Yaşasın İşçi Sınıfının, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!

Bizler çatı örgütünüz ADHK ve bileşen kurumlarımız ADKH ve SYM olarak, insana ve doğaya düşman, günümüze ve geleceğimize her gün yeni pusular kuran bu vahşi kapitalizme karşı, ezilenlerin küresel devrimci isyan çığlığı olan 1 Mayıs’ı en devrimci duygularımızla selamlıyor,  başka bir dünya mümkün diyen o müjdeli devrimci sese sesimizi katıyoruz. 

Göçmen işçi kardeşler, yurtseverler, emekçi halkımız!

ADHK (28-04-2020) Bir kez daha, yeniden, son derece olağan üstü, özgün koşullarda, kapitalist emperyalist barbar Dünya’nın efendileriyle, hayatı yaratan, onu her gün yeniden üreten işçi sınıfı ve ezilen halklar, bu Korona günlerin de karşı karşıya gelerek, birbirlerine ne kadar yabancı, karşıt kutuplarda yer aldıklarını görmüş oluyorlar.

2020 1 Mayıs’ına kapitalizmin bu küresel virüs salgını koşullarında, on binlerce insanın can verdiği, insanların  karantinaya hapsolmak zorunda kaldığı, virüse yakalananların ise hastahanelerde yer bulamadığı, ölen insanların Fransa’da olduğu gibi, büyük hallerin soğuk hava depolarına istif edildiği, kimsenin yarıına dair  hiç bir iyimser fikre sahip olmadığı, olağan üstü koşullar da giriyoruz.

Bir kez daha tüm devrimci coşku ve bitimsiz enerjimizle,1 Mayıs’ı işçi sınıfının  Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olarak, bu  görkemli kavga gününün  doğuşuna canlarını vermiş, 1886’da katledilen Șikago’lu işçilerin kapitalizme kafa tutan o ilk cüretiyle selamlıyoruz!  Onların “yoldaşlar, dersimiz tarih, unutmayın kaldığımız yeri, yenilmedik daha” dediği yerde, mücadelenin yükü  omuzlarımız da, devrimci görevlerimizin başındayız. Bu temelde, bu  insanlık dışı vahşi sömürü düzenini, bir kez daha suç üstü yapıp yargılıyoruz! Bu temelde Dünya halklarını, bu enternasyonel  bilincin etrafında birleşip, kapitalist emperyalist sömürü düzenine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

İşçi kardeşler, hayatı hergün yeniden yaratan emekçi halklarımız!

Bugün yeryüzünün lanetlileri, başta enternasyonel proletarya olmak üzere, ezilen halklar ve ezilen uluslar, küresel kapitalizmin bir vürüs karşısında düştüğü kağıttan kaplan halini açık ve net görüyor. Onu yıkacak gücü ve kudreti biriktiren moreli topluyorlar. Çünkü başta Avrupa olmak üzere, tüm kapitalist devletler Korona virüsüne bağlı “kuru öksürük”, “yuksek ateş”, “boğularak” gerçekleşen acımasız bir ölümle dünya halklarını yanlız bir başına bırakıp, “eldiven” ve “maske” yetiştiremedikleri bir acizliği yaşıyor. Sosyal Devlet yalanları bir bir patlıyor. Tekelci kapitalist devletler insan sağlığı ve yaşamını değil, bir avuç aç gözlü kendi sermaye sınıfının kâr’ını ve çıkarlarını esas aldığını döne döne gösteriyorlar. AB denilen “birlik” ise, sermaye için birlikten başka bir şey olmadığını İspanyada, İtalya’da ölen binlerce insanın cesetleri üzerinden gözümüzün içine sokuyor.

Kendi günahlarının suçlarını dünya halklarına fatura eden tekelci mali oligarşi ve onun emperyalist haydut sistemi, adeta bir papaz edasıyla, halktan kestiği vergilerle iyilik dağıtıp, korona salgınını, kendine bir tür sermaye haline getirmeye çalışıyor olsa da, kitlelerin onu yargılayan bilinci, dünyanın dört bir yanında gelişmeye devam ediyor. Bugün yaklaşan 1 Mayıs, SOSYALİZM bayrağını daha yükseklere çekeceğimiz bir kitlesel halk okyonusunun devrimci öncüleriyle birleşerek, kapitalist cellatların kabusu olacağı, tarihi içeriğine sahip keskinliğiyle ezilenlerin meydan okuduğu kızıl bir gün olmaya devam ediyor.

Öyleyse 1 Mayıs’ın tarihten gelen o devrimci pırlanta sesi, günde bir kez daha gürleşerek yankılanmaya, ezilenleri bu küresel harami sistemini yerle bir etmek için göreve çağırmaya devam ediyor. Duyana selam olsun!

İşçi kardeşler, her milliyetten yerli ve göçmen ezilen halklarımız!

Bizler çatı örgütünüz ADHK ve bileşen kurumlarımız ADKH ve SYM olarak, insana ve doğaya düşman, günümüze ve geleceğimize her gün yeni pusular kuran bu vahşi kapitalizme karşı, ezilenlerin küresel devrimci isyan çığlığı olan 1 Mayıs’ı en devrimci duygularımızla selamlıyor,  başka bir dünya mümkün diyen o müjdeli devrimci sese sesimizi katıyoruz.

– Yaşasın 1 Mayıs!

-Bijî Yek Gulan!

-Kahrolsun Kapitalizm!

-İnadına  Devrim, İnadına Sosyalizm!

ADHK (Avrupa Demokratik   Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Socialist Youth Movement)