Turizm ve Ticari Ürün Boykotuna Aktif Destek Verelim!

Türk Hakim Sınıflarının Savaş Bütçesine Katkı Sunmayalım! Boykota Sende Destek Ol!

ADHK (04-05-2018) Komprador tekelci hakim sınıflar ve onun azgın faşist devleti TC, son dönemde işlemiş olduğu suçlarla zaten kabarık olan kirli siciline yenilerini eklemiştir. Kuruluş felsefesinde faşizmin koyu renklerinin hakimiyetine yakışır biçimde, tarihsel çizgisinden ödün vermeden halk düşmanlığında çığır açmaya devam etmektedir. İşçinin, köylünün ve emekçinin alınterini gaspederken; Alevilerin, Kürtlerin, gayri müslimlerin ve diğer kesimlerin haklarını da yok saymaktadır. İmha ve asimilasyon tezgahından geçirmektedir.

OHAL ve KHK’larla açık faşizmine yasal kılıf sağlayan AKP ile MHP ittifakı ve bu ittifakın sözcüleri Erdoğan’la Bahçeli, ülke halkını ırkçılıkla zehirlemektedirler. Halkın politik-sınıfsal bilinç geriliğinden ve örgütsüzlüğünden istifade ederek, işçiye grev ve örgütlenme yasağı uygulamakta, düşüncesini çeşitli araçlarla dile getireni gözaltı ve tutuklama terörüyle baskılamakta, aydın ve yazarları esir almakta, hapishanede bulunan devrimci ve komünist tutsaklara azgınca saldırmaktadır. İktidara destek veren işçi ve emekçilerde diğer ezilen ve sömürülenler gibi yoksulluk ve açlıkla iç içedir. Kısacası  toplumun her kesimi, bu faşist saldırı furyasından kendi payına düşeni fazlasıyla almaktadır.

Bu konseptin uygulanabilmesi için bazı koşullarla birlikte, faşist Türk hakim sınıflar düzeninin ekonomik açıdan sorun yaşamaması gerekmektedir. Ekonomilerine ne kadar çok katkı girerse, yürüttükleri savaşın ihtiyaç duyduğu insan ve askeri araç-gereçlerin temini o derece kolaylaşır. Mücadelemizin bir yanını da ekonomik alan oluşturmaktadır. TC’nin son dönem askeri yapılanmasında teknolojik açıdan belirli bir düzeye sahip silahların önemi büyüktür. Yaşanan çatışmalarda gerilla kayıplarının önemli bir bölümü savaş uçağı, helikopter ve silahlı insansız hava araçları gibi teknolojik aygıtlar vasıtasıyla olmaktadır. Efrin işgalinde kullanılan silahlar ve cihadist çetelerin finansmanı ekonomik açıdan bir dinamiğe denk düşmektedir. Bu bilinçten hareketle elimizden geldiğince bu ekonomik döngüye destek vermeyelim. TC’nin en önemli gelir kaynaklarında biri olan turizmin darbelenmesi ciddi önemdedir. Türkiye’de üretilip burada satışa sunulan ticari malları boykot etmeliyiz. Alternatifi olan her ürünün alınmayıp boykot edilmesi siyasal çalışmamıza katkı sunacağı ve hedeflerimize ulaşmada bir araç rolü oynayacağı unutulmamalıdır. Kürt ulusunun başına düşen bombada, işçiye ve köylüye sıkılan gazda, yeni yeni inşa edilen hapishanelerin tuğlasında, Aleviyi asimile eden derslerin kitaplarında katkımız olmasın.

Başta kurumumuzun etrafında kenetlenmiş kitleler olmak üzere tüm herkesi bu boykot çalışmasına katkı vermeye çağırıyoruz. Türk’ü Kürt’e, Sünni’yi Alevi’ye, işçiyi işsize düşman eden bu köhnemiş sistemin darboğaza düşmesi ezilen ve sömürülen milyonlar için bir kazanımdır. Bu kampanyamız emekçi yoksul halkı değil tersine bizleri yoksulluğa ve açlığa iten sömürücü ve talancı haydutları hedeflemektedir. Kampanyamızın amacı onların canını yakmaktır. Onların hakimiyetini gözü gibi koruyan sistemi tıkamaktır. Hep birlikte kararlı bir tepkiyle bunu başarabiliriz.

Faşizmin Savaş Bütçesine Hayır!

Turizm ve Ticari Ürün Boykotuna Aktif Destek Verelim!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

4 Mayıs 2018