Belçika’da Devrimci Yerel Yönetimler Tanıtımı Yapıldı!

3 Nisan 2022 tarihinde Belçika’nın CHATELİNEAU kentinde Charleroi Alevi Kültür Merkezi’nde Devrimci Yerel Yönetimler Paneli gerçekleştirildi. Panelin sunucuları olarak, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) Temsilcisi Yusuf Demir ve Sanatçı-Yazar Sevim Sewe Ünal katıldılar.

Moderatör Ali Haydar Sarıyıldız, Panelin amacını açıklaması ve konukların tanıtımını yaptıktan sonra; ADHK temsilcisi Yusuf Demir’e “Türkiye ve özellikle de Dersim’de gerçekleşen Orman yangınları ve Avcılıkla ilgili değerlendirmeniz nedir?” sorusunu yönelterek söz hakkı verdi. Bu dernekte ilk defa ADHK adına toplantıya katılındığının bilincinden hareket eden ADHK temsilcisi; inisiyatifli davranarak ADHK’nun tanıtımını yaptı ve Dersim Belediyesi ve Ovacık’ta uygulanan devrimci yerel yönetimler anlayışıyla olan anlayış birliğine vurgu yaptı.

Özet olarak;

“ADHK, Din. Dil, Irk, Ulus ve Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm ezilenlerin, sömürülenlerin hak ve özgürlükleri için mücadele eder. Tüm toplumsal eşitsizliklerin, savaşların, doğanın ekolojik dengesinin bozulmasının, yıkımların ve göçlerin kaynağının özel mülkiyete dayalı kapitalist sistemin olduğu bilincinde olan ADHK; hak ve özgürlükler mücadelesinin, kapitalizmi yıkarak sosyalist topluma geçilmesi mücadelesine hizmet etmesi gerektiğinden hareketle; baskı, sömürü ve zulme uğrayan herkesi; kapitalizme karşı mücadeleyi hedeflerine koymaya çağırmaktadır. ADHK, özellikle siyasal, ulusal, inançsal, ekonomik ve savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenler arasında örgütlenmekte, bu kesimlerin mevcut örgütlenmeleriyle birlikte ortak mücadeleler ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. ADGB Platformunda olduğu gibi. Ve aynı zamanda Avrupa yerel halklarının devrimci demokratik örgütlenmeleriyle birlikte ortak mücadeleler geliştirmektedir. Avrupa’nın Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere ve Avusturya ülkelerinde; dernekler,federasyonlar ve komiteler şeklinde örgütlenmiştir.

“ADHK, Türkiye’deki kardeş örgütümüz SMF ile aynı belediyecilik anlayışına sahiptir. Ovacık ve Dersim Belediyedelerinde uygulanan anlayışın bizzat savunucusudur.

“ADHK, doğanın ekolojik dengesinin bozulmasına yönelik yapılan bütün saldırılara karşı mücadele ediyor ve etmeye devam edecektir. Doğanın korunmasına yönelik mücadele anlayışına sahip olamayan sosyalistler, geleceğe yönelik iddialarında samimi olamazlar. Geçen yıl Türkiye’nin Marmara ve Ege bölgelerinde ve Dersim’de yangınlar gerçekleşti.  Marmara ve Ege’de yaşanan yangınların kapitalist şirketler tarafından gerçekleştirildiğini düşünmekteyiz. Devlet tarafından buradaki yangınların söndürülmesi için yoğun çaba gösterilirken, Dersim’deki yangını söndürmeyi bırakın, sevgili Başkanın da içinde yeraldığı grubun, yangını söndürme çabalarına engel olmuştur. Dersim’de yangınların çıkarılması ve söndürülmemesinin sebebi; burayı insansızlaştırma, yaşanmaz hale getirme,  Dersim’in itiraz eden, karşı çıkan potansiyelini yoketmedir. Hayvanların Avlanması olayı da aynı amaçlıdır ve aynı zamanda Kızılbaş Alevi sembollerine ve kutsallarına saldırıdır. Bu saldırıları yapanları ve organize edenleri kınıyoruz.

