Bu devlet kana doymaz, bu hükümet, kan ve şiddetle ayakta duruyor

ADHK_LOGOADHK (23-05-2014) 22 Mayıs günü İstanbul’un Okmeydanı semtinde devletin faşist kolluk güҫleri, Alevilerin biraraya geldiği, Cem ve cenaze törenlerini düzenledikleri Okmeydanı Cemevi’ne saldırıda bulundu ve Uğur Kurt adında bir genci kurşunlayarak alçakca katletti. Acımız büyük, öfkemiz kabına sıgmamakta.

Polisin şiddet kullanmasına, insanlara kurşunlama ve gaz bombaları, kimyasal su ve TOMA’larla saldırmasının en büyük teşvikҫisi, faşist başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Emekҫilere, işҫilere, öğrencilere hakaret etmekte, küfür etmekte ve ulaşabildiği protestocuları dövmektedir. Bütün eleştirilere şiddet iҫerikli sözlerle yanıt vermektedir. Zaten baskı, zulüm ve şiddetle egemenliğini sürdüren kapitalist sömürücü sınıfların devleti de, icraatҫısı durumunda olan AKP ve O’nun başı Erdoğan’ın şiddette sınır tanımamasının ana teşvikҫisidir.

Faşist ideoloji ile eğitilen devletin kolluk güҫlerinin; kendisi gibi düşünmeyen ve inanmayanlara hoşgörü ile yaklaşmaları mümkün değil. Bu devlet, onun hükümeti ve „güvenlik güҫleri“nden demokratik davranmalarını, hoşgörülü olmalarını, „ötekilerin“ hak ve özgürlüklerine saygı göstermelerini beklemek safdillik olur. Bu devletin, farklı ulus ve azınlıklara, inanҫ gruplarına hoşgörü ile yaklaşmayacaklarının en yeni örneği: İşte bugün Okmeydanı Cemevine yapılan saldırıdır.

Okmeydan’ında Cemevine kurşun yağdıran, Uğur Kurt’u vuran ve gaz bombası atan katiller, bu anlayışın tetikҫileridir. Dolayısıyla Uğur Kurt’un katili, Cemevine saldırının faili faşist Türk devletidir. Ṣimdiye kadar devletin „güvenlik güҫleri“ tarafından katledilenlerin failleri nasıl aklandı ve korunduysa bunun da korunacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Bu ve benzeri katillerin ortaya çıkarılmasında halkın örgütlü güclerinin inisiyatif almalarının gerekliligine inanıyoruz.

24 Mayıs Cumartesi Almanya’nin Köln şehrine gelme cüreti gösteren faşist Erdoğan’a karşı, onur, Erdem ve vicdan sahibi tüm canları, bu katile karşı pretostoya çağrıyor ve ona 24 Mayıs’ı dar edecegimizi ilan ediyoruz!

Uğur Kurt’un Katillerini Lanetliyoruz!

Kahrolsun Faşist Diktatörlük ve Onun İcraatcısı AKP Hükümeti!

Yaşasın Tüm Ulus, Azınlıklar ve İnanç Gruplarının Tam Hak Eşitligi!

ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

22 Mayıs 2014