Kamuoyuna

adhf-logo-272x300  

Dünya gericiliğinin  maskeli yüzü; IŞİD

Emperyalizmin elinde yeni bir formatla güncellenen, Ortadoğu halklarının katliamina yönelik  filim, yeni aktörlerle sahneye çıkartılıyor. Kurgusu sermayenin çıkarlarına denk düşecek temelde oluşturulan ve adına “Yeni Dünya Düzeni”denildiği Ortadoğu projesi soluksuz bir şekilde kan akıtıyor. Ezidilere yönelik yapılan katliam, bölgede yaşayan kendinden farklı tüm inanç, ulusal ve ezilen halklara yönelik saldırılar, faşist türk devleti , Katar ve diğer gerici güçler eliyle, IŞiD gericiliği desteklenerek katliamlar devam ettirilmektedir.

Başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere, tüm devrimci, demokratik, ilerici güçlere çağrımızdır. Yaşadığımız alanda , Ortadoğu‘da yaşanan bu katliamlara karşı duyarlı olmaya ve yapılacak etkinliklere katılmaya ve örgütleyicisi olmaya çağryoruz.                                                  

ADHF

(Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)