”Alman hükümetinin dahada sağcılaşmasına ve Türkiyedeki faşizme karşı” Panelimiz başarı ile gerçekleşti

Ludwigsburg (10-04-2017) 9 Nisan Pazar günü saat 14:30 Ludwigsburg AKM de ”Alman hükümetinin dahada sağcılaşmasına ve Türkiyedeki faşizme karşı” adlı Panelimiz başarı ile gerçekleşti Bölgede birçok etkinlik olmasına rağmen, panelimize yoğun bir katılım sağlanmıştır

Almanya Proletaryasının öncülerinden Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Ernst Thälman, Willi Dickhut….

Türkiye Proleteryası öncülerinden Mustafa Suphi, İbrahim Kaypakkaya, Cafer Cangöz… Kürdistan proleteryasının öncülerinden Hakki Karer, Mazlum Doğan, Kemal Pir….

Enternasyonal savaşcılardan Che Guevera, Barbara Anna Kistler, Suphi Nejat Ağırnaslı…

Komunizmin ustaları Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir İliç Lenin, Josef Stalin ve Mao Zedung şahsında bütün devrime hayatının adayanlar için bir dakikalık saygı duruşu ile panelimize başladık.

Ovacık ve Mazgirt Belediye başkanlarıda proğrama yazılmasına rağmen, Türkiyede iç işleri bakanlığının yurt dışı yasağı nedeniyle yoldaşlarımız panele katılmasada, Mazgirt belediye başkanımız yazılı mesajla katılarak, Türkiyedeki faşizmi yargılayarak ve Hayır diyen devrimci demokratların duruşunu Babailerce, Pir Sultan’ca, Seyit Rıza’ca ve ser verip sır vermeyen devrimciler gibi olmasının altını çizdi. Bu Hayır biz sosyalistler için Koçgiri’de, Dersim’de, Maraş’ta, Çorum’da, Gazi’de katliam ve soykırımlara hayırdır. Bu Hayır Cizrede, Surda ve bir çok Kürt yerleşim alanlarda kahramanca direnenlerin Hayırıdır. Bu Hayır emek cephesi için canını veren ve devrim idealleri olan sosyalistlerin Hayırıdır diyerek mesajını sonlandırdı.

Ovacık belediye başkanımız canlı bağlantı ile katılıp Türkiye deki Hayır cephesi çalışmaları, sosyalist belediye ve yerelden halkla kollektif çalışmaları hakkında bilgi vererek panelimize katılmıştır. Sosyalizm bilincinin kitlelere ulaşması için, küçük olan ilçemizde büyük olan çalışmaları halkımızla beraber inşa ediyoruz. Elbette bu çalışmalar devrim yapamaz bu düzende, fakat ön çalışmalarımızı güçlendirecektir. Sosyalizmin pratikte küçük bir ilçede dahi imkanlı olduğunu kitlelere gösterecektir. Enternasyonal yoldaşlara selam ileterek devrimci ve sosyalist mücadelelerinde başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Necati Abay HDK Stuttgart temsilcisi olarak yurt dışı Hayır çalışmaları hakkında bilgi vererek tüm Türk vatandaşı olanları yurt dışında son gün olması nedeniyle daha oy vermeyenleri Hayır için duyarlılığa çağırdı. Yine Türkiye deki dost, akraba ve tanıdıklarına herkesin ulaşması ve Hayır için ikna etmesi. Elbette sonuç ne çıkarsa çıksın bu devrimci görevlerimizi erteleme anlamına gelmediğini ve tam tersine dahada erdemli mücadele vermemiz gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Dietter Bötcher, Waiblingen internationalistıscher Liste / MLPD direk Milletvekili adayı olarak konuşmasında enternasyonal Listenin önemi ve ortak çalışmanın gereklerine değindi. Almanyada sağcılaşmayı ve ırkçılaşmayı ancak bunun alternatifi olarak devrimcilerin ve Marksistlerin ortaklaşa oluşturacağı birliklerle sokaklarda, meydanlarda durudulacağının altını çizdi. Bu birliğimizi Kobane’deki birlik ve mücadele ruhuyla ele alalım diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Nurşen Yılmaz, Ludwigsburg Alevi Kültür Merkezi eş başkanı konuşmasına dıştalanan, hor görülen, ezilen kadınlar adına selamlayarak konuşmasına başladı. Türkiyedeki referandumda evet çıkarsa bunun acısını en çok aleviler çekeceğini belirtikten sonra Kadının toplumsal mücadeledeki rolü, devrimci duruşu ve yaşamı güzelleştiren azmi ile Türkiye deki tek adam faşist diktasına Hayır diyeceklerini belirterek, Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan Kadın kurtulmaz diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Oliver Kube, Ludwigsburg belediye meclis üyesi, konuşmasında sosyal Kapitalizm safsata değimleri eleştirerek, Anti Kapitalist duruş ile kapitalizmi yıkma mücadelesinin önemine değindi. Emperyalist kapitalist üretim ilişkisi kaynaklı sömürü, talan ve savaşlar devam edecektir ve doğal olarak bunu benimsemeyenler daha güzel bir dünya isteyenler anti kapitalist ve anti faşist mücadele alanlarında yerlerini almalılar diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Erkan Karakaplan, Ludwigsburg ADHK internationalistischer Liste / MLPD direk Milletvekili adayı konuşmasında dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek, 12 milyar insanın ihtiyaçlarını karşılayacak üretim olmasına rağmen 7,4 milyar nüfusdan insanlığın yarısı açlık sınırında ve yılda 2 milyon cocuk açlıktan ölüyor. Savaşlar, sömürü, faşizm, sınıflar ancak bir avuç sermayedarlara hizmet etmektedir. Bu gidişatı en etkili silahımız olan Marksizmi kullanarak işçi sınıfı önderliğinde bu asalak ve çok uluslu sömürü şirketlerine ve devletlerine karşı yıkım mücadelesi vererek, proletarya önderliğinde emek endeksli sosyalist devletler kurarak ancak dünyayı daha yaşanılır ve paylaşılır kılabiliriz. Ezilen Halkalar ve inançların ancak bu yönelimi özgürlüğe götürür. Rojava halklarıda böyle bir durumla karşı karşıyadır. Tüm ilerici insanlık Rojava halkıyla dayanışma ve mücadele vermektedir / vermelidir. Göçmen işçiler elbette geldikleri yerlere bağlıdırlar ve oralarla omuz omuza mücadele ederler, fakat yaşadıkları ve emeğini verdikleri ülkelerdede devrimci faaliyeti yürütmeli ve yaşadığı ülkenin proleterya partisinde yerli işçilerle omuz omuza devrimci mücadele vermeliler diyerek sözlerini sonlandırdı.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi temsilcisi, Frauenverband Courage temilcisi, MLPD Baden Württemberg temsilcisi, İşçi temsilcilerinin ve Panel katılımcıların konuşmaları ve soruları sonrası, cevap bölümünden sonra sanatçı Onur Olgun tüm katılanlarla beraber işçi türküleri ve marşlar söyleyerek etkinliği sonlandırdı.