuhuşa karşı örgütlediği kampanyanın tanıtım ve faaliyetleri İsviçre’de de devam ediyor.

 İsviçre Demokratik Kadın Hareketi, İsviçre’de yerel yayın yapan Radyo Lora’nın 30. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kampanyasını canlı yayına katılarak tanıttı. 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de başlayan program bir saat sürdü. Program boyunca, ADKH temsilcileri, ADKH’nın amaçlarını, neden bu kampanyayı örgütlemeye ihtiyaç duyduklarını, kampanya bağlamında hedeflerini ve ne yapmak istediklerini açıkladı. 

Programda kampanyanın hedefleri dile getirildi

Radyo Lora’daki söyleşide ADKH, kampanyaya dair şu bilgileri verdi:

“Kampanyamız babında, cinsel sömürü üzerinden fuhuşu gündem almamızı, ahlaki olarak değerlendirenler de ve bu kaygılarla mı çalışmayı ele aldığımızı soranlarda mevcut. Biz aksini düşünüyoruz. Fuhuşa zaten ahlaki değerler ve yasalarla meşruluk kazandırılmış. Bizlerin tepkisi kesinlikle fuhuş içinde yer alarak bedeni ve ruhu sömürülenlere değil, aksine toplumun ilk gördüğü onlar, biz onları ötekileştiren bu sorunun kaynağı olarak gören ikiyüzlü, ahlaki anlayışa karşı toplum ve devletlerin bundaki rolünü ortaya çıkarma amacındayız. Ve bu yüzden yeni kavramlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Mesela; fahişe, seks işçisi, seks kölesi üzerine tartışılması gerekiyor, çünkü hepsi bir anlayışı ele alıyor. Fahişe; kadını ötekileştiren, seks işçisi ise bunu meşrulaştıran, normalleştiren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Seks kölesi ise, kendi bedeninin tasarruf hakkının başkasına sunulması ve bu durumun sorunlu olduğu yaklaşımını veriyor. Bu yüzden kavramları da tartışıyor, tartıştırıyoruz.” 

30.Yıl dönümünü kutlayan Radyo Lora’nın, ADKH ile söyleşisine program akışı içinde İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu ( İDHF) adına da telefonla bağlanılarak kampanyayla ilgili değerlendirmeler yapıldı. 

3F; Futbol, Festival ve Fuhuş!

ADKH adına programa katılan, İsviçre DKH temsilcileri şunları söyledi: “Kapitalist ülkeler sırtını dayadığı 3F, yani Futbol-Festival-Fuhuş sektöründe kadınları pazara savurabilecekleri tüm alanları kullanmaktadır. Fuhuş, geçmişin tapınaklarından günümüzün genelevlerine sınırlı kalmamıştır. Gün geçtikçe hızla büyüyen, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan cinsel sömürünün ön adımları olan, şiddeti, tacizi, tecavüzü ve her türden baskılanmayı reddetmek, bunlara karşı ortak tavrı geliştirmek adına, bu çürüyen ve kendisiyle beraber tüm insanlığı çürüten sistemi teşhir etmekle sınırlı kalmıyoruz. Topluma sıradan, olağanmış gibi kanıksatılan alışılagelmiş zihniyeti mahkum etmek ve insanlarda- toplumlarda oluşturulacak duyarlılaştırma kampanyaları ve yasal düzenlemeler üzerinden bunların takipçisi olmayı önemsiyoruz. Kurumlar arası ilişkileri geliştirip eylem birliktelikleriyle sesimizi, perspektifimizi var etmek önümüzde önemli bir görev olarak duruyor. Kadın, erkek, LGBT bireyler, herkesi duyarlı olmaya ve kampanyamızı sahiplenmeye çağırıyoruz.”