AKP’nin Tetikcileri Osmanlı Ocakları Avrupa’da İş Başında

ADHK (09-01-2018) Faşist  AKP  iktidarı  ülkede  döktüğü  kana  doymamış, kan  içiçiliğini  Avrupa’ya  taşıma  gayretkeşliği  içine  girmiş  durumdadır Ülkedeki  tetikçilerini  Avrupa’ya  taşıyarak  Osmanlı  Ocakları  denen  bir  katiller çetesi  oluşturarak Avrupa’da  yaşamlarını  idame  ettiren devrimci- demokrat, yurtsever  ve  hatta  kendisine  muhalif  olan  herkese, her  kuruma  yönelik  suikast  ve  katliam  eylemleri gerçekleştirme  girişimleri  kamu  oyunda  ayyuka  çıkmış  ve  zaman  geçirmeden  Almanya’da  bunu  hayata  geçirmişlerdir.

DENİZ  NAKİ, Amed  futbol  takımı  oyuncusu. Bilindiği  gibi Deniz  Naki, Türkiye Kuzey Kürdistan’da ki  kıyım  ve  katliamları  protesto  edici  açıklamalar  yapmış  ve  o  dönemde  pek  çok  kez  tehtitlerle  yüz  yüze  gelmişti. Bugün  tehditlerin  ötesinde  bizzat  namluların  hedefi  haline  gelmiştir. Arabasıyla trafik seyrinde iken, silahlı  saldırıya  uğrayan  Deniz  Naki, “ saldırıda  MİT’in  parmağının  olduğu” açıklamasını  haklı  olarak  açıkladı. Öncelikle  ADHK  olarak  Deniz  Naki’ye  yapılan  bu  faşist  saldırıyı  kınadığımızı  ve  faşist  AKP  tetikçilerinden  mutlaka  hesabının  sorulacağını  belirtelim.

Türkiye  K. Kürdistan’da 2019 yıllında  yerel, parlamento  ve  başkanlık  seçimlerinin  yapılacağı  yıl  olacaktır. Faşist  tek  adam  diktatörlüğünün  iyiden  iyiye  hakimiyeti  için  halklarımızı  oldukça  zor  günlerin  beklediği, yani  giderek  derinleşen  ekonomik  krizi  maskelemek  için  halka  dönük  katliamların, kıyımların  yaşanacağı  bir  sürece  doğru  evrildiğinin  ip  uçları  bugünden  rahatlıkla  görülmektedir. Son  çıkartılan  KHK’lar  ve  OHAL’in  uzatılması  bunun  ifadesidir. Ülkede  HÖH, Avrupa’da  Osmanlı  Ocakları  gibi  tetikçilerin  bir  araya  getirildiği  bu  katiller  sürüsünün  işleyecekleri  cinayetler  ve  yapacakları  katliamlar  karşılığında  değil  ceza  almak, ödüllendirilecekleri  çıkartılan  KHK  yasasıyla  garanti  altına  alınarak halklarımızı  nasıl  kanlı  bir  sürecin  beklediğinin  bilinci  içerisinde  olmak  durumundayız. Ve  buna  göre de  bir  duruş, bir  örgütlenme  içine  girmek  zorundayız.

Kuşkusuz, hayta  geçirilmek  istenen  bu  faşist  saldırılar  kurum  olarak  sadece  biz  ADHK’yı  ilgilendiren  bir  durum  değildir. Tüm  devrimci- demokratları, sosyalistleri, yurtseverleri, farklı  inança  mensupları  kısacası  Türk  isalam  sentezli faşist  AKP karşıtı  olan  herkesi  ilgilendiren  bir  durumdur. Bundan  ötürüdür ki  tüm  olanakların  toparlanıp  ortaklaştırılması, bu  faşist  dalganın  kırılması  anın  acil  sorunu  ve  bir  devrimci  görev  olarak  önümüzde  durmaktadır. Gurup  hesapları  değil, halklarımıza  yöneltilen ve  yöneltilecek  olan  kıyım  ve  katliamların  önünde  set  oluşturmak, Ceza  evlerinde  uygulanan  pervasızca  işkencelere, özellikle  devrimci  tutsaklara  yönelik  saldırılara, rantcı  sömürü  ve  talan  sistemine, işsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa  kısacası  gayri  insanai  tüm  uygulamalara  dur  demek  için, gurubun  değil, halkın  ve  devrimin  çıkarlarını  esas  alarak  adımlarımızı  atmak  durumundayız. Hiç  zaman  kaybetmeden, Türk  islam  sentezli  faşist  Osmanlı  Ocakları’nın  kapatılması  ve  tetikcilerinin  cezalandırılması  için  demokratik  eylem  ve  hukuki  girişimlerin  yapılmasını  önemli  buluyoruz. Aynı  zamanda  ceza  evlerine  yönelik  saldırı  ve  Tek  Tip  elbise  dayatmalarını  boşa  çıkartma, devrimci  tutsaklarla  omuz  omuza  olma  cüretini, ben insanım diyen  her birey, her  devrimci- demokratik  kurum  göstermek  durumundadır. Bugün  erken  değil, yarınsa  geç  kalabiliriz. Öyle ise  hemen  devrimci  direniş  duvarlarını  örelim  çağrısını  ADHK  olarak  devrimci  bir  görev  sayıyoruz.

Osmanlı Ocakları Kapatılsın!

Kahrolsun Faşist Diktatörlük!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu