CHP’den demokrasi şarlatanlığı!

Dün CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararının çıkması ile birlikte burjuva siyaset farklı bir minvalde bir kez daha hareketlendi Berberoğlu hakkında tutuklama kararının çıkması ile birlikte adeta ‘’demokrasi ve adalet’’ bekçisi kesilen CHP ve lideri Kılaçdaroğlu sokaklara çıkararak “adalet” arayışına çıktılar Tarihsel ve nitelik olarak demokrasi ve adalet düşmanı olan bir burjuva siyasal partinin bugün kalkıp ilerici söylemlerle sokaklara çıkması ve kitleleri kandırması pişkinlikten ve burjuva ahmaklıktan başka bir şey değildir. Daha dün HDP vekillerinin dokunulmazlıkları meselesinde AKP ile kol kola girerek dokunulmazlıkların kaldırılmasında rol oynayan CHP’nin utanmazca bir rezillikle kalkıp buna karşı çıkmasının hiçbir tutarlı ve demokratik yanı bulunmamaktadır

HABER MERKEZİ (15.06.2017)-Burjuva klikler arasındaki çatışma ve çelişki değişik biçimlerde ve muhtevada derinleşerek devam ediyor. Bu minvalde biçimlenen çelişki ve çatışmanın özü burjuva gerici siyasal iktidara kimin hakim olacağı meselesinden başka bir şey değildir. 90 küsür yıllık burjuva faşist cumhuriyet tarihinin tümünün tanıklık ettiği siyasal gerçek budur. Zaten burjuva gerici odaklardan bu muhtevanın ötesinde başka beklentiler içerisinde olmak olsa olsa burjuva liberal ve iflah olmaz reformistlerin işi olabilir. Çünkü reformistler ve bilumum burjuva liberallerin siyasetteki temel düzlemi burjuva klikler arası dalaş ve çatışmada kendilerine alan açmaktan ve bu çatışmanın taraflarından biri olmaktan başka bir içerik taşımamaktadır. Ülkemizdeki sınıf mücadelesinin tarihsel sürecinin tümü ve özellikle AKP süreciyle birlikte bu siyasal düzlemi açık olarak görebiliriz. Bu iflah olmaz reformist ve burjuva liberallerin somuttaki siyasal düzlemini özet olarak şöyle formüle edebiliriz. ‘’ Yetmez ama evet’ten demokratikleşmeye oradan da kaba AKP karşıtlığından yumuşak CHP kuyrukçuluğuna’’ biçiminde özetleyebiliriz.

Dün CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararının çıkması ile birlikte burjuva siyaset farklı bir minvalde bir kez daha hareketlendi. Berberoğlu hakkında tutuklama kararının çıkması ile birlikte adeta ‘’demokrasi ve adalet’’ bekçisi kesilen CHP ve lideri Kılaçdaroğlu sokaklara çıkararak “adalet” arayışına çıktılar. Tarihsel ve nitelik olarak demokrasi ve adalet düşmanı olan bir burjuva siyasal partinin bugün kalkıp ilerici söylemlerle sokaklara çıkması ve kitleleri kandırması pişkinlikten ve burjuva ahmaklıktan başka bir şey değildir. Daha dün HDP vekillerinin dokunulmazlıkları meselesinde AKP ile kol kola girerek dokunulmazlıkların kaldırılmasında rol oynayan CHP’nin utanmazca bir rezillikle kalkıp buna karşı çıkmasının hiçbir tutarlı ve demokratik yanı bulunmamaktadır. Dokunulmazlıklardan tutalım da, HDP vekillerinin tutuklanmasına oradan da Kuzey Kürdistan’daki vahşi saldırı ve barbarlığa kadar uygulanan bütünlüklü gerici savaş ve kirli politikaların arkasında en az AKP kadar CHP’de bulunmaktadır. Bugün Erdoğan/AKP iktidarının halklara karşı uygulamış olduğu bütün gerici savaş ve kirli politikalarının vücut bulmasında CHP’nin rolü asla unutulamaz.

Dolayısı ile halklarımız hiçbir biçimde CHP’nin bu ikiyüzlü burjuva siyasetine aldanmamalıdır. Halklara karşı işlenen bütün suçlarda ve devletin ‘’ stratejik ulvi çıkarları’’ için uygulanan bütün politikalarda Erdoğan/AKP iktidarı ile birlikte hareket eden ve akıtılan her damla kandan bire bir somluluğu olan burjuva gerici faşist bir partiden başka bir şey değildir CHP.

http://www.halkingunlugu.org/