AKD; İstanbul Sözleşmesi Feshedilemez, Geri Gelecek!

İstanbul Sözleşmesi; 2011 yılında İstanbul’da ülkelerin imzasına açıldı ve Türkiye ilk imzalayan ülke oldu. Ancak 19/20 Mart’ta gece yarısı, “aile kavramına zarar veriyor” gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “feshedildi”. Avrupa Konseyi’ne yapılan bildirimden itibaren üç aylık süre 1 Temmuz’da dolduğunda, Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ilk ülke olacak.

Bu Zihniyet; Halklara Savaşı, Açlığı, Yoksulluğu Dayatan Faşist Çete /Mafya Devletinin Zihniyetidir.

Geceyarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesini fesh ettiğini açıklayan zihniyet, halklara savaşı, açlığı, yoksulluğu bir kader gibi dayatmaya ve bunun üzerinden iktidarını devam ettirmeye çalışan zihniyetin kendisidir.

Kürt halkına yönelik inkâr ve imha politikaları eşliğinde bir kez daha Maxmur, Şengal, Medya savunma alanları ve Rojava’ya dönük saldırılarla, HDP’yi kapatma, yöneticilerine siyaseti yasaklama tehditleri ve tutuklamalarla Kürt halkının mücadelesini bitirebileceğini sanan zihniyet, İstanbul Sözleşmesi’ni fesh ederek kadınların mücadelesini bitirebileceğini sanan zavallı zihniyetin kendisidir. Bu karanlık zihniyet en çok da başta kadınlar olmak üzere, halkların özgür ve eşit bir gelecek yaratmak için yürüttükleri ortak mücadeleden korkuyor.

İstanbul Sözleşmesi’ni fesh eden R.T.Erdoğan ve şürekası AKP + MHP zihniyeti; kadına yönelik şiddetin, katliamların çocuk istismarının ortağı olduklarını, kadın düşmanı, kadını ev içine hapsetmeye çalışan gerici, cihatçı zihniyet sahibi olduklarını, homofobiyi, transfobiyi resmi siyaset olarak kabul ettiklerini bir kez daha tescillediler… Faşist çete – mafya hükümeti her yerden sıkıştı, o yüzden çaresizce her tarafa saldırıyor. Ancak bilinmelidir ki kadınların, çocukların, LGBTİQ+ bireylerin, halkların yaşam hakları hiç kimsenin iki dudağı arasına sığmaz…

İstanbul Sözleşmesi Geri Gelecek!

Kadınlardan korkuyorlar, korkmakta da çok haklılar. Geceyarısı alınan kararlarla kadınlara biat ettirebileceklerini, kadın mücadelesini engelleyebileceklerini düşünmekle müthiş bir şekilde yanıldıklarını bilmeliler… Patriarka, Ortaçağ karanlığında “CADI” diye adlandırarak binlerce kadını diri diri yaktı, ama “CADI”ları bitiremedi. Unutmasınlar ki biz de o bitiremedikleri cadıların torunları olarak asla diz çökmeyeceğiz ve İstanbul Sözleşmesi Geri Gelecek!

Avrupa Kadın Dayanışması olarak; “Türkiye’de kadınların iradesi gasp edilerek alınan bu karar, bizim için de yok hükmündedir” diyoruz ve mücadeleci kızkardeşlerimizin yanında olduğumuzu, Sözleşme geri gelinceye kadar Avrupa sokaklarında onların sesi olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz. Avrupa’da da özellikle de mültecilerin yoğun bir şekilde geri gönderildikleri, pandemi gerçekliğinde kadın katliamlarının ve şiddetin ayyuka çıktığı, işsiz kadın sayısı artarak kadın yoksulluğunun yükseldiği günümüz koşullarında, imzacı bütün AB ülkelerinde de, İstanbul Sözleşmes’nini aktif uygulanmadığını, hatta bazı ülkelerin de imzalarını çekmeyi tartıştıklarını unutmayalım. Örneğin sadece 2021’in ilk 5 ayında Almanya’da 72 Kadın ve biri bebek 18 çocuk katledilmişken 97 kadın, 2 çocuk şans eseri ölümün kıyısından döndü. Fransa’da 41, Avusturya’da 14, İsviçre’de 10 kadın katledildi. Bütün coğrafyalarda kadınlar, kadın oldukları için erkekler tarafından hep benzer gerekçelerle, genellikle en güvenli yer olarak bilinen evlerinde, en yakınları bilinen erkekler tarafından katlediliyorlar. Bu gerçekliğe rağmen İstanbul Sözleşmesi’nin başta AB ülkeleri olmak üzere, pratikte bütünlüklü uygulanmaması veya Türkiye’de olduğu gibi Sözleşme’den çekilmenin tartışılması, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin devlet politikası olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla kadın cinayetleri politiktir.

Bugüne kadar bütün haklarımızı sokaklarda kazandığımız gibi, İstanbul Sözleşmesi’ni de tekrar sokaklarda kazanacağız! “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE’DE GERİ GELECEK VE İMZACI BÜTÜN ÜLKELERDE DE AKTİF UYGULANACAK!” İsteseler de istemeseler de Toplumsal cinsiyet eşitliğini kabul ettireceğiz!..

KORKMUYORUZ, SUSMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!

ÖFKELİYİZ, KIZGINIZ AMA ASLA GÜÇSÜZ VE UMUTSUZ DEĞİLİZ! BUNUN İÇİN İSYANDAYIZ!

BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!

AKD (Avrupa Kadın Dayanışması)