Avrupa da 1 Mayıs alanlar da Coşku ile kutlandı (Yenilendi)

Avrupa (02-05-2018) Sendikaların organize ettiği, işçi ve emekçilerin, katıldığı 1 Mayıs a bu yıl ADHK olarak,  Emperyalist Sömürü ve Savaşlara Karşı 1 Mayısta Alanlara  çağrısıyla yürüyüşte yerimizi aldık Ortadoğu da ki emperyalist işgale, Avrupa’da ki emek sömürüsüne ve  ırkçılığa dair pankartlar taşındığı, Türkiye de tek adam diktatörlüğüne ve faşizme karşı ortak sloganların atıldığı ve yine Taksim 1 Mayıs alanına vurgu yapılarak  Taksim 77 direnişi de selamlandı . Türkiye ve Kuzey Kürdistanlı  Parti, Örgüt ve kurumların oluşturduğu  ortak kortejler de sıkça faşizme karşı ortak mücadele sloganları atıldı.

Yaşamın içinden sorunların sokağa yansıdığı Avrupa 1 Mayısında  mülteci sorunları,  Fransa ve Almanya da yapılan uyarı grevleri, silahlanma yasalarına dair çeşitli kitle örgütlerinin taşıdığı dövizlerle kapitalist sistemin sömürü, işgal ve savaş politikaları da teşhir edildi.

ADHK ve bileşenleri, bu 1 Mayıs’ta Avrupa’nın bir çok alanında ” Emperyalist Sömürü ve Savaşlara Karşı 1 Mayısta Alanlara” sloganıyla alanlardaki yerimizi aldık.

Paris

Fransa’nın başkenti Paris’te yüzbinler akın akın 1 Mayıs meydanlarını zaptettiler. Komünarların toprağındaki 1 Mayıs eylemlerine göstericelerin öfkesi hakimdi. Macron hükümetinin başta işçi ve öğrenciler olmak üzere geniş emekçi halk kitlelerine dönük saldırı furyası, bu seneki 1 Mayıs eylemlerinin geniş katılımlı ve militan geçeceğinin ön habercisiydi. SNCF’in özelleştirilmesine karşı demiryolu işçilerinin başlattığı grev ve eylemdalgası ile lise ve üniversite öğrencilerinin Fransa’nın birçok yerinde örgütlendikleri komünlere polis saldırısının açığa çıkardığı öfkenin 1 Mayıs’a yansıyacağını tüm politik çevreler beklemekteydi

Zürih

1 Mayıs, Zürichte son yılların en yüksek kitle katılımıyla gerçekleşti. Bir mayıs komitesi önderliğinde düzenlenen yürüyüş ve mitingde bu yılın temel sloganı “eşit ücret” olarak belirlendi. Türkiye-Kuzey kürdistan kurumlarınca oluşturulan devrimci blok bileşenlerinde İDHF, İGİF, CDK-S, DKP,ATİK İsviçre komitesi yanısıra Partizan-Avrupa, Halk Cephesi, KKP gibi kurumlarda katıldı. Değişik ulus ve inançlardan kurumların katılımı enternasyonalizmin güzel örneklerindendi. Antifa grubunun yoğun katılımı dikkat çekti. Yürüyüş boyunca atılan sloganlar ve zılgıtlar eşliğinde miting alanına varıldı. Yapılan konuşmaların ardından kitle fest alanına döndü.

Frankfurt

Frankfurt’ta uluslar arası işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs  coşkuyla Kutlandı. Sendikalar ve  sol sosyalist devrimci demokratik kurularının  çağrısıyla  Frankfurt Günthersburpark’ta toplanan  çeşitli ulus ve milliyetlere mensup işçiler,emekçiler,devrimci ,sosyalist örgüt ve partiler,kendi renk ve sembolleriyle  1 Mayıs alanında  toplandı. Daha sonra  belirlenen yürüyüş saatinde  yürüyüşe geçen kitle yol boyunca emperyalist- kapitalist savaş ve sömürüyü teşhir eden slogan ve konuşmalar yaptılar.  İçinde ADHK; ADKH; SYM’nin de bulunduğu  Frankfurt ve çevresindeki  devrimci, sol, sosyalist  kurum  ve örgütler daha önceden oluşturdukları ‘Devrimci 1Mayıs bloğu’’ oluşturarak yürüyüşe geçti. Kitlesel katılımı ve coşkusuyla dikkat çeken blok, Alman devletinin Kürt simgelerine yönelik yasakçı politikalarına karşı  yürütüş sırasında bunu teşhir eden konuşmalar yaparken bu simgeleri  fiili olarak taşıyarak   boşa çıkardı. 1 Mayıs yürüyüşü  tarihi  Römer  meydanında miting şeklinde  devam etti. Burada sendikalar, partiler ,kurumlar  çeşitli konuşmalar  yaptılar. Daha sonra miting alanına kadar ‘’ Başka Bir Dünya Mümkündür’’  almanca yazılı  pankartı ve  bayraklarıyla  yürüyen ADHK, ADKH ve SYM  buradan  aynı dernek çatısı altında birlikte çalıştığı  Alman sol gruplarla  birlikte İnternationales  Zentrum derneğinde ortak 1 Mayıs  eğlencesi yaptı.

Mulhaus

Dünya işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma gününde , Mulhouse Demokratik güç Birliği çağrısı ile bir araya gelen, aralarında ADHK, ADKH, SYM, PARTİZAN, ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KÜRT KÜLTÜR Evi’nin Yanı sıra, Fransız sendika ve kurumlarının da katıldığı kitle, place de bourse meydanında saat 10.00 da toplanarak emperyalist barbarlık ve saldırganlığa karşı, kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1600 kişinin olduğu kitle yürüyüş boyunca, Türkçe,Kürtçe ve Fransızca sloganlar ve marşlarla miting alanına varıldı. Miting alanında saygı duruşu ardından ADHK,ATİK Ve Fransız kurumlar adına konuşmalar yapıldı. Alanda ADHK’ın bir mayıs çağrısı bildirileri ve Mayıs gecesi bildirileri yoğun bir şekilde dağıtıldı, geceye çağrı yapıldı. Ardından kitle çoşkulu halay ve sologanlar sonrası eylemi sonlandırdı.

Hamburg

İşçi sınıfı başta olmak üzere dünya ezilen halklarının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs dünyanın her yerinde coşku, kararlılık ve sınıf bilinciyle coşkulu bir şekilde kutlandı. Hamburg da Alman sendikalar birligi DGB nin çağrısıyla Hamburg Ohlsdorf tren istasyonunda sabah 10:30 da biraraya gelen binlerce işci ve emekçi 1 mayısı kötü hava şartlarına ragmen coşku ile kutladi. Yine MKP, MLKP, TKP-ML, TKiP devrimci örgütler ve demokratik kitle örgütlülükleri ve siyasi partiler de katıldı. Emperyalist Sömürü ve Savaşlara Karşı 1 Mayısta Alanlara şiarıyla alanda yerini alan ADHK örgütlülüğü de ADHK’nın almanca ve türkçe bildirilerini dağıttı. Yürüyüş sloganlarla Hamburg işci müzesi önünde sona erdi.

Almanya NRW bölgesinde Köln ve Duisburg, Güney Bölgesinde Stuttgart’da her yıl geleneksel olarak kutlanan 1 Mayıs, bu yılda çeştili parti ve kitle örgütlerinin katılımıyla gerçekleşti. Avusturya’da Viyana, Innsburck, Linz, Graz ve Salzburg’da ADHK ve bileşenleri 1 mayıs eyleminde diger devrimci-demokrat örgüt ve kitle örgütleriyle bir araya gelerek enternasyonal proletaryanın birlik-mücadele ve dayanışma günü olan 1 mayısta sosyal hak gasplarına, ırkçılığa, karşı mücadele şiarlarıyla 1 mayıs eylemini çoşkuyla kutladılar.

Stuttgart

Enternasyonal proleteryanın birlik,dayanışma ve mücadele günü olan 1Mayıs Ştuttgart’ta coşkuyla kutlandı. Stuttgart’ta sendikalar ve demokratik kitle örgütlerin, sol- sosyalist partilerin katılımı Ile binlerce işçi ve emekçi 1Mayıs için yüŕüyüş ve mitinglerle alanlardaydı. İşçi ve emekçiler Marien platz dan Markt platza kadar yüŕüyüşte, sömürüye, işsizliğe,esnek üretim ve taşeronlaşmaya, emperyalist-kapitalist kapitalist sistemin genel saldırganlığı savaş ve işgallerine karşı; hak ve özgürlükler dünyasının umuduna,inancına ve geleceğine dair pankart- filama ve bayraklarıyla sloganlarını haykırdılar.

Yüŕüyüşte ADHK’nın da içinde yer aldığı, Naw-dem, Atik, Agif, Mücadele Birliği ve Yaşanacak Dünya bloku, en önde Halkların Birleşik Devrim Hareketi pankartının taşındığı kortejini oluşturarak yüŕüyüşe geçti. ADHK olarak kortejimiz gerek katılım,gerek pankart ve bayraklarımızla ve gerekse de yüŕüyüş boyunca atılan sloganlarla heyecanlı ve coşkuluydu.

1Mayıs’a dair almanca-türkçe sloganların yanında, emperyalist saldırganlık ve işgallere karşı, Kürdistan faşizme mezar olacak ve Önderimiz İbrahim Kaypakkaya sloganları kitlemiz tarafından sık sık atıldı.

1Mayıs yürüyüşünden sonra kitlemizle ve önemli oranda alman dost ve kurumlarının da katıldığı 1Mayıs için örgütledįğimiz piknik yerine gidildi. Yemek, müzik ve halaylar eşliğinde,1Mayıs, güncel sürece dair konuşmalar ve 26 Mayısta bölgemizde yapılacak Kaypakkaya gecesine çağrılar yapılarak etkinlik sonlandırıldı.

Sigen

Bu seneki 1 Mayıs etkinligimiz sabah 9:30 da DGB’nin yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş güzergahında ADHK’nın çıkardığı bildiriyi dağıttık. Actıgımız stand da kitap, yiyecek ve icecek satışı yapıldı. Standa yogun ilgi vardı. Etkinlik 19:00 kadar devam etti.