Avrupa Hayır Platformu; Hayırlarımıza sahip çıkacağız!

Yoğun bir kampanya yürüten “Avrupa Hayır Platformu” yayınladığı bir açıklamayla, bugüne kadar yaptıkları kampanya hakkında kısa bilgilendirmede bulunarak, bundan sonrası için de “16 Nisan akşamından başlayarak HAYIR’larımıza sahip çıkacak,özgür, demokratik ve adil bir ülke kurana dek birlikte mücadelemizi büyüterek devam edeceğiz” dedi

Avrupa (12-04-2017) Avrupa’da Hayır Platformu tarafından bugün yapılan açıklama şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

Yurt dışı referandum oylaması 9.04.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. AKP 15 yıllık iktidarı boyunca geliştirdiği fiziki, siyasi, kültürel kırım politikalarıyla 90 yıllık anti-demokratik rejime zirve yaşatmıştır. Faşizmin tüm tarihi deneyimlerini de kullanarak geliştirdikleri uygulamalarla, tek adam rejimine geçecek en son anayasal düzenlemeler de yapılarak, faşizmin kurumsallaştırılması yasal güvenceye alınmak istenmektedir. 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumla bu durum, gençlere, kadınlara, inanç kesimlerine, ezilenlere, işçi ve emekçilere, akademisyen ve aydınlara, kısaca toplumun tüm kesimlerine dayatılarak kabul ettirilmek isteniyor.

Böyle referandum elbette sadece bir “başkanlık” oylaması değil, Türkiye halklarının ve tüm ezilen kesimlerinin geleceğini ilgilendiren, hak gasplarını, olmayan demokrasinin ve özgürlüklerin daha da kısıtlanmasını, itaat ve teslimiyet kültürünün derinleştirilmesini hedefleyen köklü bir değişim anlamı taşımaktadır. Böyle bir saldırı karşısında kendi hakları uğruna her türlü fedakarlığı, kahramanlığı, cesareti göstermiş olan devrimci, demokrat, yurtsever kesimlerin boyun eğmeyeceği, direneceği ve mücadele edecekleri elbette açıktır.

Bu temelde, yurtdışında yaşayan ve bu faşist dönüşüm talebine HAYIR tavrını net olarak ortaya koyanların birleşik mücadele aracı olarak “Avrupa’da Hayır Platformu”nu kurduk ve bu süreçte çalışmalarımızı birlikte sürdürdük. Farklı toplumsal dinamikler olarak HAYIR gerekçelerimizi halklarımızla paylaşmak ve onları da bu faşizan dönüşüme dur demeye ikna etmek, HAYIR cephesini güçlendirmek için salon toplantılarından kitlesel eylemselliklere kadar pek çok çalışma gerçekleştirdik. Geçen süreç içerisinde önemli bir mücadele yürütülmüş ve Avrupa’da HAYIR Platformu HAYIR gerekçelerimizi daha görünür kılmada önemli bir emek ve sonuç ortaya çıkartmıştır.

16 Nisan tarihinde Türkiye de yapılacak referandum oylamasının yurtdışındaki oy kullanma işlemi 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılarak tamamlanmıştır. Bu süreç içerisinde başta konsolosluklarda görevli bulunan müşait ve görevli arkadaşlarımız tüm oy kullanma merkezlerinde büyük bir sorumluluk içerisinde görevlerini yerine getirmişlerdir.

Yine HAYIR kesimlerini sandığa taşıma konusunda ev ev dolaşarak, HAYIR nedenlerini anlatan ve kitleyi sandığa taşıyan bu konuda günlük olarak çalışan tüm hayır platformu üyelerine, yine sandığa giderek referandumda faşizme karşı tavrını HAYIR olarak gösteren tüm toplumsal kesimlere, gösterdikleri demokrasiyi sahiplenme ve direnişi geliştirme tavrının bizlere faşizme karşı daha fazla mücadele etme konusunda teşvik edici olduğunu belirtmek istiyoruz.

Çalışmalarımıza ve HAYIR’a katkı sunan tüm kesimlere emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dayanışma, birlik, ortak mücadele konusunda yurtdışındaki yürüttüğümüz bu çalışmanın oy kullanma işleminin bitiminde tamamlanmadığını devam ettiğini de belirtmek istiyoruz. Çünkü 16 Nisan’da Türkiye de yapılacak olan referandum oylaması için 16 Nisan’a kadar çalışmalarımıza devam etmeli Türkiye de bulunan insanlarımızı kendi iradelerine sahip çıkma ve ortaya koyma konusunda daha fazla teşvik edebilmeliyiz.

Avrupa’da Hayır Platformu olarak faşizme karşı sürdürdüğümüz ortak mücadele, referandum sonrası da devam edecektir. 16 Nisan akşamından başlayarak HAYIR’larımıza sahip çıkacak,özgür, demokratik ve adil bir ülke kurana dek birlikte mücadelemizi büyütülerek devam edeceğiz.

Selam ve Saygılarımızla

Avrupa Hayır Platformu

AF