AKD; Yaşasın Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs!

Biz kadınlar için 1 Mayıs’lar kapitalizme ve erkek egemen düzene öfkemizi haykırdığımız mücadele günleridir Bu vesileyle kadınlarımız başta olmak üzere bütün halkımızı kendi yaratıcı yöntemleriyle 1 Mayıs’ta alanlara, taleplerimizi haykırmaya çağırıyoruz!

AKD (22-04-2020) Bu yıl işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs’ın çok farklı bir misyonu bulunmaktadır. 1 Mayıs’a; bir yanda korona salgınını fırsata çevirerek kazanılmış haklara saldıran dünya emperyalist kapitalist sistemi, öbür yanda genel krize eklenen korona virüsü krizinin de faturasını ödemeye zorlanan işçilere ve emekçilerin öfkesi ile giriyoruz. 1 Mayıs’ı “Sınıfa karşı sınıf „ karşıtlığının keskinleşmesi ile karşılıyoruz.

Bu anlamda, 1 Mayıs’ı belli mesafeler korunarak da olsa yaratıcı yöntemlerle sokakta taleplerimizin haykırılması olarak değerlendirilmesi onun diğer tarihsel misyonudur.

Sürecin yükü en fazla kadınların omuzlarındadır.

İşçi emekçilerin kadın yarısı yaşanan sürecin yine en ağır yükünü omuzlamaktadır. Emperyalist-kapitalist ülkelerde Covid-19 salgını karşısında “Evde kal” “Hayat eve sığar” çağrıları diğer işçi ve emekçileri kapsamadığı gibi kadın emekçileri de kapsamamıştır. Sağlık ve temizlik işleri başta olmak üzere emekçi kadınlar yeterli güvenlik- sağlık önlemi olmaksızın çalışmaktadırlar. Diğer emekçiler gibi salgının birincil dereceden bulaşma riski altındalar. Kadınları diğer emekçilerden ayrışan yanı ise; çalışma yaşamı, ev içi emeğinin bir kaç kat daha ağırlaşması virüs kapma riski üçgeninde olmalarıdır. Buna bir de erkek egemen virüsün saldırganlığı eklenmekte, “Evde kalanlar” ise; ev içi emeğinin ağırlaştırılmış sömürüsüne eklenen psikolojik, fiziki, cinsel saldırılarla başbaşadırlar.

Kadınlar yine işsizliğe ilk mahkum edilen, kapının önüne ilk konulan taburları oluşturmaktadır. Kapitalist sistem dökülmektedir. Covid-19 süreci; sermayenin yeniden üretimini, dolaşımını, birikimini temel alan ve bunu gerici, faşist iktidarlar eliyle işleten sistemi her şeyden önce ideolojik olarak sarsmıştır. En geniş kesimler kapitalizmin sağlık

sistemi başta olmak üzere kofluğunu görmüş, siyasal olarak beceriksizlikleri sorgulanır olmuştur. Dünya sermayesinin toplumların çıkarı ile ters olduğu, en az pandemi kadar sınırları aşmıştır.

“Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak”

Egemenler de, ötekileştirilen karşıt kesim de “Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak” demektedir. Süreci ağır yaşayan işçiler emekçiler, en ağır yükü omuzlayan biz kadınlar da “Hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” 1 Mayıs vesilesi ile bir kez daha ilan etmekteyiz. Kapitalistler korona sonrasına hazırlanırken, işçi sınıfı ve onun emekçi kadın bölükleri de kendi cephesinden mücadele mevzileri yaratarak hazırlığını yapmaktadır.

Biz kadınlar için 1 Mayıs’lar kapitalizme ve erkek egemen düzene öfkemizi haykırdığımız mücadele günleridir. Bu vesileyle kadınlarımız başta olmak üzere bütün halkımızı kendi yaratıcı yöntemleriyle 1 Mayıs’ta alanlara, taleplerimizi haykırmaya çağırıyoruz!

TALEPLERİMİZ

– Gıda, enerji, sağlık gibi temel sektörler dışında üretime ara verilsin! Başta kadınlar olmak üzere çalışan işçilerin ücretlerinde kesinti yapılmaksızın izne çıkarılsın!

– Eşit işe eşit ücret sağlansın!

– Hastanelerde kalifiye çalışan sayısı arttırılsın, tam ücretle çalışma saatleri kısaltılsın!

– Silaha ve savaşa değil, sağlığa bütçe ayrılsın. Korona virüs salgınına karşı hijyen ve sağlık malzemeleri halka bedava dağıtılsın, virüs testi ve gerekli tedavi ve bakım hizmetleri ücretsiz hale getirilsin!

– Kapatılan iş yerlerinde işçilerin ücretleri ödenmeye devam edilsin!

– Başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte zorunlu olarak çalışan herkese artı prim verilsin. İşten çıkarmalar yasaklansın!

– Kağıtsız mülteciler için özel destek fonları oluşturulsun! Bu fonlardan, ihtiyaç duyulan sağlık desteği ve koruyucu malzemeler gibi ihtiyaçları karşılansın! Oturum hakları derhal tanınsın!

– Bu süreçte evde bakılan hasta ve yaşlılar için ek ödeme yapılsın!

– Çalışan anne ve babalara tam ücretle ve aynı süreli çocuk doğum ve bakım izni verilsin!

AVRUPA KADIN DAYANIŞMASI

SKB Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği, TJK-E Avrupa Kürt Kadın Hareketi, Yeni Kadın, SYKP Avrupa Kadın Meclisleri, FEDA Demokratik Alevi Federasyonu, ADKH Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, MHK Mezopotamya Halk Kongresi Kadın Kolları, Yaşanacak Dünya, PKAN Platforma Kurden Anatoliya Navin,