Binler Avrupa Dersim Kültür Festivalinde Buluştu!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Dersîm Kültür Festivali bu yıl, iki yıllık pandemi arasının ardından  “Soykırıma Karşı Birlikte Direnerek Kazanacağız “  şiar’ı altında 3-4 Haziran tarihlerinde Almanya`nın Frankfurt kentinde binlerin katılımı ile coşkuyla ve başarıyla sonuçlandı !

Koçgiri Katliamının 100. Yılı vesilesiyle, Koçgiri Katliamına atfedilen Festivalimizin Dersimliler ve Dersim dostlarının güçlü katılım ile sahiplenilmesi  iki yıl aranın ardından yüz yüze, Cemal Cemal’e özlemimizi, ortak duygu ve düşünce birliğimizi ifade etmesi açısından oldukça anlamlıydı.

Bu anlamda, Festivalimize Dersimlilerin birlik İstemi ve birlikte ortak mücadele kararlılığı damga vurdu.

Soykırımlara, inkara ve asimilasyona karşı onursal bir duruş sergileyen bizler, Avrupadaki Dersîmliler olarak tüm baskı politikalarına rağmen kimlik, inanç, dil, kültür, tarih ve gelenek değerlerini korumaya ve yaşatmaya olan kararlılık ile bu yıl 12. Avrupa Dersîm Kültür Festivalimizi ele alarak planladık.

Dersimlilerin Birliği ve birlikte ortak mücadelesinin önemi bugün açısından çok daha aciliyet arzeden konuların başında geliyor.  Dersim coğrafyası yıllardır yakılıp yıkılıyor, ekolojik-Siyasal, kültürel Soykırım hız kesmeden devam ediyor. Dersime yönelik saldırıların karşılanması birlikte ortak mücadele etmekten geçiyor bilinci ve ortak iradesi ile bu yılki Festivalimiz zorluklarına ve dezavantajlarına karşın ortaklaştırılıp hayata geçirilmiştir.

Festivali organize eden Kurumlarımız; FEDA, ADEF ve DİK bu ortak paydada buluşarak, Dersim toplumuna karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmiş, güçlü bir irade birligi ve direnç göstererek festivalin başarısını örmüşlerdir.

4 Mayıs, 1937-38 Dersim Soykırımınının 85. Yıldönümüne denk gelen festivalimizde, Dersim Soykırım mağdurları anılarak Dersimi hep birlikte sahiplenip, Dersimin tarihsel duruşuna yakışan bir olgunluk ve kenetlenme içerisinde, Coğrafyamızı her türlü Soykırıma uğratan egemen sisteme karşı hep birlikte mücadele bayrağı göndere çekilmiştir.

Üç kurumumuzun birlikte organize ettigimiz festivalimizi bir çok Dersim, Alevi kurumu ile Demokratik kitle Örgütleri, Avrupa Demokratik Güç Birliği ve devrimci, sosyalistler destekliyerek sahiplenmiştir.

Festivali organize eden Kurumlarımız; Dersim toplumunun inancını, kűltűrűnű, dilini ve devrimci műcadele kimliğini taşıyan, Dersim’in ortak ruhunu ve çok renkliligini yansıtan öğeler yőnűnde ciddi bir çalışma yürüterek festivalimize bu çok renkliliği taşımayı başarmıştır.

2022 Avrupa Dersim Kűltűr Festivali tertip komitesinin, birlik ve beraberlik çağrısı halkımızda bűyűk bir coşkuyla  karşılanmıştır. DERSİM halkının önceliklerini gözeten Festival programında Dersimin tarihi, inancı ve kűltűrű ile kadimden bugűne gelen ortak/ ortaklaşa yaşam biçimini festival alanına taşınmış, Hazırlanan program içeriği bu titizlikle ele alınarak,

Dersim ve Dersime ait tűm değerleri festival alanına taşımayı başarmıştır.

Tűműyle Dersim’in  renklerini ve ruhunu yansıtmayı hedefleyen Festivalimiz; őzellikle kadınların giydikleri yőresel kıyafetlerin oluşturduğu renk cűmbűşű gőrűlmeye değer olmuştur.. Tűm Devrimci Kurumlar başta olmak űzere yazar- aydınların ştand çadırı bir ilk olarak yoğun ilgi görmüş ve sanatçıların katılımı ile  standların renkliliği alana farklı bir renk katmıştır.

İbrahim Kaypakkaya, Cafer Cangöz, Mehmet Demirdağ, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Mazlum Doğan Sakine Cansız, Aysel Doğan ve bir çok devrimcinin resimlerinin festival alanında asılı olması, Dersim’in siyasal devrimci-sosyalist kimliği üzerinden sisteme verilen en önemli cevap olmuştur.

Dersim Davasına önemli katkılar sunmuş olan Şahsiyetlerden; Emir Ali Yağan, Aysel Doğan, Mehmet Çapan, Haydar Işık, Mehmet Çetin, Munzur Çem ve Metin Bozdağ Festival Tertip Komitesi tarafından onure edilmiş, mücadele anılarına atfedilerek düzenlenecek olan  plaket ailelerine iletilecektir.

Renk cűmbűşűyle birlikte Festival alanında hazırlanan etkinlikler Dersim tarihine, kűltűrűne dokunan  bir sayfa açmış gibi canlı ve dikkat çekici olmuş, Geleneksel DERSİM DÜGÜNÜ ise, Festivalimizin öne çıkan ve halkımız tarafından yoğun ilgi gören kültürünü yansıtmıştır.

Festival Komitesinde yeralan kurum temsilcileri, davetli siyasetçi ve konuşmacıların birlik ve beraberlik içerisinde  Dersim ruhunu yansıtan ve yaşatan festivallerde bir arada olma çağrısı alandaki binler tarafından coşkuyla karşılanmıştır.

Festivalimizin; Direniş ve műcadele yűklű birlikteliğe vurgu yapan mesajları bir kez daha göstermiştiki;  Dersim kurumları doğru temelde ortaklaşmaya gitmişlerdir.

Bu birlikteliğin devam ettirilmesi tayin edici öneme sahiptir. Festivalimize kitlesel katılım yapan Dersim halkı iradesini bu yönde ortaya koymuş, bu gerçegin altı bir kez daha çizilerek halklarımızda karşılık bulmuştur…

Avrupa’da iki  günlüğünede olsa, Dersimi yaşama ve yaşatma amacı ile, Dersim Kűltűr Festivalimize başta Dersim halkı olmak üzere, katılım sağlayan, emek veren halklarımıza, Dersim dostlarına, MARDEF’e, Koçgiri ve Kürmeş Derneğine, Alevi ve Dersim kurumlarına, Avrupa Demokratik Gűç Birliği bileşenlerine,  yűrekten  teşekkűr ediyoruz..

Dersim Dağlarının gűzelliğini, İnancının eşitliğini, Kűltűrűnûn gűzelliğini ve dilinin renkliliğini Munzurun coşkusuyla, gőzelerin gűzelliğıyle çoğaltacak Festivallerde aynı coşku ile buluşmak dileğiyle…

AVRUPA DERSİM KÜLTÜR FESTİVALİ TERTİP KOMİTESİ