Barış Bloku kuruldu

baris blogu kurulduAKP iktidarının Suriye’de savaşa hazırlanmasıyla birlikte, siyasi partiler, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri de savaş hükümetine karşı barış bloğunu oluşturdu

HABER MERKEZİ (10-07-2015) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurdurmayız” açıklamalarının ardından sınıra binlerce asker ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Yapılan bu sevkiyatlarla hükümet Suriye’de ki savaşa dahil olacağını ve istediği yönde şekillendirmek istediğini adeta itiraf etti. Suriye’ye kanlı elleriyle saldırmak isteyen hükümete karşı siyasi parti, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri güçlü bir barış bloku oluşturdu.

Olası bir savaşa karşı çıkan blok böyle bir bloka neden ihtiyaç olduğunu şöyle açıkladı: “IŞİD çetelerinin içeride ve dışarıdaki saldırı ve provokasyonlarına göz yuman AKP Hükümetinin hem Ortadoğu’daki hayallerinin hem de içeride milliyetçi kışkırtmalarla pekiştirdiği gerginliğin son bulmasını istiyor; savaş karşıtı bir blokun oluşturulması için yola çıkıyoruz.”

BARIŞ BLOKU KURUCULARI

78’LİLER GİRİŞİMİ

AKADEMİ SUSMAYACAK

AKADER

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

ASRIN HUKUK BÜROSU

BARIŞ GİRİŞİMİ

BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER

BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ

BAŞLANGIÇ DERGİSİ

CHP VEKİLLERİ

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)

DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR

DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ

DEVRİMCİ HAREKET

DHF (Demokratik Haklar Federasyonu)

DİK (devrimci İşçi Komiteleri)

DİP (Devrimci İşçi Partisi)

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)

DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ

DTK (Demokratik Toplum Kongresi)

EHP(Emekçi Hareket Partisi)

EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

EMEP (Emek Partisi)

ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)

GESOS (Genç Sosyal Demokratlar)

GİYİM SEN

HALKEVLERİ

HDK (Halkların Demokratik Kongresi)

HDP (Halkların Demokratik Partisi)

HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

İHD (İnsan Hakları Derneği)

İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ

KALDIRAÇ

KESK (kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu)

KJA (Özgür Kadınlar kongresi)

KÜRESEL BAK

ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)

ÖZERK SANAT KONSEYİ

PARTİZAN

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)

SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)

SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu)

SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği)

TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

TÜRKİYE GERÇEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ

TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

http://www.halkingunlugu.net/