ATİK: 15 Kasım „Müslüm Elma’ya Özgürlük Gününde“ sokağa!

MÜSLÜM ELMA’YA ÖZGÜRLÜK

HABER MERKEZİ (13-11-2019) Almanya ve Türkiye’nin işbirliğiyle 15 Nisan 2015 tarihinde Almanya, Yunanistan, İsviçre, Fransa’da yürütülen bir operasyonda Müslüm Elma ve dokuz arkadaşı göz altına alındılar. Nürnberg’de Müslüm Elma, Haydar Bern, Erhan Aktürk, Musa Demir, Seyid Ali Uğur, Banu Büyükavcı ve Sinan Aydın, İsviçre’de Mehmet Yeşilçalı, Fransa’da Sami Solmaz, Yunanistan’da Deniz Pektaş gözaltına alındılar. Yurtdışında gözaltına alınanların hepsi, takiben Almanya’ya teslim edildiler.

On devrimciye karşı açılan ceza davası 17 Haziran 2016 tarihinde Münih Eyalet Mahkemesinde görülmeye başlandı. Alman Ceza Yasası’nın 129. maddesinin a ve b bendine dayanılarak, Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist üyesi ve yöneticisi olmakla itham edilmektedirler.

On devrimciye ilk aylarda gözaltında total izolasyon uygulanmıştır. Aile ve avukat görüşmeleri uzun süre cam ardından yapılmıştır. On tutuklu,  tek kişilik hücrelerde tutulmuş ve diğer tutuklularla görüşmeleri yasaklanmıştır. Aynı davada yargılanmalarına rağmen, ortak savunma yapmaları ve birbirleriyle görüşmeleri yasaklanmıştır.

Yürütülen kamuoyu çalışması ve yaratılan uluslararası dayanışma sonucunda izolasyon kaldırılmış, mahkeme salonunda birbirleriyle görüşmeleri sağlanmış, avukat ve aileleriyle açık görüşme hakları kazanılmıştır. Ayrıca bu zaman zarfında Müslüm Elma haricinde hepsi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Tüm bunlar kamuoyunun ortak mücadelesiyle mümkün olmuştur. Gelinen aşamada sadece Müslüm Elma dört sene ve altı aydan bu yana tutuklu olarak yargılanmaktadır. Üç yıldan bu yana süren davanın ne zaman sonlanacağı, 190 duruşma gününün ardından halen belirsizdir.

Müslüm Elma Kimdir?

Müslüm Elma, 1960 yılında Dersim’de Kürt ve Alevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Lise yıllarından itibaren politik çalışmalar içinde yer almıştır. Yürüttüğü bu faaliyetlerden dolayı daha sonra üniversiteyi terk etmek zorunda kalmıştır. Onun hayatı Türk devletinin komünistlere ve Kürtlere yönelik baskıcı ve zalim tutumuna bir ayna tutmaktadır.

Müslüm Elma siyasal çalışmalarından ötürü, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden kısa süre sonra Diyarbakır’da tutuklandı. Tutuklandıktan sonra 6 ay boyunca Antep, Elazığ, Urfa ve Diyarbakır sorgu merkezlerinde insanlık dışı işkencelere maruz kaldı ve sonrasında kötü şöhretiyle bilinen Diyarbakır 5 No.lu Cezaevi’ne teslim edildi.

Diyarbakır zindanında tutuklu olduğu sürede bu işkenceler devam etti. Bunları protesto etmek için 1983 ve 1984 yıllarında uzun bir süre boyunca ölüm orucu eylemine katıldı. Ölüm orucu ve işkencelerden kaynaklı önemli sağlık sorunları söz konusudur.

Müslüm Elma, 1992 yılında Diyarbakır zindanında tahliye edildi, fakat hemen bir yıl sonra, 1993 yılı Kasım ayında tekrar göz altına alınarak işkencelere tabi tutuldu ve sonrasında tutuklandı. Uzun süre tutukluluktan sonra, 2000 yılında başlayan ölüm orucu eylemlerinin sonrasında 2002’de serbest bırakıldı.

Müslüm Elma, Türkiye’de uzun yıllar hapishanelerde gördüğü işkencelerden kaynaklanan sağlık sorunlarından ve hayati tehlikesinin söz konusu olmasından dolayı Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı. 2009 yılında Almanya’ya iltica talebi kabul edildi. Müslüm Elma’nın hayatının büyük kısmı, Türkiye’de hapishanelerdeki insanlık dışı işkencelere karşı mücadeleyle geçmiştir. Onun hayat hikayesi, aynı zamanda Türkiye zindanlarındaki direnişin de hikayesidir.

Müslüm Elma, politik düşüncelerinden dolayı Türkiye’de yıllarca cezaevinde kaldı. Aynı şekilde bugün de politik düşüncelerinden dolayı Almanya’da tutukludur. Hakkındaki iddiaların çıkış noktasını, Türk güvenlik güçlerinin Alman güvenlik güçlerine ilettiği bilgiler oluşturmaktadır. Bu bilgileri veren ve imzalayan polis memurlarının kendileri belgeler üzerinde tahrifat yapmaktan dolayı Türkiye’de tutukluyken, onların verdiği bu belgelere dayanarak Müslüm Elma’nın yargılanması insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir tutumdur.

Müslüm Elma’nın tutuklu olmasının tamamen onun politik kimliğinden kaynaklı olduğu, uzun zamandır devam eden dava sürecinde defalarca açığa çıkmıştır. Bu nedenle, Müslüm Elma’nın özgürlüğüne kavuşması için tüm demokratik kamuoyunu “Müslüm Elma’ya Özgürlük” kampanyasına katılmaya ve kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.