“Sizlerle yeniden buluşmayı umut ediyor ve sevgi ve saygılarımla etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” Sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Panelistlerden Sevim Sewe Ünal, kısaca kendisini tanıttıktan sonra Dersim’e yaptığı ziyaretten izlenimlerini aktardı. Devletin güvenlik önlemlerinin  Dersim’de çok fazla farkedildiğine, ürkütücü boyutta olduğuna, Asimilasyon politikasının ciddi şekilde yürütüldüğüne tanık olduğunu aktardıktan sonra; Dersim’in doğasına ve değerlerine yapılan saldırıları kınadığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Devrimci Yerel Yönetimler anlayışını, uygulamalarını ve Ovacık deneyiminlerini aktarması istemiyle söz verilen Dersim Belediye Başkanı F.M. Maçoğlu, selamlamadan sonra konuşmasına başladı:

Maçoğlu; “Devrimci Yerel Yönetimler anlayışı, halkın söz, yetki ve karar sahibi olmasıdır. Kendisinin üretmesi ve ürettiği ürünlerin tüketilmesi sürecinde söz ve karar sahibi olmasıdır.

Şeffaf olmaktır. Yürütülen faaliyetler ve bütçe gelir ve giderleri ile ilgili açık bilgilendirmede bulunmak ve hesap vermektir.

Biz halkız, halkın temsilcileriyiz. Halk tarafından seçilen bizlerin Kayyumlar atanarak görevden alınması kabul edilemez ve biz bu uygulamaya karşı çıkıyoruz.

Belediye bünyesinde yapılması düşünülen veya planlanan işleri halk meclisine sunarız ve buradan çıkan tavsiye kararına göre Belediye Meclisinde karar alırız.

Göç etmek zorunda kalan insanların yeniden topraklarına geri dönmesi için, yeni üretim alanları açtık, üretimi yoğunlaştırdık ve kooperatifleşmeye geçtik.

Doğal üretim gerçekleştiriyoruz. Kapitalist sistemin insan yaşamına kasteden ekolojik dengeyi bozmaya yönelik uygulamalarına karşılık, insan sağlığına ve yaşamına değer veren bir anlayışla üretimi gerçekleştiriyor ve tüketiciye sunuyoruz. Doğaya sahip çıkmak sosyalistlerin görevidir.

Biz Kaypakkayacıyız. SMF’nin belirlediği perspektif doğrultusunda hareket ediyoruz.

Biz, düşmanla işbirliği yapmayan, halka karşı şiddet uygulamayan, taciz ve tecavüz işlerine karışmayan kurumlara dostça yaklaşırız, dost olarak görürüz ve koşullara ve ihtiyaçlara göre ittifaklar geliştiririz, Geçmişte olduğu gibi, bugün de HDP içinde Milletvekili arkadaşımız var. İttifaklarda, ilkelerimizi ve halkın çıkarlarını esas alırız. Siyasetle ilgili Kararlarımızı, kurumlarımızca oluşturulan kollektif iradeyle alırız ve bu irade doğrultusunda hareket ederiz.” Şeklinde özetleyebileceğimiz uzun konuşmasından sonra da Ovacık deneyiminden önemli bazı çalışmaları ve anekdotları aktardı.

Kısa bir aradan sonra Dersim belgeseli gösterildi ve birkaç kısa sorudan sonra Panel sona erdi.

Panele katılan kitlede Maçoğlu özgülünde Devrimci Yerel Yönetimlerin nasıl gerçekleştiği yönündeki merak oldukça yoğundu. Panel, başından sonuna kadar kalabalık bir kitle tarafından izlendi. ADHK açısından da iyi bir deneyim oldu, gerek kurumun tanıtımı ve gerekse de yeni ilişkilerin kurulmasına zemin açtı. Başka bir dernek tarafından ADHK ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Panel için davet edildi. Bu davet, Maçoğlu ve ADHK temsilcisi tarafından kabul edilmiştir.

Son olarak; başarılı bir çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz.