Bütün Erk-Eğemen Şiddetinize Karşı İsyandayız!

Direnişçi kadınlar yazdılar ; 25 Kasım gibi tarihi günleri. Dominique Cumhuriyetlerinde 1960 yılında diktatörlüğe başkaldırmıştı MİRABEL kardeşler.

Ve o günden beri bütün emekçi kadınların şiddete karşı Birlik-Mücadele ve Dayanışma günü olarak tarihe geçti..

Egemenler kendilerine karşı hiçbir direnişe tahammül etmedikleri gibi özellikle kadınların direnişine hiç tahammülleri yoktur. Haksızlıklar ve zorbalıklar üzerine kurulu olan her sistem iktidarını ayakta tutabilmek için her fırsatta şiddete başvurmuş, özellikle kadınlar sözkonusu olduğunda şiddetini kat-bekat artırmıştır.

Şiddet, hangi dönem ve kimin tarafından yapılırsa yapılsın ; her zaman çaresizliğin, çözümsüzlüğün ve acizliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Ve kadınlara; dinin, devletin, gericiliğin, örf ve âdetlerin şiddeti her dönem pervasızca uygulanmıştır.

Kadının direnişine ve “Hayır!”ına, egemenler tahammül etmeseler de; kadınlar direnmeye ve “Hayır” demeye, isyanlarını yükseltmeye devam edecekler.

Ve geçmişten devralınan isyan bayrağı bugün gösteriyor ki; Kadınlar, “Birlikte Güçlüyüz” ve istersek, yaşamı yarattığımız gibi de, öznesi olarak değiştirebiliriz.

Birlikte güçlü olduğumuzu dün Polonya’da kürtaj sorununa karşı meydanlarda gösterdiğimizi, bugün birçok ülkede Mahsa Amini için, Nagihan Akarsel için sokaklara dökülerek gösterdik.

İran’da Molla rejiminin katlettiği Mahsa Amini’nin saçları özgürlük şiarlarımızda dalgalanmaya devam edecek.

Yine egemenlerin katlettiği Nagihan Akarsel’in bilinci, akademisyen, araştırmacı duruşu, kadınlara örnek olacak, kadınların isyanında yaşayacak.

Bugün en güzel şiardır emeğe sahip çıkmak ve emeği savunmak.! Bu noktada maden ocağında yitirdiklerimizi de isyanımızla özgürlük mücadelemizde yaşatacağız.

Değilmi ki; yaşamın rengini emeğiyle oluşturan kadınlar, başka bir dünyayı da yine emeğiyle mümkün kılacaklar.

Ve erk-egemen sistemin pervasızca saldırılarına karşı Enternasyonalle kurtulacak insanlık.

–Mahsa Amini ve Nagihan Akarsel isyanımızdır. !

-Jin-Jiyan-Azadi.!

–Kahrolsun faşizm, yaşasın Mücadelemiz .!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi