4 Mayıs, “Dersim 38 Tertelesi Günü” olarak kabul edilsi!

DEDEF ve ADEF; 80’inci yılında Dersim 1937-38 soykırım mağdurlarını anıyoruz!

Dersim (03-05-2018) 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı, Dersim’de imha ve sürgün süreci açısından bir başlangıç teşkil ettiği için 2010 yılında Dersim halkından geniş bir kesimini temsil eden katılımcılar ile birlikte yaptığımız toplantıda; 4 Mayıs’ın “Dersim 38 Tertelesi Anma Günü” olarak kabul edilmesine karar verdik.

“Tunceli Tenkil Harekatı“ olarak bilinen Dersim halkına yönelik toplu imha kararı 4 Mayıs 1937’de yapılan bir Bakanlar Kurulu toplantısı ile karar altına alınmıştır. Bu kararı takiben imha hareketi başlamış ve onlarca uçak ile Dersim bomba yağmuruna tutulmuştur. Bunun sonucunda binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Sonrasında, takriben iki yıldan fazla süren askeri operasyonlarla onbinlerce Dersimli katledilmiş; bir o kadarı da bilinmedik diyarlara sürgün edilmiş; aileler birbirinden uzak ve ayrı olarak yaşamaya mecbur edilmişler; çocuklar zorla evlatlık verilmişlerdir. Dersim’in önde gelenleri, haksızca ve zamanın hukuk sınırlarına bile uygun olmayan şekilde idam edilmişlerdir.

4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu toplantısı ile alınan karar çok açıktır: bir bölgenin bir halkın planlı ve sistemli olarak yok edilmesidir.

Biz Dersimlileriçin 4 Mayıs kara gündür.

Dersimli bir nesil, anasız-babasız bırakıldı; binlerce bebek ve çocuk ya ailelerin elinden alınıp başka ailelere evlatlık verilerek topraklarından uzaklaştırılarak ya da kendilerine öksüz bir yaşam dayatıldı. Bizler, daha sonra gelen nesiller bu kara günün mirasını devraldık; akrabalarını ve yakınlarını tanıma olanağından mahrum yaşama mahkûm edildik. Çoğumuz kardeşe, amcaya, dayıya, halaya sahip olma duygusundan yoksun büyüdük. İdam edilen Dersim Seyitleri’nin yakınları, bugün hala dedelerinin mezarlarını aramaktadırlar. 1938 de evlatlık verilen ya da kimsesizler yurduna verilen binlerce çocuğun önemli bir kısmı hala kayıp…

4 Mayıs Dersim 38 Tertelesi Gününde ölülerimiz ve kayıplarımız için dua etmek, onların anısına mum yakmak ve niyaz vermek istiyoruz. Coğrafyamızda yaşanan katliamların bilinmesini, tarihimizin, kültürümüzün, dilimizin ve inancımızın yaşamasını ve yaşatılmasını istiyoruz. 4 Mayıs’ın Dersim 38 Tertelesi günü olarak kabul edilmesini ve ölülerimize saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

Dersimde katledilen onbinlerce masum insanı anmak ve başka 4 Mayısların yaşanmaması için 4 Mayıs 2018 (Saat: 19.37/38 ) Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) ve Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF) olarak en başta DERSİM merkez olmak üzere örgütlü olduğumuz her yerde anma yapıyoruz. Anmaya katılamayan dostlarımızı da evlerinde mum yakmaya davet ediyoruz.

Arşivler Açılsın Dersim ismi iade edilsin.

Dersim halkından özür dilensin.

Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi ve Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın.

Dillerimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın.

Munzur’daki Baraj projeleri iptal edilsin!

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF)

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)