ÇAĞRI

imagesVP72LMRMEzidi halkına karşı IŞİD tarafından yapılan katliamı durdurmak için tüm halklarımızı seferberliğe çağırıyoruz. Başta ezidi halkı olmak üzere Rojova’da yaşayan halklarımıza saldırıların önüne geçilebilmesi ve yaşamlarının güvence altına alınabilmesi için İngiliz Hükümetinin girişimlerini arttırmasına yönelik yapacağımız eylemlilikler hayati önem taşımaktadır. Bu eylemlere katılım bir insanlık görevidir. İnsan haklarından yana olan herkesi bu yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz.

Tarih: 16 Ağustos Cumartesi
Başlama Yeri: BBC Portland Place March to Hyde Park via US Embassy
Saat: 13.00

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ BRİTANYA