Almanya’da Faşist Versiyonun Diğer Adı PEGIDA’dır

adhf-logoADHF (06-05-2015) Alman işçi sınıfı ve Almanya’da ki Göçmen Emekçileri,

Emperyalist gerici sistemler her dönem kendi sistemlerini korumak için yeni yöntemlere baş vurmaktadırlar. Bugün de bir başka isim adı altında bir örgüt daha oluşturarak piyasaya sürmüş durumda.

PEGİDA, Milliyetçi, Irkçı Batının İslamlaşmasına karşı Avrupa Vatanseverleri adında ortaya çıkan yeni bir oluşum olarak Alman devletin vitrininde yerini aldı.

Daha öncede aynı vitrinde değişik isimler adı altında örgütler yer almıştı. Dün Neo Nazi örgütü NSU bugün ise PEGIDA aynı payda ortaya çıkan örgütlerden biridir.

PEGİDA her Pazartesi günü Dresden‘de on binlerce kişiyle ırkçı sloganları haykırarak göçmenlere karşı kin ve nefretini kusmaktadır.

Dresden‘de başlayan bu ırkçı hareket kısa süre içinde diğer kentlere yayıldı, aynı siyasal eğilimde olan partiler Avrupa’nın değişik ülkelerinde de gösteriler düzenledi. Yani bu ırkçı hareket çok kısa sürede Avrupa’ya yayıldı.

Almanya’da toplumsal sosyal sorunlardan kaynaklanan yoksulluk, işsizlik, eğitim sistemi, konut sorunu, meslek sistemi gibi argümanları kullanarak göçmenlere saldırmaktadır. Tıpkı 1990 sonrası saldırılar sürdüren faşist örgütlerin onlarca göçmeni öldürmüş, yüzlerce kişi yaralamış binlerce saldırı yapmıştır.

Almanya’da faşist saldırıların devamcısı olan PEGİDA kültürel, dinler arasındaki farklıkları kullanarak Alman tekelci burjuvazisinin dilek ve teminlerini yerine getirmektedir.

Almanya da ikinci dünya savaşından sonra en büyük dava olarak tarihe geçen devletin resmi kurumları ile faşist örgütler arasındaki ilişkinin ortaya çıkması içeren her dava dosyasında skandalları içinde barındıran NSU davası halen sürmektedir. Nazi faaliyetlerin korunduğunu açık iken, bugünde devletin aynı konumu sürdürdüğü PEGIDA adındaki faşist yapılandırılmanın arkadasın da olduğu açık ve berraktır ezilenler için.

İslam hareketin Almanya da gelişmesine karşı tepki olarak ortaya çıktığını belirtilen söylemler gerçek değildir, faşist ideolojinin pratikte yansımalarını içermektedir. Almanya da faşist Adolf Hitler‘de Nasyonal sosyalistler olarak ortaya çıktı yüz binlerce Yahudi, Alman devrimci demokratları fırınlarda yaktığını biliyoruz.

Gerçek yüzünü saklayarak din motivasyonunu kullanarak, kitleleri etkilemekte olan PEGIDA, aynı zamanda da popülist etmenlere baş vurarak, kitleleri yanına çekme cabasındadır. Daha önce işsizlik, yoksulluk, Euro para biriminde olduğu gibi, bugünde Avrupa’nın İslamlaşmasına karşı argümanını kullanmaktalar.

Kapitalist ve Emperyalistlerin yaratığı terörist İslam hareketleri, Orta doğuda, Afrika da ki halkları katlettiği bir süreçte Avrupa’nın göbeğinde PEGİDA oluşumu şaşılacak bir durum değildir. Devletin bu güne kadar uyguladığı bir taşla iki kuşu vurma politikasıdır. Her türlü desteği vererek radikal İslam hareketini koynunda büyütmüş, akabinde ise desteklediği bu harekete karşı kendi güdümü altında PEGIDA örgütünü kurmuş, arka bahçesini sağlama almak istemiştir.

PEGIDA Irkçı harekete karşı on binlerce kişi Alman ve göçmen emekçileri de alternatif gösteriler yapmaktadır. Geçmişte Neo Nazi hareketler ve bugün değişik argümanlarla ortaya çıkan PEGIDA akıma karşı Alman ve göçmen hareketleri birlikte hareket ederek bu ırkçı milliyetçi oluşumu deşifre etmelidirler.

Almanya demokratik haklar federasyonumuzun taraftarları aktivistleri olduğu her alanda ırkçı, gerici, milliyetçi PEGIDA hareketine karsı gelişen bu hareketlere aktif katılmalıdır.

Kahrolsun her türden milliyetçilik

Kahrolsun Faşizm

Yaşasın Halkların Kardeşliği

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu